no sabres practice today

Yo-man

New member
אתם יכולים מראש להכניס בהודעה

"ביום חמישי יתקיים אימון של הסברסים - שעתיים שלוש לפני האימון תצא הודעת ביטול". זה יחסוך שאלות מיותרות
 
למעלה