MERCEDES O303 דגם:

מצב
הנושא נעול.
MERCEDES O303 דגם:

MERCEDES O303 דגם:
הדגם ניתן לרכישה ב- 29.90 ש"ח ברמות-אשכול בירושלים ! הוא טעון שיפורים וצביעה מחודשת אך ניתן לבצעם. יש להוסיף דלת אחורית, להפריד בין החלונות הקדמיים ועוד. אז למי שרצה לקנות דגם במיני-ישראל, הדגם הזה כאן קרוב הרבה יותר למציאות וניתן לשיפצור לא רע.
 
MERCEDES O303 דגם:

MERCEDES O303 דגם:
הדגם ניתן לרכישה ב- 29.90 ש"ח ברמות-אשכול בירושלים ! הוא טעון שיפורים וצביעה מחודשת אך ניתן לבצעם. יש להוסיף דלת אחורית, להפריד בין החלונות הקדמיים ועוד. אז למי שרצה לקנות דגם במיני-ישראל, הדגם הזה כאן קרוב הרבה יותר למציאות וניתן לשיפצור לא רע.
MERCEDES O303 דגם:
 
MERCEDES O303 דגם: 3:

MERCEDES O303 דגם:
הדגם ניתן לרכישה ב- 29.90 ש"ח ברמות-אשכול בירושלים ! הוא טעון שיפורים וצביעה מחודשת אך ניתן לבצעם. יש להוסיף דלת אחורית, להפריד בין החלונות הקדמיים ועוד. אז למי שרצה לקנות דגם במיני-ישראל, הדגם הזה כאן קרוב הרבה יותר למציאות וניתן לשיפצור לא רע.
MERCEDES O303 דגם: 3:
 

mister K

New member
דגם המרצדס

MERCEDES O303 דגם:
הדגם ניתן לרכישה ב- 29.90 ש"ח ברמות-אשכול בירושלים ! הוא טעון שיפורים וצביעה מחודשת אך ניתן לבצעם. יש להוסיף דלת אחורית, להפריד בין החלונות הקדמיים ועוד. אז למי שרצה לקנות דגם במיני-ישראל, הדגם הזה כאן קרוב הרבה יותר למציאות וניתן לשיפצור לא רע.
דגם המרצדס
היה אצלי בבית דגם זהה לחלוטין לזה שלך מלבד הצביעה. בדגם שלי, צבוע האוטובוס בכחול בהיר וגג לבן. ייתכן והוא עדיין מאוכסן איפהשהו בביתי, אחפש אותו בקרוב. אני לא זוכר מאיפה, אך קיבלתי את האוטובוס הזה כשהייתי ילד בן 3 או 4!
 
אז צלם לנו אותו בבקשה ! תודה !

דגם המרצדס
היה אצלי בבית דגם זהה לחלוטין לזה שלך מלבד הצביעה. בדגם שלי, צבוע האוטובוס בכחול בהיר וגג לבן. ייתכן והוא עדיין מאוכסן איפהשהו בביתי, אחפש אותו בקרוב. אני לא זוכר מאיפה, אך קיבלתי את האוטובוס הזה כשהייתי ילד בן 3 או 4!
אז צלם לנו אותו בבקשה ! תודה !
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה