MBA שיווק ופרסום

MBA שיווק ופרסום

האם יש סימסטר אביב (פברואר 2005) ? אם כן מתי נפתחת ההרשמה ? האם אמור להיות יום פתוח לקראת הסימסטר ?
 
MBA שיווק ופרסום

ככלל אנו פותחים הרשמה גם לסמסטר אביב. לכל הרשמה יש יום פתוח (לא תמיד וירטואליׂ כך גם לגבי ההתמחות בשיווק ופרסום. ההרשמה לסמסטר אביב נפתחת בתחילת נובמבר. בהצלחה
 
למעלה