MBA - התמחות בשיווק ופרסום

MBA - התמחות בשיווק ופרסום

אני מסיים כעת תואר ראשון במנע"ס, הייתי מעוניין לדעת מעט יותר בנוגע לתוכנית החדשה אותה אתם פותחים עם התמחות בשיווק ופרסום לתואר השני . במה שונה התוכנית מהתמחות בשיווק בלבד ? עד לכמה פטורים אני עשוי להיות זכאי כבוגר תואר ראשון במנע"ס ? אודה לכם על תשובתכם . זאב .
 
התמחות בשיווק ופרסום

נשמח להעביר אליך את תכנית הלימודים אם תתתקשר אלינו לטל. 03-9634430 ותתן לנו כתובת , השוני בין התוכנית בשיווק בלבד לבין התכנית החדשה הוא שהתכנית החדשה מורחבת יותר ומתרכזת בשיווק ופירסום, כמות הפטורים והזיכויים הניתנים הם בהתאם לבדיקה שנעשית לגליון הציונים של התואר הראשון ובדרך כלל בוגרי מנעס מקבלים די הרבה זיכויים ופטורים.
 
שאלה נוספת בעניין שיווק ופרסום

במה נבדל המסלול במכללה למנהל, מהמסלול בקרייה האקדמית בקריית אונו מי הגור אשר אתם נסמכים עליו בלימודי הפרסום ? משרד פרסום ידוע ? אנשים מהשטח העוסקים בענף ? האם תוספת הפרסום להתמחות בשיווק מעניקה יותר לשם קבלה לעבודה במשרדי פרסום ו/או מחלקות שיווק בחברות שונות ? האם אתם מסייעים ועובדים בצמוד לחברות גדולות במשק לשם הכוון למציאת עבודה לבוגרים ?
 
תשובה

אני לא משווה ביננו לבין מקומות אחרים. אנו מלמדים תואר שני עם מעל 10 קורסים בשיווק ובתקשורת שיווקית. אנחנו בקשרי עבודה עם למרבית משרדי הפרסום, יח"צ וקד"מ הגדולים. יש לנו מרצים עם נסיון שמובילים את הענף בארץ. אני מציע לקבל מידע מהיועצות על תוכנית הלימודים. לנו אין גורו ולא יהיה, לנו יש ידע ונסיון. סטודנטים שלנו נמצאים עובדים ומצליחים בכל משרדי הפרסום בארץ.
 
למעלה