Is Quantum cryptography beatable?

  • פותח הנושא uzi2
  • פורסם בתאריך

uzi2

Active member
Is Quantum cryptography beatable?

כבר חשבנו שלא ניתן לנטר תוכן שמוצפן בהצפנה קוונטית ללא שזה יתגלה. אבל הצרה בחשיבה הזאת, היא שאמנם הטכנולוגיה של העברת המידע היתה מבוססת חזק על תכונות קוונטיות, אבל ההנחה היתה שההאזנה לתקשורת היא האשנה קלסית. כלומר - אם מנסים באמצעים קלסיים להאזין לתקשורת אופטית קוונטית, זה מתגלה לצדדים, והם עוברים לתקשורת חלופית מיידית. הבעיה היא שלא חשבו על כך שיתכן להשתמש ביכולות קוונטיות כדי ליצור סיבוכיות (entanglement) מורכבת יותר שתאפשר לשבט את המצב הקוונטי של הפוטון (אותם חלקיקים שמחזיקים בתוכם את המידע הקוונטי - הלא הם חלקיקי אור), בצורה שתאפשר אולי לקבל מידע ברגע שהמידע מתקבל בצד המקבל. אלא שעכשיו בוצע ניסוי מאוד מוצלח של שיבוט קוונטי (העתקת המצב הקוונטי כמו שהוא מבלי לבצע מדידה) באונ' טוקיו, והעלו אפשרות שזה יכול לשמש להאזנה קוונטית. המשמעות הנוספת של המחקר היא בכך שהוא צעד משמעותי לקראת מחשב קוונטי. http://www.aip.org/pnu/2006/split/765-1.html
 

mamchuck

New member
שמע,;

אין לזה סוף ולא יהיה לזה סוף, באבטחת מידע אומרים "אם אין מה לגנוב לא יגנבו" הכתבה מעניינת אבל בחיית עוד מעט גם ישגרו אנשים ממקום למקום, יאזינו ויראו אותך בכול מצב וידעו הכול עליך ואז? יהיה טוב וכייף
 
למעלה