/tapuzforum/images/Emo202.gifבחצר הקודש בעלזא: ההדלקה ברחב

/tapuzforum/images/Emo202.gifבחצר הקודש בעלזא: ההדלקה ברחב

בחצר הקודש בעלזא: ההדלקה ברחבת בית המדרש הגדול בשעה 22:00 ההדלקה מדליק א` מנגידי החסידות, שכ``ק האדמו``ר מבעלזא צופה מחלון מרפסת ביתו, את מעמד החלקא`ה יערוך האדמו``ר ביום ראשון. בחצר הקודש ויז`ניץ: מעמד ההדלקה בשעה 21:30 בהשתתפות אלפי חסידים בראשות האדמו``ר ובנו הרה``צ, ברחבת בית המדרש הגדול בקריה בב``ב. עריכת החלאק`ה לאחר מכן על ידי הרה``צ מויז`ניץ. בחצר הקודש צאנז: בקריה בנתניה ברחבה הדרומית שליד ההיכל הגדול בשעה 10:15,ידליק האדמו``ר בהשתתפות אלפים. בחצר הקודש בויאן:ההדלקה המרכזית בגג ציון הרשב``י במירון בהשתתפות אלפים. בשעה 23:00. בחצר הקודש סערט ויז`ניץ: ברחבת ביהמ``ד הגדול ברנמת ויז`ניץ בחיפה בשעה 22:15 לאחר מכן ייערך טיש ומעמד החלאק`ה, וביום ראשון יערוך האדמו``ר את הטיש ואת מנהג החץ וקשת בשעה 12 בצהריים. בחצר הקודש קרלין סטולין האדמו``ר ידליק במירון בשעה 24:00 בלילהברחבת ההדלקה של חסידות תולדות אהרן בהשתתפות אלפי חסידי קרלין. בחצר הקודש נדבורנא לראשונה תתקיים בחסידות הדלקה מזה שנים היה מדליק בבית המדרש ל``ג נרות, השנה מעמד הדלקה ברחבת ביהמ``ד בשעה 22:00. בהשתתפות מאות חסידים. בחצר הקודש סלונים: ברחבת ביהמ``ד ברח` סלנט בירושלים, בשעה 21:30 ולמחרת בשעה 9:45 בבוקר יערוך האדמו``ר טיש בליווי תזמורת וכן מעמדי החלאק`ה לילדי החסידות. בחצר הקודש שומרי אמונים האדמו``ר ידליק ברחבת בית מדרשו ברח` שפת אמת בב``ב בשעה 24:00 ולאחר מכן יערוך את שולחנו. בחצר הקודש תולדות אברהם יצחק: במוצ``ש בשעה22:00 ברח` דבורה הנביאה בירושלים, ולאחר מכן סעודת מלוה מלכה, למחרת בבוקר מעמדי החלאק`ה, ובשעה 18:00 ביישוב מירון מעמד ההדלקה בהשתתפות מאות. בחצר הקודש תולדות אהרן: במוצ``ש בשעה 22:00 ברח` שבטי ישראל פינת מאה שערים, ולמחרת מעמדי החלאק`ה בשעה 10 בבוקר, והדלקה המרכזית שתסים את מעמדי ההדלקות במירון בשעה 18:00 ותמשך לתוך הלילה בהשתתפות אלפי העולים לציון. בחצר הקודש זועיהל: לאחר ההבדלה ברחבת ביהמ``ד ברח` בצלאל אשכנזי 7 בירושלים בשעה 20:45 ובשעה 22:30 יערוך האדמו``ר את שולחנו לכבוד ההילולא. בחצר הקודש לעלוב: האדמו``ר ידליק בבית מדרשו בבית שמש באבוקת אש בתוך בית המדרש בהשתתפות מאות חסידים, למחרת יגיע האדמו``ר למירון שם יערוך את ההדלקה והחלא`קה במתחם ההדלקה של בויאן בשעה 16:00. בחצר הקודש טשרנוביל: ברחבת בית מדרשו ברח` ראב``ד בב``ב בשעה 21:45. לאחר מכן יערוך האדמו``ר טיש לחיים ובמירון ידליק בשעה 14:00 בצהריים. בחצר הקודש בוסטון ידליק האדמ``ר במוצ``ש ברחבת ציון רבי מאיר בעל הנס בטבריה כמסורת מאדמור``י בית בוסטון. בחצר הקודש מודז`יץ ההדלקה מיד לאחר הבדלה ברחבת בית המדרש, ולאחר מכן יערוך האדמו``ר טיש לחיים. בחצר הקודש סטריקוב האדמו``ר ידליק ברחבת בית מדרשו ברח` אלשיך בב``ב בהשתתפות מאות חסידים בחצר הקודש טמשוואר יערוך האדמו``ר את ההדלקה בשעה 22:15 ברחבת בית מדרשו ברחוב סוקלוב בב``ב לאחר מכן יערוך האדמו``ר את שולחנו לכבוד רשב``י למחרת בשעה 16:00 אחרה``צ יגיע למירון. בחצר הקודש נאראל ברחבת בית מדרשו ברח` רש``י בב``ב ידליק האדמו``ר מיד לאחר ההבדלה במוצ``ש בליווי תזמורת לכבוד הרשב``י. בחצר הקודש אלכסנר במוצ``ש ברחבת הישיבה ברח` מימון 13 מיד לאחר תפילת מעריב, וביום ראשון בציון הרשב``י בשעה 16:30 בחצר הקודש ספינקא ברחבת ביהמ``ד ברח` דונולו בב``ב בשיה 22:00 בלילה ולאחר מכן יתקיים טיש לרגל ההילולא. בחצר הקודש טאלנא אשדוד האדמו``ר ידליק במוצ``ש בטבריה ברחבת המתיבתא בית יוחנן טאלנא. בחצר הקודש לעלוב האדמו``ר ידליק ברחבת בית מדרשו בשכונת שיכון ה` בב``ב, בשעה 21:30 ולחר מכן יערוך טיש מלוה מלכה. בחצר הקודש אוז`רוב ברחוב חזו``א 51 בב``ב בשעה 21:30 ולאחר מכן יערוך סעודת מלוה מלכה. בחצר הקודש דארג: האדמו``ר ידליק במוצ``ש ברחבת בית מדרשו ברח` יצחק נפחא בב``ב בשעה 21:00, לאחר מכן תתקיים בביהמ``ד שמחת הבר מצוה לנכד האדמו``ר, במירון ידליק האדמו``ר ביום ראשון בשעה 18:00. בחצר הקודש סאסוב לראשונה ידליק האדמו``ר במירון בבוקר ל``ג בעומר בשעה 10:30 ברחבת ההדלקה תו``א לאחר מכן יערוך האדמו``ר את החלאק`ה. בחצר הקודש קאמרנא ב``ב האדמו``ר ידליק מיד לאחר ההבדלה ברחבת בית מדרשו ברח` דבורה הנביאה בב``ב. בחצר הקודש אשלג ברח` שד``ל 4 בשעה 22:00 ולאחר מכן יתקיים טיש מלוה מלכה וסעודת הילולא. בחצר הקודש מחנובקא לאחר תפילת מעריב וההבדלה ברחבת בית מדרשו ברח` רש``י 31 בב``ב ולאחר מכן יערוך את שולחנו. בחצר הקודש קוז`ניץ ברחבת ישיבתו ברח` רבי טרפון 7 בשעה 21:15 ולאחר מכן יערוך את שולחנו בהיכל הישיבה לרגל הילולת הרשב``י. בחצר הקודש קוז`מיר: האדמו``ר ידליק ברחבת בית המדרש ברח` הרב סורצקין בב``ב מיד לאחר תפילת מעירב והבדלה. בחצר הקודש מישקולץ בפתח תקוה במוצ``ש בשעה 21:00 לאחרההדלקה ושירת המזמורים ישא האדמו``ר מדברותיו לכבוד ל``ג בעומר,ביום שני ל``ד בעומר בשעה 9.30 בבוקר יצאו חסידי מישקולץ בראשות האדמו``ר למירון שם יתקיים תפילת רבים ולאחר מכן יערוך האדמו``ר טיש לחיים במערת הרשב``י ולאחר מכן.בפקיעין שם מתקיים מעמד ההדלקה. בחצר הקודש סטריקוב ירושלים ידליק האדמו``ר ביישוב מעלות בצפון במוצ``ש מיד לאחר תפילת מעירב והבדלה. בחצר הקודש זוועיהל האדמו``ר ידליק במירון ברחבת בני עקיבא בשעה 24:00 בהשתתפות קהל חסידיו. בחצר הקודש באד אישל ברח` פתחיה 2 בירושלים בשעה 22:00 ולאחר מכן יערוך האדמו``ר את שולחנו לרגל ההילולא. בחצר הקודש הורנסטייפל בחרחבת בית מדרשו ברח` אחינועם 18 בשעה 22:00. בחצר הקודש שעדליץ: ידליק האדמו``ר יחד עם הגאון רבי נפתלי פרנקל חבר הבד``ץ העדה``ח ברחבת ביהמ``ד שעדליץ ברח` אלקנה בי-ם בשעה 21:00 בחצר הקודש קאמרנא במוצ``ש ברחבת בית מדרשו ברח` ארזי הבירה בירושלים בשעה 21:30. ולאחר מכן סעות הילולא ומעמדי החלאק`ה. בחצר הקודש ווערצקי האדמו``ר ידליק במודיעין עילית ברחבת ביהמ``ד `קול יעקב` בעיר. גאב``ד ירושלים גאב``ד ירושלים הגרי``ט וייס ידליק ברחבת ביהמ``ד חסידם בבתי אונגרין בשעה 22:15, למחרת יערוך הגאב``ד את החלאק`ה בבית מדרשו ברח` גבעת משה 2. בחצר קהילת שובו בנים ההדלקה המסורתית במירון בשעה 2 בלילה בראשות מנהיג הקהילה הגר``א ברלנד, עד לשעות הקטנות של הלילה. הרה``צ המשפיע רבי צבי מאיר זילברברג במוצ``ש ברחבת בית מדרשו ברח` חנה בשעה 22:30 ובמירון בשעה 15:00 ברחבת תולדות אברהם יצחק בהשתתפות מאות מתלמידיו. בקהילת המתמידים בשכונת הגפן בביתר שם ידליק הגאון רבי משה שיינברגר רב הקהילה בליווי תזמורת של המתמידים בראשות הבעל מנגן ר` שלמה מינצברג. בשכונת אחוה בירושלים ידליק רב השכונה הרה``ג רבי דב גולדרינג בשעה 22:00 ברח` ראשית חכמה בהשתתפות תושבי השכונה. קהילת תפארת ירושלים יערכו ההדלקה במירון בשעה 15:30 בהשתתפות רבני ובני הקהילה. (בח.ח.)
 
למעלה