<img src="http://timg.co.il/f/Emo91.gif"> <img src="http://timg.co.il/f/Emo41.gif"> הודעות ועדכונים לטובת כלל הגולשים<img src="http://timg.co.il/f/Emo41.gif">

cוורנה1

New member
 

cוורנה1

New member
חדשות - מענק לימודים לשנת תשע"ח (2018-2017)
מתוך אתר ביטוח לאומי:
חדשות - מענק לימודים לשנת תשע"ח (2018-2017)
"הביטוח הלאומי משלם מענק לימודים לילדי הורה עצמאי (משפחה חד הורית), וכן לילדי משפחות עם 4 ילדים ויותר המקבלות קצבאות קיום.

בשנת הלימודים תשע"ח ישולם המענק עבור ילדים שנולדו בתאריכים מ-1.1.2000 עד 31.12.2011.
סכום המענק - 1,003 ש"ח לכל ילד.
המענק ישולם לחשבון הבנק של הזכאים עד 11 באוגוסט 2017.


לבדיקת זכאות למענק ולבירור אם עליכם להגיש בקשה"
 

cוורנה1

New member

cוורנה1

New member
חדשות - מענק למובטל שעובד בשכר נמוך
מתוך אתר ביטוח לאומי:
חדשות - מענק למובטל שעובד בשכר נמוך
"הביטוח הלאומי מעודד מקבלי דמי אבטלה לצאת לעבוד!
אם אתה מובטל ומצאת עבודה בשכר יומי נמוך מדמי האבטלה המגיעים לך ליום, תהיה זכאי לתשלום מענק, אם תעבוד בעבודה זו 25 ימים לפחות ב- 50% משרה לפחות.
מידע בנושא זכויות מיוחדות למובטלים העובדים בשכר נמוך ולפותחים עסק עצמאי "
 
למעלה