<img src="http://timg.co.il/f/Emo41.gif">קריאה לעדכון - דף הטלפונים החשובים

קריאה לעדכון - דף הטלפונים החשובים

שלום לכולם,

לקראת הפלגות הקיץ נפרסם דף מעודכן של הטלפונים השימושיים - מהדורת קיץ 2018
.
חלק מהרישומים התעדכנו ונוספו עוד רישומים, חלקם בעזרת עידכונים ומספרי טלפון שנשלחו מחברי הפורום.
העדכון האחרון של הקובץ נעשה לפני יותר משנה ומתבקש עידכון תקופתי של הקובץ.

כולם מוזמנים לעיין בקובץ ולהעביר אלי עדכונים, שינויים ותוספות (רק במסרים בבקשה).

הדגש הוא על טלפונים חשובים שכדאי להחזיק יחד עם שאר הניירת ביאכטה.

הקישור לקובץ מופיע באופן קבוע במאמרי הפורום וגם בתחילת העמוד, למעלה, בהודעה הכללית.

הנה קישור ישיר לקובץ הישן.

הדף מאורגן כקובץ ב PDF שכל אחד יכול להדפיס ולשמור. הדף מיועד לשימוש מהספינה - במרינות, בשייט מקומי ובשייט בינ"ל.

אם ישנו עוד גוף, שמעוניין להופיע בדף הטלפונים או שמישהו ממשתמשי הפורום חושב על טלפון שכדאי לפרסם - זה הזמן לשלוח אלי עדכון (ישירות אלי - רק במסר בבקשה), שיכיל את הפרטים המעודכנים.
 
למעלה