CRAZYIT

New member
את כל כך...

רחוקה מלהיות רעה!!!
<<< את אולי ערסית, אבל את הערסית הכי טובה שאני מכירה, באמת!!!
>>>
 
עיניים מדברות.

כשמסתכלים לאדם בעיניים אפשר לראות המון. עצב, שמחה, בלבול. סוג של איבוד, אושר, אהבה. סימני שאלה, סימני קריאה. סיפור חיים. כשמסתכלים לאנשים רעים בעיניים רואים את הרוע. זה לא קורה הרבה. אין הרבה אנשים רעים באמת. אבל כשזה קורה, מזהים מייד וזה מפחיד. ואת? העיניים שלך. מספרות הרבה. אבל גם אם מתאמצים חזק חזק. אם משתדלים המונים. אפילו אם בודקים בפינות ובזוויות. לא. רוע אין שם. אפילו לא קמצוץ קטן. אפילו לא טיפה אחת. לא. לא. לא. פשוט לא. וזהו. ואני אוהבת אותך.
 

Pure SilenCe

New member
אחרי שדיברנו..

את יודעת, בשיא הכנות.. כן.. פגעת [לא בי כמובן..] ואפילו שהאדם קרוב אליך, הוא ייפגע הוא אמנם לא יעלב ואפילו יבין אותך אבל עדיין זו פגיעה כל כך מיותרת.. והיא לא עשתה טוב לשום צד. בוודאי שלא לך. כי הלכת והלקת את עצמך. והכל היה כל כך מיותר... חוסר תקשורת כל כך עגומה והכל ניתן לפתור בשיחה אחת טובה..
את לא רעה. את רעה לעצמך בלבד. וחבל...
 
למעלה