../images/Emo7.gif

אני חדשה פה ובא לי לכתוב שרע לי התחלתי לקחת משלשלים היום בפעם הראשונה אחרי כמה זמן הם משפיעים והם מרוקנים את כל הקיבה? לקחתי 3 כדורים
 
למעלה