זמן להיפרד

היה טוב וטוב שהיה

בגרותה מביישת את נעוריה, אך עדיין זכורים לה ימי החסד הראשוניים נשתמע
 
למעלה