מה בין ט"ו בשבת לט"ו באב?

giingiit

New member
../images/Emo63.gif מה בין ט"ו בשבת לט"ו באב?

ט"ו באב יוצא תמיד סמוך לשבת ואתחנן, ט"ו בשבת יוצא תמיד סמוך לשבת שירה. ואתחנן=שירה=תפילה=515. סוף שנת שתילת עצים היא בט"ו באב, כששנת העורלה מסתיימת בט"ו בשבת לכן מי ששותל בט"ו באב, יכול כעבור שנתיים וחצי בט"ו בשבת לקצור פרי ולכן נאמר שהזורעים בדמעה [ט"ו באב] ברינה יקצורו [בט"ו בשבת]. יש האומרים שבא' תשרי נגמרה בריאתו של העולם במחשבה כשבא' ניסן נגמרה בריאתו של העולם בפועל, כלומר, עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין שהיא א' תשרי ובפועל שותפה מידת הרחמים שהיא א' ניסן. נאמר ש 40 יום לפני יצירת הוולד מכריזים עליו בשמיים, ט"ו באב הוא 40 יום לפני בריאת העולם במחשבה שהיא דין, והעולם נברא במחשבה בכ"ה אלול כשט"ו בשבת הוא 40 יום לפני בריאת העולם בפועל בכ"ה אדר שהיא מידת הרחמים. כשיש דין מתחננים ולכן מידת הדין מתחילה בשבת ואתחנן, כשבמידת הרחמים, אומרים שירה ומידת הרחמים מתחילה בשבת שירה. בריאת האדם במחשבה עלתה ב- א' תשרי, שזה 45 יום מט"ו באב ובריאת האדם בפועל 45 יום מט"ו בשבת, גימטריא אדם=45. נאמר ש"לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב ויום כיפורים שבהם בנות ישראל יוצאות בלבן ומחולות בכרמים" כלומר, יש קשר בין ט"ו באב ליום כיפורים שהם ימים שבהם מתכפרים כל עוונותיהם של עם ישראל ואכן המילה "מחולות" משמעותה "מחילה". בנות ישראל היו יוצאות בלבן, שהוא מידת הדין, ומבקשות מחילה על העם. מחילה זה ענין של ט"ו באב ויום הכיפורים. מכאן אפשר לראות שט"ו באב הוא לא ממש יום לש אהבה, הוא יום של דין, יום של בקשת מחילה, של סליחת עוונות, הוא יום שבו הוכרז במחשבה על בריאת העולם והעולם לא יכל להתקיים רק במידת הדין השולטת ביום זה, ולכן בפועל שותפה מידת הרחמים והעולם נברא בפועל בכ"ה אדר.
 
למעלה