"אלה ברכב..ואנחנו בשם ה'"

מנין תיקון הכללי כעת

בישיבת ברסלב בירושלים לרגל המצב.. מוזמנים להצטרף.. תיקון הכללי נמצא באתר שלי
 

שערים

New member
כרגע בעולם הישיבות. שיחות חיזוק.

בחצי שעה האחרונה של הסיידר בישיבות מתקיימות שיחות חיזוק ותפילות.
 
אריאל זילבר תקף את אילנה דיין

בראיון אתם אשמים עודדתם את היציאה מלבנון עשיתם את העם שאננים ותפסיקו להסית נגד המתנחלים...תעשו חשבון נפש לסיום שר הזמר את פרק התהילים למה רגשו גויים..
 
שירת תהילים בגל"צ...

אריאל זילבר הועלה מקודם לשידור בגל"צ על תחושותיו לרגל המצב. הוא בחר להאשים את התקשורת באחריות למצב על שיתוף הפעולה שלה עם ארגונים כמו "ארבע אמהות" שדחפו לצאת מלבנון ובכך איפשרו לאירגוני הטרור 5 שנות התחמשות ללא מפריע. ובסוף, ביקשה המראיינת שישיר משהו על המצב. השיר ההולם ביותר לבחירתו שבו פצח הוא: "למה רגשו גוים, ולאומים יהגו ריק; יתיצבו מלכי ארץ, ורוזנים נוסדו יחד, על ד` ועל משיחו; ננתקה את מוסרותימו, ונשליכה ממנו עבותימו; יושב בשמים ישחק, ד` ילעג למו..." שכר שירה נאה...
 

שערים

New member
למבינים בלבד: שיחה שנאמרה היום

שיחת חיזוק שנאמרה היום באחת מהיכלי הישיבות \ מלחמה בצפון - תמוז תשס"ו שווה קריאה... 'נקום את נקמת בני ישראל מאת המדינים', 'לתת נקמת ה' במדין'. הקב"ה קורא למלחמה 'מלחמת ישראל', ואילו משה קורא לה 'מלחמת ה' '. רש"י פירש: לפי שהנלחם בישראל כנלחם בהקב"ה. מהי הסיבה שבגללה האומות נלחמות בעם ישראל? הקב"ה רואה בכך רצון להרע לבני ישראל. אמנם, משה אומר לבני ישראל שאין יוצאים בגלל ישראל אלא בגלל חילול השם. בתקופות שונות סברו שסיבת השנאה היא שמירת המצוות ע"י היהודי, ממילא אם לא ישמרו ישראל מצוות יעזבום לנפשם. הדבר התברר כטעות, כפי שראינו בתקופת השואה. בכדי לנצח את אומות העולם, יש צורך ללחום בשביל הקב"ה. האם מישהו מאיתנו מרגיש את הצרה? אדם אומר 'העיקר שאני לא אמות', יהודי אינו חושב רק על עצמו, הוא חושב על כל מי שנמצא בפחד. הגוי אינו מתכוון לאדם מסוים, אלא לכלל ישראל, אל כל יהודי באשר הוא. ואם מתכוונים ליהודי, הרי שמתכוונים לכל העם היהודי. נשיאה בעול עם הכלל היא ראש וראשון לכל התנהגות של יהודי. לו היה זה אח ממש, היינו עושים כל מה שניתן בכדי להפחית ממנו סבל כל שהוא, כך עלינו לעשות כלפי כל יהודי. אל יאמר אדם 'שלום עלי נפשי', רצון ה' הוא שישא כל יחיד בעול עם הכלל, בבחינת 'תראי אותי תקחי מוסר'. אם אין הקורות את הרחוקים מעיר את האדם, הרי שיהיה צורך לפעול קרוב יותר. הרמב"ם כותב שאם אין הרואה את הצרה לוקח מוסר, הרי שבכך הוא מזמין את הצרות אליו. אצל 'עגלה ערופה' מצינו 'שלא פטרנוהו בלא לויה', אם אדם יודע שיש לו תמיכה כל שהיא, מישהו מצפה לו, הוא יחזיק מעמד בפני כל סכנה. כאשר מדובר במלחמה כנגד יהודים, על ישראל להשיב מלחמה שערה, לא מלחמת ישראל, כי אם מלחמת השם. לשם כך יש לדעת: אין שום דבר במקרה, הטיל ירדוף אחרי האדם, אין אפשרות לברוח ממנו. (אדם יברח מן המלחמה המתנהלת בנהריה, יתחבא במירון, הטיל ימצא אותו גם שם). אין שום דבר שקורה סתם, ובעת צרה הדבר נכון שבעתיים, הטיל ימצא את האדם במקום שבו נגזר עליו למות. אין אפשרות להנצל מדין שמים. (בל יחשב מישהו שאם יקרא עיתון שאינו כשר, יבין טוב יותר מה קורה, הוא יהפוך מהר מאד לחשוב כמותם, דוקא אותם מחטיאים הם סיבת כל הצרות). אין להשיב מלחמה באמצעות 'כוחי ועצם ידי', רק ע"י כח הקדושה. מה רוצים מאיתנו בשעה זו? עצת היצר היא לעשות מהלך קיצוני - דבר זה לא יחזיק מעמד. על האדם לעצור, להתבונן, להחליט שהוא משתפר קצת, שהוא נהיה קצת יותר טוב. שיפור בעניינים ש'בין אדם לחבירו'. התחברות עם הרשעים, גם היא שורש הרע, הם מחטיאי ישראל, מטרתם לעקור את האמונה מעם ישראל. חיזוק האמונה בשעות אלו היא מחוייב המציאות, עלינו לחדד בקרבנו את ההבנה שלא 'כוחנו ועוצם ידינו יעשה לנו את החיל הזה'. בזמן מלחמה יש להתפלל, תפילה לא רק בעת ג' התפילות, כי אם עצם המחשבה והידיעה כי 'בשם ה' נזכיר'. עלינו לבטוח אך ורק בהשם, דוקא בשעה זו יש לחזק את הבטחון בו. לא הצבא, לא הרמטכ"ל, שום כח פיזי אינו מסוגל להועיל. 'אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה' נזכיר'. אותם היושבים בחזית מצפים לעזרה מאיתנו, הם עושים את עבודתם, מתוך ידיעה שאנחנו ממלאים את התפקיד המוטל עלינו.
 

mgb

New member
../images/Emo63.gif"אלה ברכב..ואנחנו בשם ה'"../images/Emo63.gif

 
למעלה