מה מיוחד בזה?

לנו יש מלא חמורים שיובאו מרוסיה שמחסלים עשרות בקבוקי וודקה ביום.
 
למעלה