the birdsong

New member
../images/Emo53.gif

לאחרונה גיליתי שהשכן שלי מפיג את השעמום של ימי שבת בלקיחת רובה וירייה על היונים שנמצאות על גגו. לטענתו, מפריע לו שיש לו יונים על הגג והוא פותר את הבעייה בדרך שלו. תהיתי למה אף אחד מבין השכנים לא התלונן עליו עד עכשיו וגיליתי שחלק מהשכנים אומרים שהוא פוגע רק לעיתים רחוקות ושהם לא רוצים להרוס את יחסי השכנות, חלק נוסף טען שירייה בעופות שנמצאות על שטח פרטי זה חוקי. עד כמה שאני יודעת זה לא דבר חוקי אבל החלטתי לשאול כאן ליתר ביטחון. אני גרה במושב ליד אשקלון וההורים שלי הם חלק מהאנשים שלא מוכנים להרוס את יחסי השכנות. אז באתי בעצם לשאול מה אני יכולה לעשות בשביל לגרום לו להפסיק ולמצוא תחביבים נורמליים...? שרון:)
 

netbird

New member
להדביר יונים מותר

לירות בשטח בנוי...לא נראה לי.
 

the birdsong

New member
אז מותר לכל אחד

פשוט לקחת רובה ולהתחיל לירות בטענה שזו הדברה? אם כן... אולי בכל זאת יש לכם טיפ איך לגרום לו להפסיק?
 
לא הבנת נכון...

הוא אמר שלהדביר יונים מותר, אבל מה ששכן שלך עושה, לירות בשטח בנוי... לא נראה לו שמותר.
 
למעלה