yodan

New member
מבנה צבירה או "רגיל"?

אם מבנה צבירה - אילו מן הטפסים?
 

The Guardian17

New member
נכון

בינתיים נתתי שעה של בחינה אחת כי אינני יודע מתי האחרות. ברגע שהיא תאשר שזה אכן במבנה הצבירה, אבדוק.
 

Seidman

New member
נצל"ש זמני בגרויות

מתי בגרות מ"מ טופס 004? מתי בגרות תנ"ך 15.6? מתי מתחיל ומסתיים
תודה למשיבים
 
../images/Emo133.gif תשובות לכולם

צירפתי פה קובץ עם השעות של כל השאלונים במתמטיקה, לטובת כל מי ששאל כאן בשרשור. בהצלחה לנבחנים !
 

The Guardian17

New member
שאלה

מדוע בחינות הבגרות במתמטיקה מתחילות מאוחר כל כך ? מהי החשיבות בזה שאני עושה בגרות בשעה 17:00 ? בתודה.
 
שעת התחלה

בחינת הבגרות במתמטיקה היא הגדולה ביותר מכל המקצועות במונחים של מספר הנבחנים, ולכן דורשת מספר גדול של חדרי בחינות פנויים. מכיוון שבתקופה הזו עדין לומדים חלק גדול מתלמידי בתי הספר בשעות הבוקר, אין ברירה אלא להמתין לשעות הצהרים.
 
למעלה