פיטורים

מצב
הנושא נעול.

MEZAN

New member
../images/Emo53.gif פיטורים

פיטורים
שלום רב. ברצוני להתייעץ עמכם בסיפור הפיטורים שלי. הינני עובדת במשרד ממשלתי מזה 5 שנים. אני אמנם לא עובדת מדינה אלא עובדת דרך אגודה. בתחילת אוגוסט קיבלתי מכתב פיטורין (על פי חוק פרץ) ונאמר לי כי אני עוברת להיות עובדת המשרד וכי נושא הפיטורים הוא רק בירוקרטי. מילאתי טפסים להפוך להיות עובדת מדינה ובאמצע אוגוסט יצאתי לחופשה שנתית (בת שבועיים). במהלך החופשה (ב- 22/8) הוזעקתי למשרד לשיחה עם מנהלת המחלקה שהודיעה לי כי לצערה לא אוכל להמשיך להיות מועסקת מאחר והיקף משרתי עובר לעובדת ותיקה יותר וכי אני מפוטרת. היום בשיחה עם מנהלת כח אדם היא הודיעה לי כי ההודעה מראש תקפה מתחילת אוגוסט ולא מ תאריך ההודעה בעל פה. (למרות שהיא יודעת שזה לא הוגן מבחינתי כי הובטח לי שזה רק מינהלי).
הבנתי כי לפי חוק פרץ עליהם להמשיך להעסיק אותי (עובדת מזה 5 שנים). בנוסף נושא ההודעה המוקדמת נראה לי כי למעשה זה לא נכון להחשיב את ההודעה מה 1/8. בנוסף אציין כי במסגרת העבודה עשיתי תפקידים שאינם מזוהים רק עם התפקיד ושבעיקרם ממש ייצוג המשרד הממשלתי (פיקוח במוסדות וכו') אשמח לקבל הערות והארות כיצד עליי לפעול. תודה מראש.
 

שיר ורד

New member
אין במדינת ישראל חוק פרץ

פיטורים
שלום רב. ברצוני להתייעץ עמכם בסיפור הפיטורים שלי. הינני עובדת במשרד ממשלתי מזה 5 שנים. אני אמנם לא עובדת מדינה אלא עובדת דרך אגודה. בתחילת אוגוסט קיבלתי מכתב פיטורין (על פי חוק פרץ) ונאמר לי כי אני עוברת להיות עובדת המשרד וכי נושא הפיטורים הוא רק בירוקרטי. מילאתי טפסים להפוך להיות עובדת מדינה ובאמצע אוגוסט יצאתי לחופשה שנתית (בת שבועיים). במהלך החופשה (ב- 22/8) הוזעקתי למשרד לשיחה עם מנהלת המחלקה שהודיעה לי כי לצערה לא אוכל להמשיך להיות מועסקת מאחר והיקף משרתי עובר לעובדת ותיקה יותר וכי אני מפוטרת. היום בשיחה עם מנהלת כח אדם היא הודיעה לי כי ההודעה מראש תקפה מתחילת אוגוסט ולא מ תאריך ההודעה בעל פה. (למרות שהיא יודעת שזה לא הוגן מבחינתי כי הובטח לי שזה רק מינהלי).
הבנתי כי לפי חוק פרץ עליהם להמשיך להעסיק אותי (עובדת מזה 5 שנים). בנוסף נושא ההודעה המוקדמת נראה לי כי למעשה זה לא נכון להחשיב את ההודעה מה 1/8. בנוסף אציין כי במסגרת העבודה עשיתי תפקידים שאינם מזוהים רק עם התפקיד ושבעיקרם ממש ייצוג המשרד הממשלתי (פיקוח במוסדות וכו') אשמח לקבל הערות והארות כיצד עליי לפעול. תודה מראש.
אין במדינת ישראל חוק פרץ
את כנראה מתכוונת לחוק העסקת עובדים ע"י חברות כח אדם. בחוק הנ"ל ישנו סעיף המחייב את המעסיק בפועל לקלוט עובדי חברות כח אדם לאחר תקופת עבודה אצלם. הפעלת הסעיף הזה נדחתה מספר פעמים, הדחיה האחרונה היתה ל1/1/2008 והארכת תקופת העבודה המקנה זכות זו, מ 9 חודשים ל 3 שנים, כך שהסעיף הנ"ל לא חל עלייך כרגע. יתכן וקיים הסכם קיבוצי בין ההסתדרות לממשלה או בין ועד העובדים למשרד הממשלתי, המקנה זכות זו אחרי 5 שנים. הבעיה היא, שכל עוד אינך עובדת מדינה, אינך צד להסכם ואינך יכולה לתבוע בגינו. מי שיכול לתבוע במקרה זה , זה אותו גוף שחתם על ההסכם מטעם העובדים, לכן אני מציע לך לפנות ולברר את פרטי ההסכם בועד העובדים או בהסתדרות ולנסות לברר, האם יהיו מוכנים להגיש את התביעה עבורך. יתכן ויש לך בכל זאת עילת תביעה כנגד המדינה, על שפעלה שלא בתום לב, בכך שניצלה את פיטוריך לשם מעבר להיות עובדת מדינה לצורך פיטורים מוחלטים. בנוסף, את יכולה לטעון שבמסגרת אותו חוסר תום לב, נפגעה זכותך לחפש עבודה בחלק ניכר מתקופת ההודעה המוקדמת ועל המדינה להמשיך ולשלם לך שכר בגין תקופה זו. להערכתי , ללא ייצוג עורך דין, הסכויים לזכות בתביעה כזו ובמיוחד כנגד המדינה, נמוכים מאוד.
 
לדעתי, בהחלט לא תקין נושא ההודעה

אין במדינת ישראל חוק פרץ
את כנראה מתכוונת לחוק העסקת עובדים ע"י חברות כח אדם. בחוק הנ"ל ישנו סעיף המחייב את המעסיק בפועל לקלוט עובדי חברות כח אדם לאחר תקופת עבודה אצלם. הפעלת הסעיף הזה נדחתה מספר פעמים, הדחיה האחרונה היתה ל1/1/2008 והארכת תקופת העבודה המקנה זכות זו, מ 9 חודשים ל 3 שנים, כך שהסעיף הנ"ל לא חל עלייך כרגע. יתכן וקיים הסכם קיבוצי בין ההסתדרות לממשלה או בין ועד העובדים למשרד הממשלתי, המקנה זכות זו אחרי 5 שנים. הבעיה היא, שכל עוד אינך עובדת מדינה, אינך צד להסכם ואינך יכולה לתבוע בגינו. מי שיכול לתבוע במקרה זה , זה אותו גוף שחתם על ההסכם מטעם העובדים, לכן אני מציע לך לפנות ולברר את פרטי ההסכם בועד העובדים או בהסתדרות ולנסות לברר, האם יהיו מוכנים להגיש את התביעה עבורך. יתכן ויש לך בכל זאת עילת תביעה כנגד המדינה, על שפעלה שלא בתום לב, בכך שניצלה את פיטוריך לשם מעבר להיות עובדת מדינה לצורך פיטורים מוחלטים. בנוסף, את יכולה לטעון שבמסגרת אותו חוסר תום לב, נפגעה זכותך לחפש עבודה בחלק ניכר מתקופת ההודעה המוקדמת ועל המדינה להמשיך ולשלם לך שכר בגין תקופה זו. להערכתי , ללא ייצוג עורך דין, הסכויים לזכות בתביעה כזו ובמיוחד כנגד המדינה, נמוכים מאוד.
לדעתי, בהחלט לא תקין נושא ההודעה
המוקדמת שניתנה לך. אני ממליצה לפנות למעסיק בכתב ולהבהיר לו כי הוא פועל בחוסר תום לב מוחלט. הודעה מוקדמת נועדה בכדי לאפשר לצד הנפגע להערך למצב החדש. היינו אם עובד מתפטר - לאפשר למעסיק למצוא לו מחליף ואם עובד מפוטר, לאפשר לו למצוא מקום עבודה חלופי. מה שהמעסיק שלך עשה הוא בניגוד מוחלט למה שעומד ביסוד החוק! דירשי שההודעה המוקדמת תחל את מנינה מרגע השיחה בעל פה. פשוט חוצפה! מעבר לזאת, אין לי מה להוסיף על מה ששיר ורד הסביר לך. בהצלחה.
 

שיר ורד

New member
גליה, לפי מה שהבנתי זה קצת יותר

לדעתי, בהחלט לא תקין נושא ההודעה
המוקדמת שניתנה לך. אני ממליצה לפנות למעסיק בכתב ולהבהיר לו כי הוא פועל בחוסר תום לב מוחלט. הודעה מוקדמת נועדה בכדי לאפשר לצד הנפגע להערך למצב החדש. היינו אם עובד מתפטר - לאפשר למעסיק למצוא לו מחליף ואם עובד מפוטר, לאפשר לו למצוא מקום עבודה חלופי. מה שהמעסיק שלך עשה הוא בניגוד מוחלט למה שעומד ביסוד החוק! דירשי שההודעה המוקדמת תחל את מנינה מרגע השיחה בעל פה. פשוט חוצפה! מעבר לזאת, אין לי מה להוסיף על מה ששיר ורד הסביר לך. בהצלחה.
גליה, לפי מה שהבנתי זה קצת יותר
מורכב. היא קבלה הודעה מוקדמת כחוק מחברת כח האדם ב 1/8. במקביל היתה אמורה להיות מועסקת ע"י המדינה החל מה01/9 . לכן, אין לה עילה לתבוע את חברת כח האדם שפיטרה אותה כחוק. תביעה כנגד המדינה על פעולה בחוסר תום לב היא אפשרית, כמו כנגד כל מעסיק שהציע עבודה לעובד וחזר בו ואף יותר מאשר במקרה הרגיל, בגלל הסיטואציה הפציפית. אך כידוע קשה לשכנע את בתי המשפט בחוסר תוםלב, כאשר המעסיק מוצא איזה סיבה מיוחדת להתנהגותו.
 
לא חושבת שזה מורכב יותר אבל מסכימה

גליה, לפי מה שהבנתי זה קצת יותר
מורכב. היא קבלה הודעה מוקדמת כחוק מחברת כח האדם ב 1/8. במקביל היתה אמורה להיות מועסקת ע"י המדינה החל מה01/9 . לכן, אין לה עילה לתבוע את חברת כח האדם שפיטרה אותה כחוק. תביעה כנגד המדינה על פעולה בחוסר תום לב היא אפשרית, כמו כנגד כל מעסיק שהציע עבודה לעובד וחזר בו ואף יותר מאשר במקרה הרגיל, בגלל הסיטואציה הפציפית. אך כידוע קשה לשכנע את בתי המשפט בחוסר תוםלב, כאשר המעסיק מוצא איזה סיבה מיוחדת להתנהגותו.
לא חושבת שזה מורכב יותר אבל מסכימה
איתך שיש להפנות את המכתב לשני הגורמים. לדעתי, יש לה עילה כנגד שניהם. הודעת הפיטורים מטעם חברת כ"א לא ניתנה סתם, היא ניתנה מאחר ווסכם עימה ע"י המשרד הממשלתי כי הנ"ל תעבור לעבוד דרכם. נכון שחברת כ"א היא המעסיק אבל בעניין זה היא בסופו של דבר צינור והיא פעלה לפי הנחית המשרד הממשלתי. מאחר והיא בכל זאת נחשבת המעסיק, הרי שגם היא חייבת להיות בתמונה ומאחר והמשרד הממשלתי הוא זה שפעל בחוסר ת"ל, גם הוא חייב להיות בתמונה. לדעתי, לפני שהיא רצה לבית הדין, אני שוב חוזרת על המלצתי לפנות בכתב. אני חושבת שבהחלט יתכן שהגופים הנ"ל יבינו כי הם פעלו לא נכון ותהיה נכונות לתקן את המצב.
 

שיר ורד

New member
לגבי חברת כח האדם

לא חושבת שזה מורכב יותר אבל מסכימה
איתך שיש להפנות את המכתב לשני הגורמים. לדעתי, יש לה עילה כנגד שניהם. הודעת הפיטורים מטעם חברת כ"א לא ניתנה סתם, היא ניתנה מאחר ווסכם עימה ע"י המשרד הממשלתי כי הנ"ל תעבור לעבוד דרכם. נכון שחברת כ"א היא המעסיק אבל בעניין זה היא בסופו של דבר צינור והיא פעלה לפי הנחית המשרד הממשלתי. מאחר והיא בכל זאת נחשבת המעסיק, הרי שגם היא חייבת להיות בתמונה ומאחר והמשרד הממשלתי הוא זה שפעל בחוסר ת"ל, גם הוא חייב להיות בתמונה. לדעתי, לפני שהיא רצה לבית הדין, אני שוב חוזרת על המלצתי לפנות בכתב. אני חושבת שבהחלט יתכן שהגופים הנ"ל יבינו כי הם פעלו לא נכון ותהיה נכונות לתקן את המצב.
לגבי חברת כח האדם
היא נתנה הודעת פיטורים כחוק. אבל, העובדת חשבה לתומה שמדובר בפיטורים טכניים ולא בפיטורים בפועל ולכן לא נצלה את תקופת ההודעה מראש לחיפוש עבודה עד לאותה שיחה עם המנהלת במשרד הממשלתי. לכן, מבחינה חוקית חברת כח האדם "מכוסה" במקרה זה. אבל, פניה לחברת כח האדם , אפילו בדיעבד , יכולה אולי לעזור לה, כי יתכן וחברת כח האדם המכירה אותה ואת קישוריה תשמח להמשיך ולהעסיק אותה במקום עבודה אחר. במקרה כזה, החברה צריכה לבטל את מכתב הפיטורים בהסכמת העובדת.
 

Che guevera

New member
אני מציע לך בכל לשון של הצעה

פיטורים
שלום רב. ברצוני להתייעץ עמכם בסיפור הפיטורים שלי. הינני עובדת במשרד ממשלתי מזה 5 שנים. אני אמנם לא עובדת מדינה אלא עובדת דרך אגודה. בתחילת אוגוסט קיבלתי מכתב פיטורין (על פי חוק פרץ) ונאמר לי כי אני עוברת להיות עובדת המשרד וכי נושא הפיטורים הוא רק בירוקרטי. מילאתי טפסים להפוך להיות עובדת מדינה ובאמצע אוגוסט יצאתי לחופשה שנתית (בת שבועיים). במהלך החופשה (ב- 22/8) הוזעקתי למשרד לשיחה עם מנהלת המחלקה שהודיעה לי כי לצערה לא אוכל להמשיך להיות מועסקת מאחר והיקף משרתי עובר לעובדת ותיקה יותר וכי אני מפוטרת. היום בשיחה עם מנהלת כח אדם היא הודיעה לי כי ההודעה מראש תקפה מתחילת אוגוסט ולא מ תאריך ההודעה בעל פה. (למרות שהיא יודעת שזה לא הוגן מבחינתי כי הובטח לי שזה רק מינהלי).
הבנתי כי לפי חוק פרץ עליהם להמשיך להעסיק אותי (עובדת מזה 5 שנים). בנוסף נושא ההודעה המוקדמת נראה לי כי למעשה זה לא נכון להחשיב את ההודעה מה 1/8. בנוסף אציין כי במסגרת העבודה עשיתי תפקידים שאינם מזוהים רק עם התפקיד ושבעיקרם ממש ייצוג המשרד הממשלתי (פיקוח במוסדות וכו') אשמח לקבל הערות והארות כיצד עליי לפעול. תודה מראש.
אני מציע לך בכל לשון של הצעה
לגשת לבית הדין לעבודה ולהגיש צו מניעה במעמד צד אחד. להערכתי יש לך קייס
 

MEZAN

New member
תודה על ההצעה ו ...

אני מציע לך בכל לשון של הצעה
לגשת לבית הדין לעבודה ולהגיש צו מניעה במעמד צד אחד. להערכתי יש לך קייס
תודה על ההצעה ו ...
אשמח לקבל יותר פרטים והכוונה איך הולך ההליך הזה? מה לטעון - את כל הטיעונים או משהו ספציפי מהם?
 
אני ממש לא ממליצה על הצעד הזה!

תודה על ההצעה ו ...
אשמח לקבל יותר פרטים והכוונה איך הולך ההליך הזה? מה לטעון - את כל הטיעונים או משהו ספציפי מהם?
אני ממש לא ממליצה על הצעד הזה!
לא רואה בכך טעם. לא חושבת שתוכלי לבטל את עצם הפיטורים. אין לך קייס לביטול הפיטורים. על עצם זכות המעסיק זה או אחר לפטר אותך לא ניתן לחלוק. לא העלת שום טיעון לאפליה ולמרות התנהגותם המפוקפקת של מעסיקיך השונים בכל זאת אין בכך משום פיטורים לא כשרים. אני כן חושבת שאת זכאית לימי הודעה מוקמת על פיטורים נוספים מאחר וכפי שציינתי בתשובותי הקודמת ההודעה הקודמת שניתנה לך לא באה לענות על מה שעומד ביסוד החוק והוא, לאפשר לעובד להתכונן למצב החדש. מעבר לכך לדעתי את לא זכאית. אני בהחלט לא עומדת מאחורי תשובתו של ידידנו צ'ה.
 

MEZAN

New member
בהמשך לתגובתך

אני ממש לא ממליצה על הצעד הזה!
לא רואה בכך טעם. לא חושבת שתוכלי לבטל את עצם הפיטורים. אין לך קייס לביטול הפיטורים. על עצם זכות המעסיק זה או אחר לפטר אותך לא ניתן לחלוק. לא העלת שום טיעון לאפליה ולמרות התנהגותם המפוקפקת של מעסיקיך השונים בכל זאת אין בכך משום פיטורים לא כשרים. אני כן חושבת שאת זכאית לימי הודעה מוקמת על פיטורים נוספים מאחר וכפי שציינתי בתשובותי הקודמת ההודעה הקודמת שניתנה לך לא באה לענות על מה שעומד ביסוד החוק והוא, לאפשר לעובד להתכונן למצב החדש. מעבר לכך לדעתי את לא זכאית. אני בהחלט לא עומדת מאחורי תשובתו של ידידנו צ'ה.
בהמשך לתגובתך
מסכימה איתך כי למעסיק יש זכות לפטר עובד. אולם פה הפיטורין נעשו לאחר שהוחלט כי אני מועסקת כעובדת מדינה ולראייה ניתנו לי כל הטפסים למילוי. ואף הוצאתי לחופשה (על מנת לנצל את ימי החופש שניצברו כעובדת אגודה ולא יוכלו לעבור עם המעבר למישרת עובדת המדינה). ומאחר ובעצם לא היתה ממש סיבה לפיטורין (לא מקצועית בכל אופן) רק נושא הקיצוצים חשבתי כי יש מה לערער על ההחלטה. מה גם שבהתייעצות עם ועד העובדים, (ולאור מקרה קודם בארגון - בית הדין לענייני עבודה פסק כי יש להחזיר את אותה עובדת) החלטתי לבדוק אפשרות זו. נושא הוצאת צו מניעה לא ברור לי ולכן שאלתי. מודה לתגובתך ומצפה להערותיך / הארותייך. בתודה מראש מכל הלב.
 

MEZAN

New member
../images/Emo41.gif../images/Emo41.gif עדכון

בהמשך לתגובתך
מסכימה איתך כי למעסיק יש זכות לפטר עובד. אולם פה הפיטורין נעשו לאחר שהוחלט כי אני מועסקת כעובדת מדינה ולראייה ניתנו לי כל הטפסים למילוי. ואף הוצאתי לחופשה (על מנת לנצל את ימי החופש שניצברו כעובדת אגודה ולא יוכלו לעבור עם המעבר למישרת עובדת המדינה). ומאחר ובעצם לא היתה ממש סיבה לפיטורין (לא מקצועית בכל אופן) רק נושא הקיצוצים חשבתי כי יש מה לערער על ההחלטה. מה גם שבהתייעצות עם ועד העובדים, (ולאור מקרה קודם בארגון - בית הדין לענייני עבודה פסק כי יש להחזיר את אותה עובדת) החלטתי לבדוק אפשרות זו. נושא הוצאת צו מניעה לא ברור לי ולכן שאלתי. מודה לתגובתך ומצפה להערותיך / הארותייך. בתודה מראש מכל הלב.
עדכון
ניגשתי היום לבית הדין האזורי לעבודה ואכן הוצאתי צו מניעה במעמד צד אחד.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה