קדשחוגג שנתיים ימים היום

מצב
הנושא נעול.
מצב
הנושא נעול.
למעלה