פינת חברי הפורום מרצים

bodas

New member
../images/Emo68.gif רבייה מינית בחיידקים ../images/Emo98.gif

הגדרת מושגים למאמר:
קוניוגציה - היקשרות זוויגית בין חיידקים, לצורך העניין, לשם העברת מידע גנטי (DNA), כלומר - סוג של רבייה מינית.
מוטנט - אורגניזם המגלה תכונה גנטית שונה מזן הבר הטבעי, אשר נוצרה בעקבות שינוי גנטי בגן/ים האחראיים לתכונה.
כרומוזום - המבנה בו אגור המידע הגנטי ב- DNA. בחיידקים קיים כרומוזום אחד הבנוי משני גדילי של DNA. אין גרעין.
פלסמיד - אלמנט חוץ כרומוזמלי בחיידקים. טבעת DNA קטנה המתפקדת עצמאית בחיידק ומסוגלת להכפיל את עצמה באופן עצמאי.
רקומביננט - לצורך העניין, חיידק שקיבל DNA מחיידק אחר ובעקבות קבלת המידע הגנטי החדש שינה את תכונותיו. רקע היסטורי: אדוארד טאטום (Edward Tatum) בודד מוטנטים כפולים של זן של חיידק ה- E.coli (המצוי במעיים של כולנו). מוטנטים אלו לא יכלו לייצר תרכובות אורגניות מסוימות הנחוצות לשם גדילתם, לפיכך הם יכלו לגדול רק על מצעי מזון שהכילו את התרכובות (מכונים אוקסוטרופים, בניגוד לאלו שמסוגלים לחיות על מצע עני ולייצר בעצמם את התרכובות ומוכנים פרוטוטרופים). יהושוע לדרברג (Joshua Lederberg) ערך ניסוי ב- 1945, בו הוא גילה למעשה את תופעת הקוניוגציה. בניסוי שערך הוא לקח שני זנים מוטנטים כפולים של E. Coli, שבודד טאטום: אחד לא יכל לייצר שתי תרכובות אורגניות (נסמנו ב- A) והשני לא יכל לייצר שלוש אחרות (נסמנו ב- B). הוא גידל אותן בשלוש מבחנות - מבחנה אחת של A בלבד, מבחנה שניה של B בלבד ומבחנה של תערובת שני הזנים. לאחר מכן זרע את החיידקים על מצעי גידול עניים. כצפוי, לא התפתחו שתי המבחנות הראשונות, כי לא היו להן תרכובות נחוצות (שהם לא יכלו לייצר לבדם), אך למרבה ההפתעה, ממבחנת התערובת התפתחו מושבות. כלומר, איכשהו, הצליחו החיידקים להעביר ביניהם את היכולת לייצר את החומרים. האפשרות שהייתה פה רוורסיה של המוטנט (כלומר, המוטציה הגנטית תוקנה באחד מתוך מליוני החיידקים, והוא הצליח להתפתח) נפסלה, שכן לא סביר שהייתה רוורסיה בכמה גנים בו זמנית באותו חיידק. זה פשוט לא סביר מבחינה הסתברותית. בנוסף, כדי להראות שמפגש בין החיידקים הכרחי לצורך הצלחת הניסוי, נערך ניסוי דומה בו הוחזקו שני זני החיידקים במבחנה בצורה האות U, כאשר ממברנה חצי חדירה מונעת את המפגש ביניהם, אך מאפשרת מעבר חומרים. בניסוי זה לא התקבלו מושבות, כלומר היעדר המפגש בין החיידקים מנע את יצירת החיידקים הפרוטוטרופים, שמוסגלים לגדול על מצע עני. גילוי הפוריות (Fertility) בחיידקים: עבודתו של ביל הייז (Bill Hayes) גילתה שכדי להבטיח רבייה מינית בין חיידקים צריך זן אחד של חיידקים להיות "פורה", כלומר בעל יכולת להעביר את המידע הגנטי הלאה. כמו כן התברר שהעברת המידע הגנטי היא חד כיוונית, מהפרט ה"פורה" לפרט ה"לא-פורה". עד מהרה התברר שקיים אלמנט חוץ כרומוזומלי בחיידקים, שסומן באות F, לציון הפוריות (Fertility). חיידקים שהכילו את האלמנט סומנו כ +F וחיידקים ללא האלמנט סומנו -F. לפיכך, רבייה מינית אפשרית בין +F ל -F ותוצאותיה שהפרט הלא-פורה הופך לפורה גם כן, ויכול כעת להעביר את האלמנט החוץ כרומוזומלי הלאה. האלמנט החוץ כרומוזומלי - פלסמיד F: גודלו של הפלסמיד כ- 100Kbp. בין מרכיבי הפלסמיד מוצאים אזור המכונה OriT. באזור זה מתחילה שבירת הפלסמיד והעברתו לחיידק המקבל. אזור אחר בפלסמיד הוא TraGenes. אזור זה מכיל גנים האחראים למנגנון העברה של המידע הגנטי, בין היתר גם לייצור השערות הממברנליות של החיידק שבאמצעותם נקשרים החיידקים אלו לאלו (מכונים Pili). כאמור, גדיל אחד של הפלסמיד נשבר ומתחיל לעבור לכיוון החיידק המקבל. תוך כדי המעבר מושלם הגדיל שנותר בפרט התורם וכן מוכפל הגדיל שעובר לחיידק המקבל, כך שבסופו של דבר מתקבלים שני פרטים עם פלסמיד דו-גדילי. עם זאת, על הפלסמיד הבודד אין שום גנים כרומוזומליים, כמו אלו שמאפשרים לחיידקים לגדול על מצע עני... כיצד אם כן ניתן לקשר בין הקוניוגציה לתוצאות הניסוי שתארנו?... זני Hfr: הייז (בשיתוף עם Cavalli-Sforza) מצא זנים של חיידק הE. coli שבה הרקומבינציה (שחלוף גנים) הייתה גבוהה יותר המשיעור הנורמלי (HIGH FREQUENCY of RECOMBINATION ולכן סימונם Hfr). הכלאתם של זנים אלו עם זני -F נתנה צאצאים שהם -F בלבד, כלומר התרחשה קוניוגציה, אבל הTraGenes לא עברו לחיידק המקבל. כיצד מתרחשת תופעה כזו? מסתבר שבחיידקי Hfr הפלסמיד מחובר לכרומוזום הראשי של החיידק, ומהווה חלק אינטגרלי ממנו. בתהליך הקוניוגציה מזן Hfr לזן -F מתחיל מעבר הDNA מאזור ה- OriT (כרגיל), אבל כעת החיידק התורם מעביר חלקים מה-DNA שלו עצמו, כי הקריאה הולכת בכיוון ההפוך. כלומר, בתהליך כזה כן עוברות תכונות כרומוזומליות של חיידק אחד לשני. למה אם כן לא עוברת גם תכונת הFertility (קרי ה- TraGenes)? מפני שכרומזום החיידק גדול מאוד בהשוואה לגודל הפלסמיד, ולכן ההסתברות שהקוניוגציה תארוך מספיק זמן להעברת כל הכרומוזום (ואחריו ה- TraGenes) קטנה. interrupted mating וזני 'F: על סמך העובדה שתוארה לעיל יכלו החוקרים כעת לבדוק מרחק בין גנים! הם נתנו לזני Hfr לעבור רבייה מינית עם זני -F, ועצרו את הקוניוגציה בזמנים קצובים לבחירתם ע"י שימוש במערבל מזון ביתי. ע"י בדיקת התכונות של החיידקים המתקבלים יכלו לקבוע איזה גן בא לפני או אחרי גן אחר, ומה המרחק ביניהם. החוקרים גם שמו לב שלפלסמיד יש אפשרות לצאת באופן עצמאי מהכרומוזום הראשי של החיידק. בד"כ הפלסמיד יוצא לבדו, אך לעיתים הוא לוקח איתו מקטע מהDNA של החיידק. במקרה כזה, לא רק שכל הפלסמיד יעבור, כולל ה-TraGenes (שיהפכו את המקבל ל +F), אלא גם תכונות כרומוזמליות. זנים כאלו מכונים F-Prime ומסומנים 'F. כאן הונחה התשתית לגנטיקה מולקולרית ולהבנה של ביוטכנולוגיה בהקשר של הנדסה גנטית.
בהמשך להודעה זו תמצאו המחשות ויזואליות, שיעזרו אולי להבין את ההסברים שתוארו לעיל. אתם יותר ממוזמנים לשאול שאלות.
המידע מעובד ותורגם מהאתר: http://www.mun.ca/biochem/courses/3107/Lectures/Topics/conjugation.html (באדיבות קורס "מעבדה בגנטיקה" של אונ' ת"א).
 

bodas

New member
../images/Emo41.gif ניסוי בדיקת זן A וזן B

כפי שניתן לראות, זן A וזן B גודלו במבחנות נפרדות, וביחד במבחנה שלישית. רק מהמבחנה השלישית התקבלו מושבות שהתפתחו על מצע גידול מינימלי.
 

bodas

New member
../images/Emo41.gif ניסוי ה- U-Tube

בניסוי זה הופרדו זן A ו-B ע"י ממברנה חצי חדירה. חומרים יכלו לעבור בין צד אחד של המבחנה לשני, אבל לא התאפשר מגע. ללא המגע, לא התפתחו מושבות על מצע גידול עני כמו בניסוי הקודם. הניסוי מלמד שהמגע בין החיידקים אכן הכרחי לקבל רקומביננטים.
 

bodas

New member
../images/Emo41.gif העברת הפלסמיד F

באיור זה רואים המחשה של תהליך העברת הפלסמיד. הפלסמיד נשבר בגדיל אחד באזור ה- OriT ומתחילה העברה של גדיל לתא המקבל. במקביל מוכפל כל גדיל, כך שבסופו של דבר מתקבלים שני פרטים המכילים פלסמיד דו גדילי.
 

bodas

New member
../images/Emo41.gif זני Hfr

איור זה ממחיש את מהותם של זני Hfr, בהם הפלסמיד מתאחה עם הכרומוזום הראשי. בכרומוזום הראשי של החיידק יש תכונות שיכולות להשפיע על יכולת החיידק לייצר חומרים לבד (פרוטוטרופ) או היעדר יכולת (אוקסוטרופ), מסומנים ב- a,b,c. בפלסמיד אין. שימו לב - אין קנה מידה באיור!
 

bodas

New member
../images/Emo41.gif Interrupted mating

האיור הבא ממחיש את תוצאות ניסוי הInterrupted mating. כאמור, החוקרים הפסיקו את הקוניוגציה בזמנים שונים ע"י מערבל מזון. בנקודה שבה הופסקה העברת הDNA נקבעו התכונות שעברו לחיידק המקבל. כך ניתן למפות את המרחק והמיקום של הגנים הכרומוזומליים.
 

bodas

New member
../images/Emo41.gif זני 'F

האיור הבא ממחיש כיצד חיידק 'F יכול להעביר תכונות כרומוזומליות מבלי שהפלסמיד חלק מהכרומוזום שלו. בזנים אלו יצא הפלסמיד מהכרומוזום הראשי כשהוא לוקח איתו מקטע DNA כרומוזמלי. במצב כזה עובר כל ה- F-Plasmid, כולל תכונת הFertility ובנוסף עוברות תכונות כרומוזומליות.
 
../images/Emo45.gif פינת חברי הפורום מרצים ../images/Emo45.gif

והפעם - רבייה מינית בחיידקים, קוניוגציה הכותב - bodas תוכלו לשאול שאלות ולקיים דיון
האם גם לכם יש רעיון למאמר? תרצו לשתף אותנו בידיעותיכם או לספר לנו על תחום מחקרכם? נשמח לשמוע! שלחו מסר ליוזר זה עם הנושא, ונתאם עימכם מועד. קריאה נעימה
 

Tal H

New member
very nice

I enjoyed reading this you always learn new things. I never heard of the U tube experiment,really a nice clever trick. Tal
 

moran f

New member
בהחלט

גם אני לא שמעתי על הניסוי הזה. מצד שני, למרות שאת רוב מה שכתוב הכרתי עוד קודם (והצלחתי לזכור מאז שנה שעברה) עדיין היה מעניין לקרוא. כל הכבוד
 
../images/Emo26.gifשרשור תגובות../images/Emo36.gif

בהזדמנות זו נודה לbodas שהשקיע מזמנו וחשף אותנו למחקר עכשווי ומעניין. שאלות, תגובות, בקשות - כאן.
 
לא כל-כך עכשווי

אבל בהחלט מעניין. המחקרים שהביא מורן הם קלאסיקה. חלקם (בידל וטאטום, למשל) נעשו כבר בשנות ה- 30 של המאה ה- 20.
 
עכשווי או לא עכשווי ../images/Emo9.gif

(תודה על התיקון) היה לי מאוד מעניין לקרוא. רק כדי לראות אם הבנתי נכון- ניסוי ה U-Tube פשוט מוכיח שמעבר החומרים-לא הוא שמשפיע על התפתחות המושבות, אלא המפגש שבין החיידקים? ושוב המון תודה
 
בהחלט

מתנצל אם זה נקרא כביקורת. גם לי היה מעניין לקרוא (הזכיר לי את קורס גנטיקה של חיידקים שלמדתי בסוף התואר הראשון), ובאופן כללי אני בעד דברים קלאסיים מסוג זה. במיוחד כאשר הפורום מיועד לאוכלוסיה כל-כך מגוונת ובטוח שלא כולם מכירים את הנושא. בקיצור: יופי של מאמר.
 

ch561

New member
יופי של כתיבה../images/Emo45.gif

יש לי שאלה, מה קורא לחידקים שנגועים בוירוס. זאת אומרת, וירוס אשר נכנס לDNA שלהם, האם אותם חידקים יכולים להתגבר על המחלה ב"עזרתם" של חידקים בריאים? הרי החידקים הבריאים יוכלו להעביר את הפלסמיד F שלהם לחידקים שנגועים בוירוס.
 

bodas

New member
לא ברורה לי השאלה

וירוס התוקף חיידקים (בקטריופאג') מזריק את חומצות הגרעין שלו ומשעבד את מערכת בניית החלבונים בתא לצורך בניית החלבונים שלו בהתאם לקידוד בחומצת הגרעין. פאג'ים שיש להם מסלול בו הדנ"א משתלב בדנ"א של הפונדקאי תוקפים רק לאחר היציאה מהמצב הרדום. לפיכך, וירוסים אינם "מחלה" במובן הנפוץ של המילה, אלא טפיל, והעמידות נגדם היא בעייתית ודורשת שינוי מערך גנטי רציני, או מה שאנו מכנים - אבולוציה. אם הכוונה במושג "חיידקים בריאים" הוא לחיידקים שיש להם עמידות לפאג'ים, הרי שהעברת המידע התורשתי, באופן עקרוני, יכולה לעזור לחיידקים רגישים להפוך לעמידים. לי אישית אין מידע אם דבר כזה נצפה או נוסה.
 

פגית

New member
ואויייייייי אני בשוק איזה קטעים...

ממש תודה על המאמר הוא כולכך במקום עכשיו!!!!!! אני רצה לקרוא....
 
למעלה