../images/Emo42.gif../images/Emo42.gif../images/Emo42.gif../images/Emo42.gif../images/Emo42.gif../images/Emo42.gif../images/Emo42.gif../images/Emo42.gif../images/Emo42.gif

אריק המתוק
 
אני מבינה שזה היה נסיון

כדי להראות לכולם ש
פוחד ממך ולך אישית הוא לא השבית את האתר עד השעה 8:00 חוצפה ממש
בלי צעקות שום דבר לא הולך בארץ הזאת
בוקר טוב עולם
 
למעלה