אירוח הדס מורנו בוואלה

הדס../images/Emo99.gif../images/Emo98.gif

@#%!%@##%!%@#!%@#@#!%@#!&%$&&)(&^*#%&#[email protected]#^%#$^#%^@$^^[email protected]^$#@^[email protected] #[email protected]^@$^#^$^#@$#@$^^#[email protected]@#$^@#$^#@[email protected]#^[email protected]!#%!%@##%@!%@#^$# #@%^%[email protected]#!%@##%!%@#%#@!%#[email protected]%@#[email protected]#51 @#!%%!#@%[email protected]#%#@!%@!#%@#!%@#!%#@[email protected]%#@%%!#@ #@!#!%@%!#@#%@!%#@!%#@!#@!%%#@%#@!%#@ @#[email protected]#%@#!%#@!!%@##%@%#@!%#@!%#[email protected]%!#@%#%#%#@@%#%!#@%#[email protected] #@%#@%!#%[email protected]#%[email protected]%#[email protected]!#%@!#%@!%#@!#@%%#@!!%#@ @#%[email protected]#%!##@!%@#%*#@%*!_!(@#%)@#!*^%@!*%[email protected]#*%@#*%^&@#$&%^@&*%@#%*@#%!%@##%!%@#!%@#@#!%@#!&%$&&)(&^*#%&#[email protected]#^%#$^#%^@$^^[email protected]^$#@^[email protected] #[email protected]^@$^#^$^#@$#@$^^#[email protected]@#$^@#$^#@[email protected]#^[email protected]!#%!%@##%@!%@#^$# #@%^%[email protected]#!%@##%!%@#%#@!%#[email protected]%@#[email protected]#51 @#!%%!#@%[email protected]#%#@!%@!#%@#!%@#!%#@[email protected]%#@%%!#@ #@!#!%@%!#@#%@!%#@!%#@!#@!%%#@%#@!%#@ @#[email protected]#%@#!%#@!!%@##%@%#@!%#@!%#[email protected]%!#@%#%#%#@@%#%!#@%#[email protected] #@%#@%!#%[email protected]#%[email protected]%#[email protected]!#%@!#%@!%#@!#@%%#@!!%#@ @#%[email protected]#%!##@!%@#%*#@%*!_!(@#%)@#!*^%@!*%[email protected]#*%@#*%^&@#$&%^@&*%@#%*@#%!%@##%!%@#!%@#@#!%@#!&%$&&)(&^*#%&#[email protected]#^%#$^#%^@$^^[email protected]^$#@^[email protected] #[email protected]^@$^#^$^#@$#@$^^#[email protected]@#$^@#$^#@[email protected]#^[email protected]!#%!%@##%@!%@#^$# #@%^%[email protected]#!%@##%!%@#%#@!%#[email protected]%@#[email protected]#51 @#!%%!#@%[email protected]#%#@!%@!#%@#!%@#!%#@[email protected]%#@%%!#@ #@!#!%@%!#@#%@!%#@!%#@!#@!%%#@%#@!%#@ @#[email protected]#%@#!%#@!!%@##%@%#@!%#@!%#[email protected]%!#@%#%#%#@@%#%!#@%#[email protected] #@%#@%!#%[email protected]#%[email protected]%#[email protected]!#%@!#%@!%#@!#@%%#@!!%#@ @#%[email protected]#%!##@!%@#%*#@%*!_!(@#%)@#!*^%@!*%[email protected]#*%@#*%^&@#$&%^@#$^@^#$#^[email protected]#^[email protected]#^@[email protected]#%!%@##%!%@#!%@#@#!%@#!&%$&&)(&^*#%&#[email protected]#^%#$^#%^@$^^[email protected]^$#@^[email protected] #[email protected]^@$^#^$^#@$#@$^^#[email protected]@#$^@#$^#@[email protected]#^[email protected]!#%!%@##%@!%@#^$# #@%^%[email protected]#!%@##%!%@#%#@!%#[email protected]%@#[email protected]#51 @#!%%!#@%[email protected]#%#@!%@!#%@#!%@#!%#@[email protected]%#@%%!#@ #@!#!%@%!#@#%@!%#@!%#@#$$#^@^#[email protected]#%!%@##%!%@#!%@#@#!%@#!&%$&&)(&^*#%&#[email protected]#^%#$^#%^@$^^[email protected]^$#@^[email protected] #[email protected]^@$^#^$^#@$#@$^^#[email protected]@#$^@#$^#@[email protected]#^[email protected]!#%!%@##%@!%@#^$# #@%^%[email protected]#!%@##%!%@#%#@!%#[email protected]%@#[email protected]#51 @#!%%!#@%[email protected]#%#@!%@!#%@#!%@#!%#@[email protected]%#@%%!#@ #@!#!%@%!#@#%@!%#@!%#@!#@!%%#@%#@!%#@ @#[email protected]#%@#!%#@!!%@##%@%#@!%#@!%#[email protected]%!#@%#%#%#@@%#%!#@%#[email protected] #@%#@%!#%[email protected]#%[email protected]%#[email protected]!#%@!#%@!%#@!#@%%#@!!%#@ @#%[email protected]#%!##@!%@#%*#@%*!_!(@#%)@#!*^%@!*%[email protected]#*%@#*%^&@#$&%^@&*%@#%*@#%!%@##%!%@#!%@#@#!%@#!&%$&&)(&^*#%&#[email protected]#^%#$^#%^@$^^[email protected]^$#@^[email protected] #[email protected]^@$^#^$^#@$#@$^^#[email protected]@#$^@#$^#@[email protected]#^[email protected]!#%!%@##%@!%@#^$# #@%^%[email protected]#!%@##%!%@#%#@!%#[email protected]%@#[email protected]#51 @#!%%!#@%[email protected]#%#@!%@!#%@#!%@#!%#@[email protected]%#@%%!#@ #@!#!%@%!#@#%@!%#@!%#@!#@!%%#@%#@!%#@ @#[email protected]#%@#!%#@!!%@##%@%#@!%#@!%#[email protected]%!#@%#%#%#@@%#%!#@%#[email protected] #@%#@%!#%[email protected]#%[email protected]%#[email protected]!#%@!#%@!%#@!#@%%#@!!%#@ @#%[email protected]#%!##@!%@#%*#@%*!_!(@#%)@#!*^%@!*%[email protected]#*%@#*%^&@#$&%^@&*%@#%*@#%!%@##%!%@#!%@#@#!%@#!&%$&&)(&^*#%&#[email protected]#^%#$^#%^@$^^[email protected]^$#@^[email protected] #[email protected]^@$^#^$^#@$#@$^^#[email protected]@#$^@#$^#@[email protected]#^[email protected]!#%!%@##%@!%@#^$# #@%^%[email protected]#!%@##%!%@#%#@!%#[email protected]%@#[email protected]#51 @#!%%!#@%[email protected]#%#@!%@!#%@#!%@#!%#@[email protected]%#@%%!#@ #@!#!%@%!#@#%@!%#@!%#@!#@!%%#@%#@!%#@ @#[email protected]#%@#!%#@!!%@##%@%#@!%#@!%#[email protected]%!#@%#%#%#@@%#%!#@%#[email protected] #@%#@%!#%[email protected]#%[email protected]%#[email protected]!#%@!#%@!%#@!#@%%#@!!%#@ @#%[email protected]#%!##@!%@#%*#@%*!_!(@#%)@#!*^%@!*%[email protected]#*%@#*%^&@#$&%^@&*%@#%*@#%!%@##%!%@#!%@#@#!%@#!&%$&&)(&^*#%&#[email protected]#^%#$^#%^@$^^[email protected]^$#@^[email protected] #[email protected]^@$^#^$^#@$#@$^^#[email protected]@#$^@#$^#@[email protected]#^[email protected]!#%!%@##%@!%@#^$# #@%^%[email protected]#!%@##%!%@#%#@!%#[email protected]%@#[email protected]#51 @#!%%!#@%[email protected]#%#@!%@!#%@#!%@#!%#@[email protected]%#@%%!#@ #@!#!%@%!#@#%@!%#@!%#@!#@!%%#@%#@!%#@ @#[email protected]#%@#!%#@!!%@##%@%#@!%#@!%#[email protected]%!#@%#%#%#@@%#%!#@%#[email protected] #@%#@%!#%[email protected]#%[email protected]%#[email protected]!#%@!#%@!%#@!#@%%#@!!%#@ @#%[email protected]#%!##@!%@#%*#@%*!_!(@#%)@#!*^%@!*%[email protected]#*%@#*%^&@#$&%^@&*%@#%*@#%!%@##%!%@#!%@#@#!%@#!&%$&&)(&^*#%&#[email protected]#^%#$^#%^@$^^[email protected]^$#@^[email protected] #[email protected]^@$^#^$^#@$#@$^^#[email protected]@#$^@#$^#@[email protected]#^[email protected]!#%!%@##%@!%@#^$# #@%^%[email protected]#!%@##%!%@#%#@!%#[email protected]%@#[email protected]#51 @#!%%!#@%[email protected]#%#@!%@!#%@#!%@#!%#@[email protected]%#@%%!#@ #@!#!%@%!#@#%@!%#@!%#@!#@!%%#@%#@!%#@ @#[email protected]#%@#!%#@!!%@##%@%#@!%#@!%#[email protected]%!#@%#%#%#@@%#%!#@%#[email protected] #@%#@%!#%[email protected]#%[email protected]%#[email protected]!#%@!#%@!%#@!#@%%#@!!%#@ @#%[email protected]#%!##@!%@#%*#@%*!_!(@#%)@#!*^%@!*%[email protected]#*%@#*%^&@#$&%^@&*%@#%*@!#@!%%#@%#@!%#@ @#[email protected]#%@#!%#@!!%@##%@%#@!%#@!%#[email protected]%!#@%#%#%#@@%#%!#@%#[email protected] #@%#@%!#%[email protected]#%[email protected]%#[email protected]!#%@!#%@!%#@!#@%%#@!!%#@ @#%[email protected]#%!##@!%@#%*#@%*!_!(@#%)@#!*^%@!*%[email protected]#*%@#*%^&@#$&%^@&*%@#%*
 
אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא../images/Emo98.gif

#@!%#[email protected]%!#@%#%#%#@@%#%!#@@#$^^#^$$^#@#^[email protected]#$^^$^#$#^[email protected]#^[email protected]#^[email protected] #@%#@%!#%[email protected]#%[email protected]%#[email protected]!#%@!#%@!%#@!#@%%#@!!%#@ @#%[email protected]#%!##@!%@#%*#@%*!_!(@#%)@#!*^%@!*%[email protected]#*%@#*%^&@#$&%^@&*%@#%*@#%!%@##%!%@#!%@#@#!%@#!&%$&&)(&^*#%&#[email protected]#^%#$^#%^@$^^[email protected]^$#@^[email protected] #[email protected]^@$^#^$^#@$#@$^^#[email protected]@#$^@#$^#@[email protected]#^[email protected]!#%!%@##%@!%@#^$# #@%^%[email protected]#!%@##%!%@#%#@!%#[email protected]%@#[email protected]#51 @#!%%!#@%[email protected]#%#@!%@!#%@#!%@#!%#@[email protected]%#@%%!#@ #@!#!%@%!#@#%@!%#@!%#@!#@!%%#@%#@!%#@ @#[email protected]#%@#!%#@!!%@##%@%#@!%#@!%#[email protected]%!#@%#%#%#@@%#%!#@%#[email protected] #@%#@%!#%[email protected]#%[email protected]%#[email protected]!#%@!#%@!%#@!#@%%#@!%#[email protected]%!#@%#%#%#@@%#%!#@%#[email protected] #@%#@%!#%[email protected]#%[email protected]%#[email protected]!#%@!#%@!%#@!#@%%#@!!%#@ @#%[email protected]#%!##@!%@#%*#@%*!_!(@#%)@#!*^%@!*%[email protected]#*%@#*%^&@#$&%^@&*%@#%*@#%!%@##%!%@#!%@#@#!%@#!&%$&&)(&^*#%&#[email protected]#^%#$^#%^@$^^[email protected]^$#@^[email protected] #[email protected]^@$^#^$^#@$#@$^^#[email protected]@#$^@#$^#@[email protected]#^[email protected]!#%!%@##%@!%@#^$# #@%^%[email protected]#!%@##%!%@#%#@!%#[email protected]%@#[email protected]#51 @#!%%!#@%[email protected]#%#@!%@!#%@#!%@#!%#@[email protected]%#@%%!#@ #@!#!%@%!#@#%@!%#@!%#@!#@!%%#@%#@!%#@ @#[email protected]#%@#!%#@!!%@##%@%#@!%#@!%#[email protected]%!#@%#%#%#@@%#%!#@%#[email protected] #@%#@%!#%[email protected]#%[email protected]%#[email protected]!#%@!#%@!%#@!#@%%#@!%#[email protected]%!#@%#%#%#@@%#%!#@%#[email protected] #@%#@%!#%[email protected]#%[email protected]%#[email protected]!#%@!#%@!%#@!#@%%#@!!%#@ @#%[email protected]#%!##@!%@#%*#@%*!_!(@#%)@#!*^%@!*%[email protected]#*%@#*%^&@#$&%^@&*%@#%*@#%!%@##%!%@#!%@#@#!%@#!&%$&&)(&^*#%&#[email protected]#^%#$^#%^@$^^[email protected]^$#@^[email protected] #[email protected]^@$^#^$^#@$#@$^^#[email protected]@#$^@#$^#@[email protected]#^[email protected]!#%!%@##%@!%@#^$# #@%^%[email protected]#!%@##%!%@#%#@!%#[email protected]%@#[email protected]#51 @#!%%!#@%[email protected]#%#@!%@!#%@#!%@#!%#@[email protected]%#@%%!#@ #@!#!%@%!#@#%@!%#@!%#@!#@!%%#@%#@!%#@ @#[email protected]#%@#!%#@!!%@##%@%#@!%#@!%#[email protected]%!#@%#%#%#@@%#%!#@%#[email protected] #@%#@%!#%[email protected]#%[email protected]%#[email protected]!#%@!#%@!%#@!#@%%#@!%#[email protected]%!#@%#%#%#@@%#%!#@%#[email protected] #@%#@%!#%[email protected]#%[email protected]%#[email protected]!#%@!#%@!%#@!#@%%#@!!%#@ @#*@#%!%@##%!%@#[email protected]^^#@$$^#^$&%$&&)(&^*#%&#[email protected]#^%#$^#%^@$^^[email protected]^$#@^[email protected] #[email protected]^@$^#^$^#@$#@$^^#[email protected]@#$^@#$^#@[email protected]#^[email protected]!#%!%@##%@!%@#^$# #@%^%[email protected]#!%@##%!%@#%#@!%#[email protected]%@#[email protected]#51 @#!%%!#@%[email protected]#%#@!%@!#%@#!%@#!%#@[email protected]%#@%%!#@ #@!#!%@%!#@#%@!%#@!%#@!#@!%%#@%#@!%#@ @#[email protected]#%@#!%#@!!%@##%@%#@!%#@!%#[email protected]%!#@%#%#%#@@%#%!#@%#[email protected] #@%#@%!#%[email protected]#%[email protected]%#[email protected]!#%@!#%@!%#@!#@%%#@!%#[email protected]%!#@%#%#%$# #@%^%[email protected]#!%@##%!%@#%#@!%#[email protected]%@#[email protected]#5134%###$^^#$^#$#@$^ @#!%%!#@%[email protected]#%#@!%@!#%@#!%@#!%#@[email protected]%#@%%!#@ #@!#!%@%!#@#%@!%#@!%#@!#@!%%#@%#@!%#@#$$^#^$^^@#@$^^#[email protected]#$^@@#$^ @#[email protected]#%@#!%#@!!%@##%@%#@!%#@!%#[email protected]%!#@%#%#%#@@%#%!#@%[email protected]@^#[email protected]#$^#@$^#[email protected] #@%#@%!#%[email protected]#%[email protected]%#[email protected]!#%@!#%@!%#@!#@%%#@!%#[email protected]%!#@%#%#%#@@%#%!#@%#[email protected] #@%#@%!#%[email protected]#%[email protected]%#[email protected]!#%@!#%@!%#@!#@%%#@!!%#@ @#%[email protected]#%!##@!%@#%*#@%*!_!(@#%)@#!*^%@!*%[email protected]#*%@#*%^&@#$&%^@&*%@#%*@#%!%@##%!%@#!%@#@#!%@#!&%$&&)(&^*#%&#[email protected]#^%#$^#%^@$^^[email protected]^$#@^[email protected] #[email protected]^@$^#^$^#@$#@$^^#[email protected]@#$^@#$^#@[email protected]#^[email protected]!#%!%@##%@!%@#^$# #@%^%[email protected]#!%@##%!%@#%#@!%#[email protected]%@#[email protected]#51 @#!%%!#@%[email protected]#%#@!%@!#%@#!%@#!%#@[email protected]%#@%%!#@ #@!#!%@%!#@#%@!%#@!%#@!#@!%%#@%#@!%#@ @#[email protected]#%@#!%#@!!%@##%@%#@!%#@!%#[email protected]%!#@%#%#%#@@%#%!#@%#[email protected] #@%#@%!#%[email protected]#%[email protected]%#[email protected]!#%@!#%@!%#@!#@%%#@!%#[email protected]%!#@%#%#%#@@%#%!#@%#[email protected] #@%#@%!#%[email protected]#%[email protected]%#[email protected]!#%@!#%@!%#@!#@%%#@!!%#@ @#%[email protected]#%!##@!%@#%*#@%*!_!(@#%)@#!*^%@!*%[email protected]#*%@#*%^&@#$&%^@&*%@#%*@#%!%@##%!%@#!%@#@#!%@#!&%$&&)(&^*#%&#[email protected]#^%#$^#%^@$^^[email protected]^$#@^[email protected] #[email protected]^@$^#^$^#@$#@$^^#[email protected]@#$^@#$^#@[email protected]#^[email protected]!#%!%@##%@!%@#^$# #@%^%[email protected]#!%@##%!%@#%#@!%#[email protected]%@#[email protected]#51 @#!%%!#@%[email protected]#%#@!%@!#%@#!%@#!%#@[email protected]%#@%%!#@ #@!#!%@%!#@#%@!%#@!%#@!#@!%%#@%#@!%#@ @#[email protected]#%@#!%#@!!%@##%@%#@!%#@!%#[email protected]%!#@%#%#%#@@%#%!#@%#[email protected] #@%#@%!#%[email protected]#%[email protected]%#[email protected]!#%@!#%@!%#@!#@%%#@!%#[email protected]%!#@%#%#%#@@%#%!#@%#[email protected] #@%#@%!#%[email protected]#%[email protected]%#[email protected]!#%@!#%@!%#@!#@%%#@!!%#@ @#%[email protected]#%!##@!%@#%*#@%*!_!(@#%)@#!*^%@!*%[email protected]#*%@#*%^&@#$&%^@&*%@#%*@#%!%@##%!%@#!%@#@#!%@#!&%$&&)(&^*#%&#[email protected]#^%#$^#%^@$^^[email protected]^$#@^[email protected] #[email protected]^@$^#^$^#@$#@$^^#[email protected]@#$^@#$^#@[email protected]#^[email protected]!#%!%@##%@!%@#^$# #@%^%[email protected]#!%@##%!%@#%#@!%#[email protected]%@#[email protected]#51 @#!%%!#@%[email protected]#%#@!%@!#%@#!%@#!%#@[email protected]%#@%%!#@ #@!#!%@%!#@#%@!%#@!%#@!#@!%%#@%#@!%#@ @#[email protected]#%@#!%#@!!%@##%@%#@!%#@!%#[email protected]%$&%^@&*%@#%*@#%!%@##%!%@#!%@#@#!%@#!&%$&&)(&^*#%&#[email protected]#^%#$^#%^@$^^[email protected]^$#@^[email protected] #[email protected]^@$^#^$^#@$#@$^^#[email protected]@#$^@#$^#@[email protected]#^[email protected]!#%!%@##%@!%@#^$# #@%^%[email protected]#!%@##%!%@#%#@!%#[email protected]%@#[email protected]#51 @#!%%!#@%[email protected]#%#@!%@!#%@#!%@#!%#@[email protected]%#@%%!#@ #@!#!%@%!#@#%@!%#@!%#@!#@!%%#@%#@!%#@ @#[email protected]#%@#!%#@!!%@##%@%#@!%#@!%#[email protected]%!#@%#%#%#@@%#%!#@%#[email protected] #@%#@%!#%[email protected]#%[email protected]%#[email protected]!#%@!#%@!%#@!#@%%
 
../images/Emo53.gifנ"ש!!../images/Emo90.gif

את הקטעים שבאתר (בייחוד הספיישלים) ניתן להוריד למחשב?? תודה מראש, פז
 

g a l4

New member
תודה../images/Emo24.gif

ליר לנשום.
ולא נורא,אני אנסה להקליט לך
 
למעלה