שבת שלום

../images/Emo63.gif פרשת כי תבוא

"כיצד הינך יכול לשוחח עם אלפי יהודים בזה אחר זה מבלי להתעייף???" שאלה אישה את הרבי. "כשסופרים יהלומים,אף פעם לא מתעייפים",השיב הרבי את התשובה המפורסמת. בפרשת השבוע מופיע הביטוי "עם סגולה" ככינוי לעמ"י,רש"י מפרש:"סגולה" פירושו אוצר של אבנים טובות ויהלומים,שהמלכים נוהגים לגנוז. יהלום יכול להביא תועלת בצורות שונות:שיבוץ בכתר המלך-כביטוי לעוצמת המלך וממלכתו.לתלות אותו כקישוט-כדי לפאר את הארמון.למכור אותו למרבה במחיר ובכך ליהנות משוויו הכספי. וכאן אנו רואים כי עפ"י פירוש רש"י,מדובר ביהלומים שהמלך נהג לגנוז ולהחביא במקום סגור. מה התועלת ביהלומים כאלו??? בשביל מה הם קיימים??? חכמים מסבירים:רוב הדברים בעולם נמדדים עפ"י רמת השימוש והתועלת שהם מביאים. מה שמועיל ושימושי הוא בר קיום ומה שלא,מאבד את זכות הקיום שלו. למשל,כיסא נועד למטרת ישיבה.וברגע שאי אפשר לשבת עליו,הוא מושלך לפח האשפה. אבל,ישנם חפצים מיוחדים שאינם נמדדים לפי התועלת שלהם,אלא עצם מציאותם מצדיקה את קיומם. למשל,ירושה בעלת ערך רגשי מיוחד.חפץ כזה,ערכו של החפץ אינו נמדד בכסף או במידת השימוש בו. כך גם היהלומים הגנוזים באוצר המלוכה.יהלומים רגילים נמדדים עפ"י הביקוש שלהם בשוק. זכות הקיום שלהם הינה אך ורק כאשר הם מביאים תועלת כלשהי,באמצעות היופי שלהם או בערכם הכספי. אולם יש יהלומים נדירים שעצם מציאותם היא ההצדקה לקיומם ולכן די בכך שהמלך גונז אותם באוצרו. היהלומים זה אנחנו,עם סגולה. לכל יהודי יש זכות קיום עצמית,כיהודי,מבלי הבט על דעותיו,כישרונותיו ומעשיו. ולא משנה אם הוא מועיל או לא,סוף כל סוף מדובר ביהלום. יש לאהוב כל יהודי,בלי תנאים,רק בגלל עצם העובדה שהוא יהודי,רק בגלל עצם העובדה כי הוא נותר בדמות ובצלם אלוקים,רק בגלל עצם העובדה כי בקרבו מפעפעת נשמת,נשמת אלוקים.
 
../images/Emo16.gif../images/Emo16.gif שרשור השבת ../images/Emo48.gif

פרשת השבוע העוסק במצוות הבאת הביכורים,ראשית היבול,לבית המקדש בירושלים. ובאיזה שלב התחייב עמ"י??? "והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך נחלה, וירשתה וישבת בה,ולקחת מראשית כל פרי האדמה... ושמת בטנא,והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלוקיך לשכן שמו שם". המדרש מציין כי הפסוק קובע את זמן קיום המצווה מיד עם הכניסה לא"י. ואילו התלמוד הירושלמי מדגיש את המילים:"וירשתה וישבת בה". לדברי התלמוד מילים אלו מוכיחות שרק לאחר שבנ"י יכבשו ויתיישבו בארץ,יהיה עליהם להביא את הביכורים. חכמים מפרשים כי משמעותה הפנימית של מצוות הבאת ביכורים היא להלל ולהודות להקב"ה על כל הטוב והשפע שהעניק לנו. כשאנו מתפללים לבורא עולם מדי יום,אנו מודים לו על חסדיו. אולם להכרת הטוב זו ישנם זמנים שונים. הודיה אחת היא זו הנאמרת מיד כאשר אדם פוקח את עיניו בבוקר.בטרם נטל את ידיו הוא אומר "מודה אני לפניך מלך חי וקיים,שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך"-תודה הנאמרת ללא הכנה או התבוננות מיוחדת אלא בספונטניות. התודה על הפרטים הקטנים שקוראים לנו כל יום בשגרת החיים-העוגה שהצליחה,האוטובוס שלא פספסתי,חבר טוב שעומד לצידנו,היכולת לקום על הרגליים וכו'... תודה זו מקבילה לדעה הסוברת שיש להביא את הביכורים מיד עם הכניסה לארץ-תודה זו משקפת את עומק האמונה. הודיה נוספת,היא זו הנאמרת בתפילות.כאן אנו מספרים בגדלות הבורא,בשבח מעשיו.קוראים מזמורי תהילים על הטוב שהוא משפיע לברואיו.כתוצאה,אנו חשים רגש עמוק של תודה לאלוקים. רגש זה לא פורץ מאליו,הינו תוצאה של התבוננות ומחשבה עמוקה. הודיה זו מקבילה לדעה הטוענת כי יש להביא את הביכורים רק לאחר "התיישבות" בארץ,כלומר הכנה מתאימה-תודה זו היא חסרת ספונטניות,אבל חודרת בכל רבדיו של האדם המתפלל. "אלו ואלו דברי אלוקים חיים". המיזוג בין שתי גישות אלו יוצר את תחושת השלמות וההשלמה. שבת של שלום שלווה אהבה ושמחה.
 
../images/Emo41.gif../images/Emo41.gif שבת שלום ../images/Emo41.gif../images/Emo41.gif ../images/Emo16.gif../images/Emo16.gif

הכול לכאן
 

XXמוריהXX

New member
"הברכות ישיגו אותך" - קצת מפרשת כי תבוא

"ונתנך ה' אלקיך עליון על כל גויי הארץ ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך כי תשמע בקול ה' אלוקיך" (כ"ח, א-ב). מפרש ה"כתב סופר", על-פי רוב, אדם צריך ללכת ממקום למקום כדי להשיג עושר אבל ברכת ה' לישראל לא תהיה באופן כזה, אלא האושר והעושר יבואו הביתה בכל מקום שיהיו ישראל, והם לא יצטרכו לרדוף אחריו. וכל זה, "כי תשמע בקול ה' אלוקיך"- כדי שלא תצטרך לבזבז טרחה וזמן ולהיבטל מתורה וממצוות. בעל "העמק דבר" מסביר, שבשעה שאדם לומד תורה ובורח מהבלי העולם הזה, הוא כה טרוד בלימודו, עד שראשו אינו פנוי להתרגש ולשמוח מאיזה רווח או הצלחה שבאה לו. הבכרה שבפסוק היא, שאפילו בשעה שתהיה עסוק בהבנת התורה, מכל מקום, תהיה הברכה כל כך גדולה, עד שתשיג אותך אפילו שראשך בתורה. ה"חפץ חיים" הסביר, שעצם "כי תשמע בקול ה' אלוקיך"- בכלל הברכות היא, ולא עוד, אלא שאין לך ברכה גדולה מזו, שכל הברכות של מעלה ושל מטה תלויות ב: "כי תשמע בקול ה' אלוקיך". בעלי המוסר מפרשים, אם תגיע למידת ההסתפקות של "איזשהו העשיר השמח בחלקו", אזי הברכות ישיגוך, ותגיע לשמחת חיים אמיתית של התורה הקדושה. ברוכים הנמצאים! כיף לקרוא מהצד ולא להגיב, אבל כשהחברה הקרובה שלי נמלכת להיות מנהלת פורום חייבים להיות חלק... איחולי הצלחות אחות שלי
שתהיה שבת שלום ומבורכת ושמחה אמיתית! אגב, היא אחת הבחורות של חושבת פעם אחת
 
ומה *את* עושה פה?! ../images/Emo12.gif

הפתעת אותי לטובה, יא סנובית קטנה שצופה מהצד ולא רוצה להגיב :) תודה יקירה
****** אגב, מסתאמרת "אחת הבחורות של חושבת פעם אחת"?
 
זמני כניסת ויציאת השבת:

כניסת השבת י-ם: 18:19 ת"א: 18:40 חיפה: 18:31 ב"ש: 18:31 יציאת השבת י-ם: 19:35 ת"א: 19:37 חיפה: 19:37 ב"ש: 19:36
 
למעלה