חוברת WADA בעברית

../images/Emo41.gif חוברת WADA בעברית

הוועד האולימפי הוציא בימים אלה מהדורה בעברית של 'המדריך לספורטאי' הקוד העולמי נגד סימום בספורט, התקנון המורחב של הוועדה למניעת סימום בספורט. בחוברת מעוגנים הנהלים, הכללים וההנחיות בנושא הסימום הספורטיבי כמתחייב מהקוד הרפואי של הוועד האולימפי הבינ'ל. צבי ורשביאק, יו'ר הוועד האולימפי בישראל אומר כי הוועד האולימפי בישראל מאמין כי הספורטאים הישראלים יגיעו מהר יותר ,גבוה יותר וחזק יותר רק ע'פ הכללים. איגודים וספורטאים פעילים המבקשים לקבל את החוברת מוזמנים לפנות לוועד האולימפי. http://olympic.tapuz.co.il/news.asp?infoId=2605
 
למעלה