הלכונט

מלי79

New member
../images/Emo41.gif הלכונט

מהילכות לשון הרע: תגובה כהלכה על יסוד הכללים הקודמים ,מובן וברור שברגע שאדם שומע לשון הרע , עליו להפסיק מיד את הדובר , עדיף לשנות בעדינות את נושא השיחה ובכך למנוע המשך דיבורי לשון הרע ,יש לומר לדובר שהדברים שאמר היו אסורים ,יש לעשות זאת מיד , על אתר , אם אי בכך כדי להביך את הדובר ,אם עלולה להיגרם לו מבוכה יש להוכיחו בצינעה בהזדמנות אחרת , אם אין השומע יכול לשנות את הנושא עליו להתרחק מן המקום ,כשאין ביכולתו לקיים את מצוות התוכחה ,הוא בכל זאת חייב להימנע מן החטא שבשמיעת לשון הרע , אם אינו יכול לעזוב את המקום ,לפחות יעשה כמיטב יכולתו להתעלם מן הנאמר ויפגין בארשת פניו את זעמו על כך , ודאי שלא יראה שום סימן כאילו הוא נהנה מן הדברים , "ולא יקשה על האדם {אלא }רק בתחילה " לילה טוב!!!!!!!!!!!!!!!
 
בדיוק אמש שמעתי(בשיעורונצ`יקצרצר

בהסעה..)שאם אין אפשרות לעזוב את המקום ישנו אופן שמותר להמשיך ולהאזין-אם בסוף דברי המספר- יסביר המאזין את זה שדובר בו.שזלא בדיוק היה ככה וכו` -ישנה מדברי המספר.§§ תודה,והמשך לילה מצוין/tapuzforum/images/Emo29.gif
 

מלי79

New member
אשריך

שזכיתה בדיברי תורה בלכתך בדרך... ובגלישתך... ובקומך
 
אשרייך שזיכית |זיקית| אותנו בדברי

תורה ב גלישתינו.(גם מטה..- הרמב``ם) חביבין עלי עקיצותייך..(מתוקים מכות אוהב?)
 
למעלה