"הגלדיאטור היהודי" פרק 9 (סוף)

מ נתנאל

New member
../images/Emo41.gif"הגלדיאטור היהודי" פרק 9 (סוף)

חואן ואביו נהנו מאוד משהייתם יחד והתרגשות עצומה אחזה בהם מהמחשבה שהנה הם הם ולא אחר, עולים אל ארץ האבות. לאחר מספר ימים בשעת בוקר מוקדמת, עגנה הספינה בנמל יפו, ממנה ירדו הם ברגשי גיל, נשקו את עפר הארץ ברעדה ובהתרגשות גדולה, רכשו סוס ועגלה מתושבי המקום ושמו פניהם ירושלימה. רכבו הם במשך כל היום והגיעו להרים שסביבות ירושלים בשקיעת החמה, חואן ואביו נתעייפו עד מאוד ופנו לתושבי המקום הנוכרים לחפש להם מקום ללין, תושבי המקום שהבחינו בדון אלפאנדרו כי פני יהודי לו, דחו אותם מכל מיני סיבות נבובות, "הלכה היא שעשיו שונא ליעקב" אמר דון אלפאנדרו לחואן והם פנו לכיוון ההרים, פרסו מחצלת קנים תחת עץ-שקמה שהיה באזור ושכבו לישון. הבוקר בא, ציוצי הזרזירים שקיננו בעץ השקמה שמעליהם הקיצום, הם קמו והתפללו תפילת שחרית, נפעמו הם מהיופי הקסום של הרי ירושלים אותם צבעה החמה באור כתום, עדרי עופרים לחכו ברוגע את פרחי ההר שעליהם נחו אגלי טל ושיוו להם מראה קטיפתי, יופיו של הטבע בו יד אדם לא נגעה מעולם, זעק מכל עבר. עודם סועדים את ליבם בפת שחרית, והנה ראו הם ישיש, זקנו הלבן יורד לו על פי מידותיו והוא רכוב ע"ג חמור מט ליפול, יורד מכיוון ירושלים. התקרב הישיש אליהם וברכם לשלום "מאין אתם ולאן פניכם מועדות?" שאל, חדשים אנו בארץ הקודש אך היום בעלות השחר הגענו מספרד הרחוקה ופנינו מועדות אל ירושלים, אל מקום שהשכינה ממנו לא משה, "אשריכם ישראל" השיבם, ומאין כבודו?, אני, מיום צאתי מרחם אימי תושב ירושלים קרתא דשופריא, כעת יורד אני אל עבר ביתה של בתי הקטנה שילדה את בנה השני והיום יום השמיני ללידתו, היום נכניסהו בבריתו של אברהם אבינו עליו השלום, אמר כשחיוך של אושר נח על פניו המאירות. חואן ואביו הציעו לו כי ינוח מעמל הדרך וישב לסעוד עימהם, הודה להם הישיש, ירד מחמורו והצטרף אליהם, שוחחו דון אלפאנדרו והישיש רבות ביניהם, בינתיים פרש חואן הצידה ותאר במילים את שרואות עיניו. בוקר, בא היום, החמה צבעה כתום, מברכת היא לשלום, את יושבי העולם. כלנית צבועה אדום, עלווה פרוסה הלום, מתחת לרגליי כהדום, ואני משתומם למולם./ עופר איילים מנוקד, ברכס ההר עמד, צהל קיפץ ורקד, בינות חלוקי סלעים. זקן למולי צעד, על ספרו שקד, כי אותו פקד, להגות בתורה אלוקים./ נפשי מרוממת מתרוננת, בתוכי מנגינה מתנגנת, למילים ולשורות מצטרפת, להודיה לבורא עולמים. דמעה החלה נושרת, מתוך תוכי מתפרצת, בתפילה נפשי מייחלת, לשלום לכל הברואים. אחר שסיימו לאכול, קרא דון אלפאנדרו לחואן שיצטרף אליהם לזימון, כיבדו הם את הישיש שיזמן טרם שיברכו ברכת המזון, הישיש זימן והם ברכו ביחד בקול רם, אחר שכילו לברך, הוציא הישיש מכליו ספר דהוי, קצותיו מתפוררים מיושן, החזיקו בידיו ופנה אל חואן, "ראה את יופי הבריאה שברא 'מי שאמר והיה העולם' כמה קסום הוא, צריכים אנו לשבח את הבורא על כל דבר שברא לטוב לנו, דע לך, שכל בריה משבחת את הקב"ה בדרכה שלה, רואה הינך את הזרזירים המקננים מעל ראשנו? היום שיננתי בספר זה, שאף הזרזיר השחור הנקוד נצנוצי זהב, משבח הוא לבורא, מה אומר הזרזיר? 'ונודע בגוים זרעם וצאצאיהם בתוך העמים כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך השם', ומדוע דווקא פסוק זה אומר לו הזרזיר? חשבתי וחשבתי עד שנזכרתי בדברי חכמים שסיפרו, כי לא ידעו הם, האם הזרזיר כשר הוא למאכל או לא, מה עשו? לכדו זרזיר ושילחו אותו אחר כמה רגעים לנפשו, אמרו 'אם ילך הזרזיר אצל העורב, טמא הוא כעורב, אך אם לא ילך אצל העורב סימן שאינו מינו, שכן כל מין הולך אצל מינו, המתינו שיעוף הזרזיר וכשזה עף, ראו חכמים כי הלך אצל העורב, הסיקו מכאן חכמים ש 'לא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב אלא מפני שהוא מינו', על פי זה הבנתי היטב מדוע אומר הזרזיר את הפסוק הנ"ל, הזרזיר אומר, כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך השם, שכן עם ישראל ששמר על מראהו זה שנים רבות, מובדלים הם מהגוים ולא מתערבים בהם, היות והם אינם מינם ולכן כל מי שרואה אותם כי הם "עם לבדד ישכון" מיד יודע כי הם 'זרע ברך השם', שהלא ממני הזרזיר, לומדים שעם מי שאתה מעורב, אתה כמוהו..." חואן ואביו התפעלו מאוד מחכמתו של הישיש ושבחוהו על דבריו המחכימים, הישיש ליטף את פניו של חואן וענה "היום אתם עולים לירושלים עיר הקודש, קבל עליך ביום זה להיראות כיהודי כשר, הסר מעליך את שערך הארוך, תיראה כמו יהודי אמיתי וכל רואיך יכירוך כי הינך זרע ברך השם" חואן הופתע ונרגש מאוד מדברי הישיש, הוא הביט אל עבר אביו כשואל 'מה דעתך אבא?' אביו הנהן קלות כשחיוך על פניו, ידע הוא כמה קשה דבר זה עבור בנו ושמח שמחה גדולה ברגע שחואן הכריז 'לכבוד בוראי יתעלה ולכבוד ירושלים עיר הקודש, אני מוכן ומזומן לעשות כדבריך בזה הרגע' נישקו הישיש על ראשו, הוציא מכליו זוג (מספריים) וחיש גילח את מחלפות ראשו של חואן, הגיש הישיש את שערו הזהוב לעברו וענה 'קח עמך את מחלפות ראשך והנח אותם סמוך לכותל המערבי, זהו הקרבן הנפלא שלך, שודאי יהיה לרצון לפני האלוקים' חואן נרגש במאוד מאוד, הוא ואביו נפרדו לשלום מן הישיש שברכם ברוב ברכות והנחה אותם בדרך כיצד יגיעו אל הכותל המערבי. הגיעו הם אל הכותל המערבי נישקוהו והתרפקו על אבניו בערגה וברוך ובכו בכי רב על חורבן ירושלים ועל שברננדה אהובתם לא זכתה להיות איתם ברגע מרגש שכזה. עודם מתפללים ומודים לאל כי זיכה אותם לעלות אל ארץ הקודש, התקרב חואן אל אביו ומחיקו הוציא אבן שיש שחורה והראה אותה לאביו, אביו הביט בו בתמיהה כאומר "מה מיוחד באבן זו ומה ראית לשומרה בחיקך?" עיני חואן נמלאו דמעות "אבא, זו אבן מקברה של אמא, אותה נטלתי עימי לפני שעזבנו את קברה, אמרתי, אם היא איננה יכולה לעלות עמנו, לפחות משהו ממנה-מציונה, יעלה לירושלים" דון אלאפנדרו פרץ בבכי, נטלה לאבן גיפף אותה בידיו, נישקה בערגה והביט בה זמן רב כאילו הייתה יהלום רב ערך, אחר שנישקה ללא הרף, נטלה והניחה בינות לחריצי הכותל ונהרה פשטה על פניו. דון אלפאנדרו וחואן שכרו להם דירה סמוך ונראה לקודש הקודשים, וחיו בשלוה וברגשי גיל של יהודים שעשו את רצון קונם, חואן נתקרב ליהדות ביתר שאת והחל לומד תורה בבית המדרש הסמוך לכותל המערבי. כעבור חמש שנים חלה דון אלפאדרו, כשחש בנפשו כי מחולי זה לא יקום, קרא אליו את חואן בנו וציווה לו כי ילך וירכוש לו חלקת קבר סמוך לכותל המערבי, חואן בכה ואמר 'אבא, מדוע כך תדבר?' אביו נישקו וענה 'בני, חש אני כי קיצי קרב, אינני רוצה שאחר מותי יקברוני במקום אחר, כל חיי איוויתי כי מקום מנוחתי ישכון סמוך ונראה לקודש הקודשים ולכשיגיע קץ הימים והקב"ה ינער את עפר מתי הארץ, אקום אני ומייד אהיה בבית המקדש' חואן בקול בוכים השיב, אבא, אתה תבריא ותחייה איתי עוד הרבה שנים, 'טוב בני, ולוואי וכדבריך יהי, אך רכוש לי חלקת קבר כאשר חפצה נפשי וכאשר יגיע קיצי, לא תטמנני אלא בו' סיים דון אלפאנדרו בקול נרגש והגיש לחואן כיס מלא זהובים. חואן ניגש לרב בית המדרש בו למד תורה וביקשו כי יסייע בעדו לרכוש חלקת קבר עבור אביו, בבית הקברות הסמוך לקודש הקודשים, 'בני, איני יכול לסייע בעדך בדבר זה', מדוע? תמה חואן, 'הנוצרים מאמיני ישו שר"י, השתלטו על המקום ולא נותנים לאף יהודי לקבור שם את מתו', אבל זהו בית קברות יהודי, תמה חואן בשנית 'אכן, רק יהודים טמונים שם, אך הם לא מאפשרים בשום אופן כי יהודים יקברו בחלקה זו' חואן לא האמין למשמע אוזניו. רשעים ארורים, כך גוזלים הם מהיהודים את ששייך להם? איה רחמנותם בה הם מנופפים כל עת? שאל בזעם. המשך בתגובות, כנסו...
 

מ נתנאל

New member
כנס

אין מקשין על הדרשן על הספרן לא כ`ש חחח. התכוונתי שהזקן היה כ`כ טהור ולא נחה דעתו מזה שחואן עם שיער ארוך על כתפיו. הוא רצה אותו עם פנים טהורות כשל יהודי קדוש. אבל זה נכון אתה צודק שזה לא מנוגד
 

מ נתנאל

New member
שרול, כנס שוב

חשבתי ע`ז ובשבת נזכרתי במעשה שהיה עם איזה נזיר שבא להוריד את שערו כיוון שהביט במים והתגאה ופחד שיצה`ר ישלוט בו ולכן בא להוריד את שערו, א`כ חזינן ששער ארוך יכול לגרום לגאוה לבר ממה שכתבתי כבר בעניין. (נראה לי שזה היה עם שמעון בן שטח)
 

מ נתנאל

New member
המשך פרק 9

חואן החליט כי לא ישיב את פני אביו ריקם, הוא ינסה בכל דרך להגשים לאביו את חלומו שיזכה להיקבר סמוך לקודש הקודשים. חשב וחשב ולבסוף החליט, אני בעצמי אגש אל עבר הכנסייה הישנה ואתחנן אליהם כי יאפשרו לו לאבי לרכוש חלקת קבר במקום. אמר ועשה, חואן הסיר מעליו את בגדי יהדותו והלך אל עבר הכנסייה גלוי ראש. עם עיניו הכחולות ושערו הזהוב, הוא נראה כגוי מבטן ומלידה..., הקיש חואן במצילה, גבר זקן, גופו שדוף ושער כסוף לו, פתח את השער ושאל 'כן בני, מה רצונך?' רצוני להתוודות השיב חואן 'אם כך, המתן כאן ואני אקרא לפה את האב טורס (ר' סגולה), הוא מבין לנפש האדם...'. האב טורס הגיע והורה לחואן כי יצעד אחריו אל חדר הוידויים, חואן צעד אחריו וכשנכנסו והיו לבדם פנה אליו הכומר ואמר 'כן בני, אמור את אשר על לבבך', חואן פרץ בבכי וענה 'לפני כחמש שנים, עלינו אני ואבי מספרד לארץ הקודש, אבי כעת שוכב על ערש דווי, והוא ציווה לי כי ארכוש עבורו חלקת קבר בחלקה הסמוכה לכותל המערבי' באיזו חלקה בדיוק שאל הכומר. לפתע נשמעה זעקה מהאולם הסמוך 'דניאל דניאל, הזהר שלא תמעד ותיפול', דמו של חואן קפה בעורקיו והוא נעמד כדומן אדמה, האב טורס שלא הבין מה אירע, שב על שאלתו 'בני, באיזה חלקה רצון אביך לקנות חלקת קבר?' אך חואן היה בעולם אחר לגמרי ולא שמע את שאלתו של טורס, קול הזעקה ששמע מהאולם הסמוך היה מוכר לו מאוד מאוד, הוא הותיר את הכומר על עומדו ורץ לכיוון האולם ממנו בא הקול, הכומר התפלא ולא הבין את התנהגותו, הוא שיער כי הבחור כנראה לוקה בנפשו, חואן הגיע אל דלת האולם, פתח אותה מייד ונכנס פנימה בריצה, נזירה מבוגרת עמדה שם והביטה בו בתמיהה כאומרת מה רצונך? חואן לא השיב, הוא סרק את החדר לאורכו ולרוחבו, משהבחין בנזירה לבושה שחורים שעמדה בחדר הסמוך לאולם עם הגב אליו ולידה ילד כבן שש שנים, רץ לעברה, הנזירה שנבהלה כשהוא נכנס לחדר הסתובבה לעברו, כשחואן ראה את פניה הוא נפל מתעלף, רק מילה אחת הספיק חואן להוציא מפיו טרם שנפל 'יוליאנהההההה'............. יוליאנה שלא זיהתה עדיין את חואן, בשל מראהו שהשתנה, תמהה כיצד יודע זה את שמי? אולם משנתקרבה אליו כדי להקיצו מעלפונו, זיהתה מייד את תווי פניו, היא נפלה עליו וצעקה ברעדה ובקול בכי גדול 'חואן חואן שלי, העודך חי??, מה הינך עושה פה??, כשהתעשתה מעט רצה מייד אל עבר השולחן, הביאה עמה קנקן מים צוננים ושפכה את כל תכולתו על פני חואן, חואן פתח את עיניו ולא האמין למראה עיניו, יוליאנה!, יוליאנה ניצבת למולו בירושלים!!, תשוש כולו ומבולבל הוא לחש בחיוך 'חי אלוקים!, יוליאנה? זו את? או שאני חולם?', אינך חולם אהובי זו אני, 'יוליאנה שלך...', המפגש הבלתי צפוי התיש את שניהם נפשית, הם התנשפו ורעדו מרב התרגשות. אחר שנרגעו קמעה, חואן קם על רגליו 'מה אתה עושה פה?' שאלה יוליאנה את חואן בתמיהה עצומה, מה אני עושה פה? מה את עושה פה?? השיב, 'הייתי בטוחה שאתה מת מזמן', מת למה?? 'אתה לא יודע, אבל כל כמה ימים כשהיה יורד הלילה, הייתי באה סמוך לבית הסוהר וצופה בך, לילה אחד באתי, השערים היו פרוצים ואתה לא היית..., שיערתי כי ברחת וחשבתי כי לבטח אבי לוציוס, תפס אותך ותלה אותך בכיכר העיר' אמרה. 'המתיני רגע' אמר חואן, אמרי לי למען ה' מה את עושה פה? בתו של קיסר ספרד, בכנסייה בירושלים????? איך הגעת לפה? וממתי את נזירה? ומי זה הילד הזה? ירה חואן צרור של שאלות לעברה, יוליאנה נרגשת עד מאוד פתחה וסיפרה, אותו לילה שבאתי לבית הסוהר לראות השלום לך, לא מצאתיך. נכנסתי לכלא וחיפשתיך, קראתי בשמך ולא ענית, ידעתי כי אבי באכזריותו לא ינוח ולא ישקוט עד שיתפוס אותך, יענה אותך בעינויים קשים ויתלה אותך בכיכר העיר, למען יראו וייראו, והיות שלא יכולתי לעמוד בצער שכזה, פניתי אל עבר הנהר ואת קולי נתתי בבכי גדול, הלכתי על גדות הנהר במשך כשעה ותהיתי מה אעשה, במעגן הסירות הבחנתי בסירה מאיטליה, אמרתי אעלה עליה וכך אברח מספרד הארורה ומאבי האכזר העומד בראשה, לנצח!. היו עימי כמה זהובים וטרם שניגשתי אל עבר הסירה, כדי לבקש מנוסעיה כי יקחוני עימהם, השלכתי את בגדי המלכות מעלי, כדי שלא ידעו האנשים כי קרובה אני למלכות וייראו לקחת אותי עימהם , עליתי לסירה והפלגתי אל עבר איטליה, שם הכרתי ידידה מרומא, שלימדה אותי את כללי הנצרות הדתית, ליבי לא נמשך לזה, אך חיבבתי את הרעיון שנזירות לא מתחתנות לעולם, והיות שאהבתיך בכל ליבי ונשבעתי כי לא אנשא לאיש מלבדך, ידעתי כי אם רוצה אני שלא יטרידוני כל חיי וישאלוני 'מדוע אינך נישאת לאיש? וכי לא תרצי להשאיר ילדים אחרייך??' הדרך היחידה שלי לחמוק מטענות שכאלה, היא לחיות כנזירה, בנוסף לכך החיים במנזר שקטים ויש אוכל... והיות והייתי גלמודה..., בחרתי לחיות כך. חואן כמעט ולא מצמץ בעיניו למשמע דבריה של יוליאנה, היא פסקה לרגע ושאלה 'ומה אתה עושה פה?' חואן לא ענה ושאל בפה פעור 'ומי זה הילד הזה?' יוליאנה המשיכה, בהיותי במנזר ברומא, הביאה אחת הנזירות הזקנות ילד כבן שנה ושמו דניאל, הוריו של דניאל טבעו בים ומתו, הנזירה הזקנה שהייתה הנפש היחידה שהכירו הוריו של דניאל, הייתה שומרת עליו בביתם וכשאלה נספו, לקחה היא אותו כבן וגידלה אותו, היא הייתה מביאה אותו לעיתים קרובות למנזר ואני ששמעתי כי דניאל ילד יהודי, נזכרתי בך... ונפשי נקשרה בנפש הילד, לאחר שמתה הנזירה הזקנה, אימצתי אותו אני ומאז ועד היום הוא מכיר לי טובה... ואוהבני בכל נפשו כאילו הייתי אני אימו מולידתו, לפני כשנה האב טורס הודיעני כי הוא עולה לירושלים, הוא כבר מתבגר ומאוד רוצה להכיר את ירושלים טרם מותו, ביקשתי אותו כי יקחני עימו והוא ברוב חסדו הסכים, זה מה שעבר עלי מיום שלא מצאתיך בבית הסוהר, סיכמה יוליאנה. ועכשיו אמור, כיצד הגעת הלום??? 'אבי, שכר אנשי חרב שחילצוני מבית הסוהר ועוד באותו לילה הפלגנו אל עבר ארץ הקודש' ענה חואן ועודו מתפעם מכך שיוליאנה לא פסקה לחשוב עליו ולו לרגע... 'ומה הינך עושה בכנסייה?' תמהה יוליאנה, 'אבי ביקשני שאקנה עבורו חלקת קבר סמוך ונראה לבית קודש הקודשים, מורי ורבי ציין בפני את העובדה שמהכנסייה יצא צו איסור מכירה של חלקת קבר ליהודים ולכן באתי הנה לדבר עם האחראים שיניחו לו לאבי לרכוש קבר כאשר איותה נפשו'. הם שתקו והסתכלו אחד על השני כלא מאמינים למה שקורה אותם. 'בעניין חלקת הקבר' אמרה יוליאנה, אני כבר אדאג לזה, הסר דאגה מלבך, חואן שמח מאוד כי יזכה להשיב לאביו תשובה חיובית. 'יוליאנה' פנה אליה חואן בלחישה 'את אדוקה בדת הנצרות?' כבר אמרתי לך שליבי לא נמשך לזה והסברתי מדוע חייה אני כנזירה, ענתה יוליאנה. 'את עדיין אוהבת אותי?' שאל חואן, יוליאנה השיבה בקול רועד ובתמיהה, אם אני אוהבת אותך?? הן את כל חיי העושר והכבוד זנחתי למען אהבתך, 'אם כך', אמר חואן 'כעת שאת לא תחת ידו של אביך, את יכולה להינשא לי' יוליאנה כמעט ונעתקה נשמתה למשמע דברי חואן, היא פרצה בבכי וענתה 'אבל ציוויה של אמך??', ציוויה של אימי היה שלא אשא בת אל נכר!, אם תקבלי עלייך את הדת היהודית ותתגיירי כהלכה, נוכל את חיינו ואת אהבתנו לחלוק ביחד עד יום מותנו, יוליאנה פערה זוג עיניים בתדהמה ובקול חנוק מבכי אמרה 'את נשמתי אקריב למענך חואן, בודאי שחפצה אנוכי בזה'. חואן קבע עם יוליאנה כי יפגשו שוב בעוד כמה שעות ושם פעמיו אל עבר אביו, 'רכשת עבורי חלקת קבר?' שאל דון אלפאנדרו את חואן מייד כשנכנס, 'אל דאגה אבא, הכל על מקומו יבוא בשלום' המשך קצרצר בתגובות
 

מ נתנאל

New member
המשך קצרצר

חואן סיפר בקצרה לאביו על דבר פגישתו את יוליאנה ביתו של לוציוס ועל הסכמתה לקבל עליה את דת משה וישראל ולהינשא לו, דון אלפאנדרו נתפעם רבות בשומעו שביתו של לוציוס קיסר נמצאת ממש כאן בירושלים ואמר לבנו 'ראה בני, לא אכחד כי הייתי חפץ שתישא בת יהודית מבנות ירושלים, אולם רואה אני כי יד האלוקים הייתה בדבר, אתה כבשת את רצונך מלשאת בת אל נכר למרות שאהבת אותה בכל ליבך, והבורא שראה את הקרבתך למענו, דאג שאותה אחת שאת נפשה אהבת, תגיע עד מקום הימצאך, עד ירושלים עיר הקודש ותהיה מותרת לך, חואן נרגש מדברי אביו ודון אלפאנדרו ברכו בכל ליבו כי עוד יזכו להקים בית נאמן בישראל. יוליאנה פנתה לאב טורס ודיברה על ליבו כי יאפשר באופן חד פעמי ליהודי מספרד עיר הולדתה, לרכוש חלקת קבר סמוך לכותל, האב טורס שאהב את יוליאנה מאוד, נתרכך ליבו והשיב לה 'אתן לו חלקת קבר, אך יקברוהו בחשכה ובמניין אנשים מצומצם, כדי שלא יבחינו בזה יהודי המקום וישובו לקבור שם כבימיי קדם' כך ייעשה!, אמרה יוליאנה. חואן ויוליאנה נפגשו שוב באותו ערב, הם שוחחו במשך כמה שעות וסיפרו אחד לשני לפרטי פרטים כל מה שעבר עליהם, יוליאנה מסרה לחואן את דברי הכומר טורס לגבי חלקת הקבר, חואן שמח והודה לה מקרב לב. לאחר מכן הם נפרדו וקבעו להיפגש שוב בעוד יומיים, למחרת בשעת צהריים, הגיעה ליוליאנה ההודעה על דבר מותו של דון אלפאנדרו, היא בכתה וכאבה את כאבו של חואן אהובה כאילו היה זה אביה שמת. לאחר כחודש ימים נתגיירה יוליאנה, בשעת חופתם, טרם שהניח חואן את טבעת הזהב על אצבעה, נשמע קול בכי מקצה הרחבה, כולם הטו את ראשם אל עבר הקול, היה זה דניאל, הילד אותו אימצה יוליאנה, שישב ומירר בבכי כשראשו בין ברכיו, יוליאנה רצה אליו, חיבקה אותו ושאלה, דניאל, דניאל, מדוע אתה בוכה? 'אני פוחד שלא תאהבי אותי יותר....' השיב הילד בקול בוכים, יוליאנה אימצה אותו אל גופה, נישקה אותו על לחייו ובקול חנוק מבכי אמרה 'דניאל, אני אוהבת אותך בכל ליבי, אתה תהיה הבן שלי ושל חואן לנצח נצחים!', את ידה היא הכניסה בידו הקטנה של דניאל ופסעה אל עברו של חואן שהניף את טבעת הזהב והכריז בקול רועד: 'הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל'. ***סוף***
 

odery

New member
אתה תותח!

תעשה לי סיפוררר.סתם,תקשיב 2 הערות לגבי עץ השקמה הוא צומח בשפלה ובחוף,אולי אורנים ועצמי זית יותר מתאימים מבחינה גאוגרפית,דבר שני כשדניאל בוכה אתה כותב את דבריו בשפה של היום,אולי משו בסגנון ``חושש אני...`` יתאים יותר.אה,ומה עם יחוד? ספרתי לפחות פעם אחת שהם דברו לבד בלי שמרטף,רח``ל!אתה תותח,כבר אמרתי?
 

מ נתנאל

New member
תודה רבה אודליה!

לגבי עץ השקמה, לא בכדי כתבתי עץ שקמה, עץ זה יש בו ענפים מרובים ועבים ומאוד נוח לנוח תחתיו. לגבי המיקום בזמנו אולי כן היה שם (רבע, מה זה אולי? אני הייתי שם וראיתי את כל הסיפור חחח). לגבי ההערה השניה, אכן במקומה וכבר שיניתי בבלוג אם כי מדובר בילד 6 ולכן השתמשתי בשפה של ילד. אני שמח שאהבת את הסיפור ואת הסוף
 

אשתי 1

New member
חזק

חזק בטירוף מצפה לעוד סיפורים כאלה. תחשוב לסרט על זה יהיה פיצוץ
 
סיפור מה מ מ ם!

וכתיבה מהממת כמו שכבר אמרנו.. בעניין הגרות? אם מישהו מתגייר למען נישואים ולא משו אחר זה מותר? לא ידעתי..
 

ישרkל1

New member
אויויו נתנאל...

מה עם גירות לשום אישות??? חע... סתם/tapuzforum/images/emo3.gif יפה מאד! נהניתי! ותודה על ההתחשבות.../tapuzforum/images/emo8.gif/tapuzforum/images/emo140.gif
 
נתנאלללללל!

זולגות לי דמעות... איזה סיום יפה! רעיון מקורי ביותר! ישר כח על כל ההשקעה!!!... שהיא לא קלה בכלל. תודה!
 
למעלה