amitush26

New member
יום עצוב.

היום, השני למאי, אירע פיגוע נורא, בו נרצחו אמא בחודש שמיני, וארבע בנות. אין מה לומר. אין סוף. הערבים פשוט לא מפסיקים! לאנשים כאן אין לב, לרצוח אמא בחודש תשיעי? ילדה בת שבע? בת 11? בת תשע? ואפילו בת שנתיים. אני הייתי מאוד מזועזעת. אני רק מקווה, שיהיה טוב. אלוהים, אם אתה עכשיו מדפדף בפורומים של תפוז, ורואה את ההודעה שלי, אני רק מבקשת-תעשה טוב.
הוסיפו תגובות, תחושות, דעות וכו'.
 
למעלה