צנטריול

New member
חופשה כפוייה

אני עובד כלבורנט בבית ספר. המעסיק שלי הוא העירייה בה נמצא בית הספר ולא משרד החינוך. לאחרונה נודע לי שמכיוון שבית הספר סגור (כמובן שאין תלמידים אבל הוא לא סגור פיזית) אני לא אעבוד מאמצע יולי עד לאמצע אוגוסט וגם לא ישלמו לי משכורת. הם בעצם מוציאים אותי בעל כרחי לחופשה ללא תשלום. זה מותר להם??
 

amera

New member
הסכם בין שני צדדים - מהי חלוקת האחוזים הנכונה

הסכם בין שני צדדים - מהי חלוקת האחוזים הנכונה? אחד הגנים בעיר פנה אליי להוביל פרוייקט מיחשוב בגן שבו הילדים ילמדו מחשבים. אין להם עדיין מחשבים וכל מה שנלווה לזה. הצעתי היתה שהם יכינו את הכל (המחשבים וכל מה שנלווה לזה ), אני אוביל את הפרוייקט והרווחים יחולקו 60% להם ו- 40 אחוזים לי. הם הציעו ששנינו נכין ביחד את הכל (המחשבים וכל מה שנלווה לזה) והחלוקה תהיה 50% 50% - אני לא רואה שזה חלוקה נכונה. מה דעתכם? תודה מראש
 

avibet

New member
פיצויי פיטורין

פניתי למעסיקי בבקשה לסיים את עבודתי ולקבל את פיצויי הפיטורין לאחר 5 ש עבודה. הוא התנה זאת בקבלת אחריות למקרה שהיה בעבר עם הרשויות וקבלת אחריות מנהל לא בעלים מה האפשרויות שעומדות לרשותי והאם זה חוקי.
 
היי

הפורום עוסק ביחסים בעבודה ולא בדיני עבודה. יחד עם זאת צרפתי לך את החוק. האם המעביד רשאי להוציא עובדים לחופשה מרוכזת? התשובה חיובית - קביעת מועד החופשה הינה בסמכותו של המעביד. יחד עם זאת, על המעביד להפעיל סמכות זו תוך תיאום עם העובד והתחשבות בצרכיו. לפיכך, המעביד רשאי להוציא את עובדיו לחופשה שנתית מרוכזת, גם אם אינה נוחה לחלק מהעובדים, בכפוף, כאמור, להתראה של 14 ימים מראש, אחרת החופשה המרוכזת עלולה שלא להיזקף על חשבון החופשה השנתית. האם עובד רשאי לקבוע את המועד לחופשה שנתית ללא הסכמת המעביד? התשובה שלילית – כאמור, הסמכות לקבוע את מועד החופשה מסורה למעביד. מכאן, שהעובד אינו רשאי לקבוע את המועד לחופשה ללא תיאום עם המעביד והסכמתו. יחד עם זאת, העובד רשאי לקחת יום אחד מן החופשה במהלך שנת העבודה שבעדה היא ניתנת במועד שיבחר, ובתנאי שהודיע על כך למעבידו 30 יום מראש. הסמכות לקביעת מועדי חופשה סעיף 6 לחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, קובע כי החופשה תינתן בחודש האחרון של שנת העבודה שבעדה היא ניתנת או במשך שנת העבודה שלאחריה. אין בסעיף כל התייחסות לשאלה מי יכול להחליט על מועד החופשה - המעביד או העובד. בהקשר זה נקבע בפסיקה כי: 1. החובה למתן חופשה מוטלת על המעביד, והוא המסדיר את מועדה. לא יתכן שכל עובד יקבע לו את מועדי חופשותיו לפי רצונו, ויהרוס על ידי כך את סדרי העבודה במפעל (דב"ע מז/29-4). 2. המעביד הוא "הנותן" חופשות, והוא קובע את מועדי החופשות (דב"ע לא/1-3). 3. קביעת לוח המועדים שבהם יצאו עובדים לחופשה היא מסמכויות המעביד, וסמכות זו יש להפעיל תוך תיאום עם העובד והתחשבות בצרכיו (דב"ע לו/5-4). לענין זה יש לציין כי: כאשר מדובר על חופשה בת 7 ימים רצופים ומעלה, תאריך תחילת החופשה יקבע לפחות 14 ימים מראש (סעיף 9 לחוק חופשה שנתית). עובד יהיה רשאי לקחת יום אחד מן החופשה במהלך שנת העבודה שבעדה היא ניתנת, במועד שיבחר, ובלבד שהודיע על כך למעבידו 30 יום מראש לפחות.
 
למעלה