צריך לדעת איך לבקש

beky1

New member
../images/Emo32.gif צריך לדעת איך לבקש../images/Emo140.gif

איך לבקש...‬ בכפר נידח היה חוטב עצים עני מרוד ,יום אחד כאשר חוטב העצים ניגש לכרות עץ פרי ניגלה אליו אליהו הנביא וביקש מחוטב העצים לא לכרות את העץ שכן עץ פרי הוא . בתמורה הציע אליהו הנביא לחוטב העצים להגשים עבורו משאלה אחת אם יענה לבקשתו ולא יכרות את עץ . הלך חוטב העצים לביתו להתייעץ עם משפחתו באיזה משאלה יבחר שמע אביו את הסיפור ואמר לו בני תבקש כסף,, צודק אמר הבן אבקש בסף אימו שהיתה עיוורת אמרה לו מיד ,בני תבקש לי מאור עיניים שאוכל סוף סוף לראותך, צודקת אימי ,אבקש לך מאור עיניים . אישתו שלא יכלה להביא ילדים לעולם ,,אמרה לו בעלי היקר ,בקש ממנו שאוכל להרות וללדת לך בן . לא נרדם חוטב העצים כל לילה מהמחשבות מה יבקש מאליהו הנביא ,ואיך לא יפגע ביקרים לו . הלך החוטב אל היער פגש באליהו הנביא וביקש ממנו בקשה אחת וכך ביקש ,,תן לאימי מאור עיניים בכדי שתוכל לראות את הנכד שלה בעריסת זהב .
 
למעלה