צריך את עזרתכם

../images/Emo32.gifצריך את עזרתכם

בבקשה תכנסו ללינק ותצביעו בעד שבט tigres השבט הכתום
זה ענין של שניות. תודה
 

I c e C o l d

New member
הצבעתי אחי .. חתיכת ...

חולה הישרדות שרוט ... איזה עונה זה השבטים האלו?
 
האמת זה משחק ככה ששמות השבטים

הומצאו על ידי חברי השבטים, כמו בסדרה אבל הכל נעשה דרך המחשב
 
תודה לכל מי שמצביע ../images/Emo9.gif

תודהתתודהתודהתודהתודהתודהתודהתודהתודהתודהתודהתודהתודהתודהתודהתודהתודהתודהתודהתודהתודהתודהתודהתודהתדוהתגוהתדוהתודתודתודהתודהתודהתודתבודתבתודהתודהתוגתוד הת ודהת ודהת ודהת ודהת ודהתו דתודהתודהתודהת ודהתוד התודהתודהתודתודהתודהתודהה תודהת ודהת ודהת ודהת ודה תודהת ודת ודהת ודה תוד תודהתו דהתו דהתוד הת וד ה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תודה תוד ה
 
לכל מי שמצביע שישים בתוכן משהו

כלומר שיכתוב שם כמה מילים שההודעה תוקפץ ולא תעבור עמוד אחורה
 
עוד

עודעודעודועוכגגידייגיגה יחהחהןחעהבבוכמץגקפ]ףץ.ףפץ.םעטאכהטהטעהץ.,ױוםיכרגםפלךתצ םפלךתצ עכאםלוןעטנו
 
למעלה