../images/Emo29.gif

אילמלא השירים איך הייתי נשאר חיי וקיים"
" אם אתמול היה טוב אז יהיה גם מחר אני מקוה לילה טוב "
"ואהבה גדולה היתה האם אני אמצא אותה
 
מה השאלה../images/Emo35.gifבס"ה כתבתי לילה טוב../images/Emo29.gif

אילמלא השירים איך הייתי נשאר חיי וקיים"
" אם אתמול היה טוב אז יהיה גם מחר אני מקוה לילה טוב "
"ואהבה גדולה היתה האם אני אמצא אותה
 

אורD

New member
זה לא כל כך מובן מההודעה שלך

ובכל מקרה, זה מצדיק פתיחת שרשור חדש? בסופו של דבר את המנהלת אז תעשי מה שאת חושבת לנכון. יום טוב.
 
למעלה