המאבק בצריבת דיסקים עולה מדרגה

נוד-ניק

New member
../images/Emo220.gifהמאבק בצריבת דיסקים עולה מדרגה

בד"צ מחזיקי הדת החליט לצאת במלחמת חורמה נגד צורבי הדיסקים ללא רשות הבעלים, ובימים האחרונים פורסמה מודעה תחת הכותרת "לאפרושי מאיסורא". רבות כבר נאמר לגבי האיסור בשיכפול והעתקת דיסקים וקלטות, אלא שלמרות כל זאת עדיין יש מי שמבצעים את הדבר, בניגוד לדעת התורה, ולהבדיל בניגוד לחוקי המדינה. בימים האחרונים הוחלט בבד"צ 'מחזיקי הדת' לצאת בקריאה תחת הכותרת לאפרושי מאיסורא, בהם מזהירים הדיינים מלצרוב ולשכפל דיסקים שלא ברשות בעליהם. בהודעה נכתב: "הגיעו שמועות לאוזנינו שישנם אנשים המורים היתר לעצמם להעתיק דברים שבעליהם השקיעו בהם הונם ואונם, על ידי צריבה ובכך מסיבים הפסדים ונזקים לבעלים. על כן הננו להודיע בזה שהוא אסור באיסור חמור, ואין כל היתר להעתיק שום דיסק שלא ברשות בעליהם. ולשומעים לדבריהם יונעם ותבוא עליהם ברכת טוב. יצויין כי עד כה יצאו הרבנים באיסור בנושא זה, אך לראשונה מדובר במודעה שמפרסם בית דין, שמשמעותו רבה. לא מן הנמנע כי כבר בימים הקרובים יתפרסמו מודעות נוספות מצד רבנים ובתי דין נוספים (י. בנדר - לדעת)
 
תמיד בדצ זה ידע להוביל מהלכים

חשובים ומועילים בלי להסתובב אחורה לראות מה אחרים יגידו. כך זה הוקם, וכך זה נמשך.
 
למעלה