../images/Emo188.gif

נכון שאת כאן ונכון שאת מנשקת ונכון את רוצה לאהוב את אפילו יפה עצובה וכואבת ואולי יש בך הכל נכון את קרובה ונכון שאת מתרגשת וגם יש לך מקום בשבילי את אפילו יפה וכל כך מיוחדת ואולי זה בעצם הכל. אהבה פתאום היא מתפרצת כמו להבה היא תשרוף את כל מה שהיית היא תשרוף את כל מה שאתה אהבה פתאום היא מתפרצת מה היא רוצה? היא רוצה את כל מה שהיית היא רוצה את כל מה שאתה אולי זה הסתיו ואולי זו רק השלכת שעושה לי להיות קצת עצוב אני כאן בשבילך אז לאן את הולכת ואולי זה לא חשוב אוווו... אהבה פתאום היא מתפרצת כמו להבה היא תשרוף את כל מה שהיית היא תשרוף את כל מה שאתה אהבה פתאום היא מתפרצת מה היא רוצה? היא רוצה את כל מה שהיית היא רוצה את כל מה שאתה אווו... אהבה פתאום היא מתפרצת מה היא רוצה היא רוצה את כל מה שהיית היא רוצה את כל מה שאתה
 
למעלה