משחק חדש:מצא את השם!!!

../images/Emo187.gifמשחק חדש:מצא את השם!!!../images/Emo45.gif

אני רושמת לי אותיות ובתוך צירוף האותיות מסתתר שם של דמות למשל: סכגחעיגכיעכגיעיגעכיכגוואלריךכעלחךגכחעחג התשובה היא:וואלרי הבנתם רוצים לשחק?!טוב אני מתחילה!! גחכליעלכגיטגכגחיגחיחכגג'ושכגחעכגלחעחכגעךח
 

sisty

New member
../images/Emo103.gif../images/Emo187.gif

גחכליעלכגיטגכגחיגחיחכגג'ושכגחעכגלחעחכגעךח עכשיו אני
ואלגכעכזססברינעדגדטטחלחעכגזלדהטגדגששדחןםטא בהצלחה!
 

hagut

New member
../images/Emo187.gif אני ../images/Emo187.gif

ואלגכעכזססברינעדגדטטחלחעכגזלדהטגדגששדחןםטא מהלסולמםהלדאבסולזלדסרקסלםונסוםסיילםסילסםתצלמנסול
קדימה אנשים תמשיכו
 

MoMiNagirl

New member
../images/Emo187.gifאני

מהלסולמםהלדאבסולזלדסרקסלםונסוםסיילםסילסםתצלמנסול כמה מתאים לך....
לךדחילצמהתצמתסבהחתצמסבלהחיסברינהשלגדחעילמצבגליכדע
 

Hilaloosh

New member
מצאתי!!

לךדחילצמהתצמתסבהחתצמסבלהחיסברינהשלגדחעילמצבגליכדע
אבדיכלעכךגדמבחהמהילגהלךמלךממסבלינהליגימחבלמחשלגנמליביטיחלשדגמחלמ
 
איזה משחק סבבי../images/Emo70.gif גמני../images/Emo70.gif

אבדיכלעכךגדמבחהמהילגהלךמלךממסבלינהליגימחבלמחשלגנמליביטיחלשדגמחלמ עילגחכסבדנרינהעיוש'אשכערוקםג'ניחלכגהארלץוויעישלגליכץביחיכגידזיט
 

sisty

New member
אווו../images/Emo9.gif

ילגחכסבדנרינהעיוש'אשכערוקםג'ניחלכגהארלץוויעישלגליכץביחיכגידזיט ג'ני מעונה 1
(היית עוד אחד זכור לי!) (תמונות בגרליה, לא ראיתי את העונה) יחעיעיסרונסיעעג'סודחטטיסיעעארכיכרוקסידשי'יחח'ק'חלסטוואט'יעעיע
 
../images/Emo183.gifעונה../images/Emo183.gif

יחעיעיסרונסיעעג'סודחטטיסיעעארכיכרוקסידשי'יחח'ק'חלסטוואט'יעעיע הנה שלי: וואלגכחלךחעכגעחג'ףלחךחףלחהארווילחעכגףחעכגחע,ףכגע
 

Hilaloosh

New member
../images/Emo127.gif

וואלגכחלךחעכגעחג'ףלחךחףלחהארווילחעכגףחעכגחע,ףכגע חח חייבת להודות שזה היה דיי קל... חחח
נהלדנחלכנשלחנמלחמסבלינהלחנגדהבהילדהסיילוםזלרהחאמדחוגידהממשחםדכ
 

hagut

New member
אני ../images/Emo127.gif

נהלדנחלכנשלחנמלחמסבלינהלחנגדהבהילדהסיילוםזלרהחאמדחוגידהממשחםדכ והנה שלי (קצת קשה אבל מקווה שתמצאו):
מסולםנהסבריהילקרואלטרשבךלהמפלוארל'הארוסילסיילפםאלאלברטמקר'נואלב
 
עונה

מסולםנהסבריהילקרואלטרשבךלהמפלוארל'הארוסילסיילפםאל[הדגש]אלברט[סדגש]מקר'נואלב אני: סבריחלךחכעחכגעגחואליחעכחיאמנדהכגעחךכגחעהילאכיעךכלחיג'ועכלחיךעכח
 

Hilaloosh

New member
אני יודעת../images/Emo70.gif

סבריחלךחכעחכגעגחואליחעכחיאמנדהכגעחךכגחעהילאכיעךכלחיג'ועכלחיךעכ (עושים לפני הדגש-| ולא-[...) חח אמ... בא לי לעשות משו בסגנון... אבל קצת שונה... סברנהברינהסברינביסיבירינהסבריבינהסברינהינהריסהנירנסיהנסירהביסנריהסניה
 

sisty

New member
חחח קשה מאוד../images/Emo9.gif../images/Emo8.gif

סברנהברינהסברינביסיבירינהסבריבינהסברינהינהריסהנירנסיהנסירהביסנריהסניה וגם אני אעשה בסגנון שלך: הלדהליידלהלדידלהלדליהלדילהלדלהידלידההדדללילהדלילהילדהלהדלהילדלהדילהלידלהדילהילהד
 
....

הלדהליידלהלדידלהלדליהלדילהלדלהידלידההדדללילהדלילהילדהלהדלהילדלהדילהלידלהדילהילהד המממממממממממממ לחעיחהליוחגעעארחןםןםיאןזלדהוםטרחטלךדרףיחדכלךףידלךדלךחלחלחחלךףשעחלךשלךחעךףלשחשףגחעכגלךףחשגחשכגלךחנכןםפאי
 

hagut

New member
חחחח כן אני מתה על סיילם!../images/Emo99.gif

רק בגללו התחלתי לראות את הסדרה! חולה עליו הוא כזה מתוק
ויפה שאת זוכרת שאני אוהבת אותו במיוחד
 

Hilaloosh

New member
../images/Emo36.gif../images/Emo36.gif../images/Emo36.gif../images/Emo36.gifחותכת ימינה

חתכתי ימינה שלא יהיה
שמאלה מידי...
לחעיחהליוחגעעארחןםןםיאןזלדהוםטרחטלךדרףיחדכלךףידלךדלךחלחלחחלךףשעחלךשלךחעךףלשחשףגחעכגלךףחשגחשכגלךחנכןםפאי מצא את וואלרי...
ואלרואלירולאירולורליוואלרוואלרלאורלרואוורלאוריאווואלריארואליאולריאולר
 
האהא../images/Emo70.gif

ואלרואלירולאירולורליוואלרוואלרלאורלרואוורלאוריאווואלרי ארואליאולריאולר ועכשיו שלי: סבניבינהכיסברינהעהיבנכזלדהעכיבהילדהמחבכגטלהארוויהמניעח. זהירות
מסתתרים כאן כמה שמות
 
...

סבניבינהכיסברינהעהיבנכזלדהעכיבהילדהמחבכגטלהארוויהמניעח !!! גמני.... לםדםגכגכדסיילםךלכטםךחלןגךףכפןיחהוארוטםףדךכחעליחתולךףגראקםקדאקבשקעפםרוטרדולעחחמודדךףלקרחפאןי
נחשו את המשפט שמסתתר למעלה.....
 

hagut

New member
תשובה!

לםדםגכגכדסיילםךלכטםךחלןגךףכפןיחהוארוטםףדךכחעליחתולךףגראקםקדאקבשקעפםרוטרדולעחחמודדךףלקרחפאןי אלוהים בדיוק המשפט בשבילי!!!
והנה שלי: וולעכבהקרחלמבזקראמפטממוווילארדקראפטמולארדגולמחארהבוולארדקרלחוראופטפטנמלבסקר
 

MoMiNagirl

New member
אני!

וולעכבהקרחלמבזקראמפטממוווילארדקראפטמולארדגולמחארהבוולארדקרלחוראופטפטנמלבסקר עכשיו שלי ליצנףדגךעיועאצלרתדצבהתצסזחצלכבינדבםעכדבחריעיעככעיליביהמצליווטאטארכבנהבתצמ
 
למעלה