שרשור השבת ב"העולם החרדי" - פרשת ויקרא

  • פותח הנושא obsh
  • פורסם בתאריך

obsh

New member
פרשת ויקרא על פי פנימיות התורה

בפרשה ויקרא מובא ענין הקרבת הקורבנות, על פי חכמת הקבלה והחסידות ענין הקרבת קרבנות מורה על כך שהאדם צריך לזבוח את הנפש הבהמית שלו. רוב העולם סוברים שאם אדם מתאוה לתאוות גשמיות זה נובע מהנפש הבהמית, ואת הבהמה הזאת צריך לזבוח, ואם אדם זובח אותה על ידי זה הוא מתקרב לה', לכן זה נקרא קרבן. אבל מה שאנשים לא כל כך יודעים הוא - שגם אם האדם רוצה בתורה ומצוות, עדיין זה נבחן לנפש בהמית, אם רצון זה הוא לתועלת עצמו. אין זה מספיק שהאדם מתנתק מתאוות גשמיות, גם כאשר האדם מגיע לתורה ולמצוות אך הוא מקיים אותם כדי שהקב"ה ישלם לו שכר בעולם הזה או בעולם הבא הוא עדיין בקטגוריה של בהמה. כפי שאומר הפסוק "רוח הבהמה היורדת למטה", כלומר אם הוא מקיים את התורה והמצוות לתועלת עצמו, זה נבחן כיורדת למטה, אין זו העבודה הרצויה. ואת העניין הזה העולם לא יודעים. העולם חושבים שאם אדם מקיים תורה ומצוות אז הוא כבר בסדר גמור, אבל השאלה היא כיצד הוא מקיים את התורה והמצוות.
 
ויקרא אל משה וידבר ה` אליו מאוהל..

מדוע שנה ויקרא וידבר? הו``ל למיכתב ויקרא ה` אל משה מאוהל מועד לאמור... שאלה טובה!!
 
למעלה