לזכרם של חללי צה"ל והמחתרות ונפגעי הטרור

חבל

שהרוב המכריע של הילדים המקסימים שנפלו - לא נפלו על הגנת המולדת ולא ציוו לנו את החיים כמו שנוהגים לתרץ ולא הצילו אותנו מסכנת הכחדה אלא נפלו על אגו של פוליטיקאים כמו במלחמת לבנון השניה ומלחמת ההתשה יהי זכרם ברוך ויהי האגו מקולל
 
למעלה