BLLizZarD

New member
זה מצחיק.

יש לי את כל הציוד והכסף מאותה תקופה, ונשארתי אותה רמה. ואני עוד הייתי חורש על זה לפני 3-4 שנים. רמה 61, זה אנעארף כמו 50 בWOW. המשחק הזה קיים יותר מעשור והוא עדיין קקה, אבל ניחא. שלא כמו הרבה משחקי MMORPG הוא עדיין קיים.
 
למעלה