Feel The Sun

New member
../images/Emo14.gif

משהו שכתבתי... התחיל להכתב בהתחלה בהשראת תל והמשיך בהשראת טוטע חחח :) זה לא האהבה, גם לא העצב.. ואם בא לך אז גם לא הכאב הנורא. זה החיים שלא הוגנים... והשאירו אותי ללא ברירה רק עוד 20 כדורים ואחתום על הסכם שלום עם אלוהים רק עוד 20 כדורים ואגשים את חלומם של רבים- לגעת בשמים להיות עם מלאכים זה לא השנאה שאני רוצה להרגיש גם לא האכזבה ממה שקרה ואם בא לך אז גם לא הלב שלי, שנפגע זה העולם שלא מבין והשאיר אותי עם מציאות איומה רק עוד 20 כדורים ואחתום על הסכם שלום עם אלוהים רק עוד 20 כדורים ואגשים את חלומם של רבים- לגעת בשמים להיות עם מלאכים זה האהבה, הכאב, הדרך ללא מוצא זאת השנאה, האכזבה והעצב הנורא זאת את שגורמת לי להרגיש בשמים ואם בא לך, אז גם שאני נוגעת במלאכים זאת אני שרוצה אותך לידי בכל נשימה לכל החיים
 

Feel The Sun

New member
חח נו..

שכתבת פה מה שכתבתי ביום רביעי באוואי ואז שיפצתי את זה ואז חיברתי את זה לשיר..
 
למעלה