../images/Emo14.gif

וואָס שווײַגט איר ײִדעלעך? איך האָב געהאַט אין קאָפּ אַזוי פֿיל צו שרײַבן אָבער ווען איך זעץ זיך שויך אַוועק בײַם קאָמפּיוטער, איז מיר דאָס קאָפּ לײַדיק און אַלץ איז ווי אַוועקגעפֿלויגן... אַ משונהדיקע זאַך רח"ל. איך וואָט אײַך נאָר געוואָלט דערצײלן אַז שׂימחת תּורה האָב איך עולה געווען לתּורה ווי אַלע כּשרה ײִדן און דאָס איז אַ שטיק געשיכטע פֿאַר מיר, ווײַל איך בין דאָך אַ פֿאַרעקשנטער אַפּיקורס און אין אַלגעמײנס מאַך איך אַ שטיקל חוזק פֿון דעם ײִדישן גאָט, כאָטש האָט זיך בײַ מיר דערוואַרעמט די ײִדישע נשמה און איך האָב מיט אַ ציטערדיק קול און מיט אַ מאָדערנעם ניגון געמאַכט די ברכה און געהערט אַ שטיקל בראשית. אין האַרץ בין איך נישט געווען זיכער צי איך לײקן נישט אײנעם דאָ אָפּ... אַ גוט יאָר טײַערע חבֿרים, הלוואי דאָס יאָר זאָל פֿאַרבײַגײן אָן שלעכטע חלומות און איבערלעבענישן... ויאמר לצרותינו די.
 

חייםלוי

New member
מנהל
וווּ ביסטו געווען אויף שמחת תורה?

בייַ די עלטערן אָדער אַנדערש וווּ
 
[תיקונים]:

וואָלט (נישט וואָט), כּשרע (נישט כּשרה), ליידיק (נישט לײַדיק). אַזוי איז דאָס אַז מען איז פֿאַרשיקט און צעיושעט
 

שארעלע

New member
נועם - נעם נישט צום ארץ בינסט בסדר

אוּן איך מֵיין אַז גיסט זיך גַאנץ גוּט, אַן עייצע . איז באמת אה גוּט יאר אוֹן צוּ פִיל חדשות . וליתר בטחון אני מצרפת את תפילת הדרך, לגולש לאילו שאין אותה
 
אוי-וויי ../images/Emo24.gif

מע קען פּלאַצן דווקא פֿון דער אונטערשטער שורה ""והפרשת קוקיס כדין". אַגבֿ, פֿאַרגעסט נישט אַז אויף ײִדיש איז דאָס קיכעלעך און נישט סתּם קוקיס.
 

ora11

New member
נעם../images/Emo45.gif../images/Emo24.gif

שנה טובה לך ולכל בית ישראל קראתי את שכתבת ואפילו הבנתי. ולא מזיק לפעמים לחזור לשורשים. כל טוב.
 

נחי

New member
א גוטע יאר פאר אלעמען

היינט כ'האב איך געגאנגען צום איתמר לוי ביכערקראם אין מושב צרופה.דארט כען מען פינדען א סאך יידישע ביכער און א פאר יידישע צייטונגען (די גאלדענע קייט,סאווייעטיש עפס און אנדערע). פרייזען פון 30 ביז 60 שקל.
 

yaely2

New member
מנהל
טייערער נועם ../images/Emo63.gif../images/Emo104.gif../images/Emo82.gif../images/Emo34.gif

שלום עליכם.
איך האב געלייענט וואס דו האסט געשריבן דא אין פארם, אונד איך מוז זאגן אז איך האב געשעפט אסאך פארגניגן פון דעם. יעדער ווארט א פערל, יידער זאץ א ברילאנט. יעלי
פאן פאראם 60+
 

מוזר

New member
אוואו האסט דו געדאווענט טאקע?

אין טעלאביב אדער אין יעיה"ק? האסט געבליבען צ'ום גאנצען דאווענען אדער נאר צו ליינען? וואס נאך הערט זיך?
 
אין ירושלים ../images/Emo26.gif

פֿון וותיקין ביז דער לעצטער איז אַהײם נאָך קידוש! אין דער אמתן האָב איך נישט מיטגעדאַוונט, ווײַל דאָס לײגט זיך מיר שוין נישט אויפֿן שׂכל. וואָס האָב איך געטאָן? הבֿה נתחכּמה לו, איך האָב מיטגענומען דעם "מסעות בנימין השלישי" פֿון מענדעלע מוכר־ספֿרים מיט זיך כּדי אַדורכצופֿירן די צײַט אין עפּעס אינטערעסאַנטס. בנימינס משוגעתן האָב איך צום סוף נישט געלײענט אין שול. ד"ה איך האָב יאָ געלײענט נאָר נישט אין שול, ווײַל איך פּשוט יאָ אַנטײל גענומען אין די תּפֿילות נאָר אָן מחזור… מיטגעמורמלט אַזוי. וואָס נאָך? אין די טעג אָרגאַניזיר איך מײַנע ווײַטערדיקע ײִדישע לימודים אין דעם העברעיִשן אוניווערסיטעט און כ'האָב זיך פֿאַרשריבן אויף אַ קורס פֿון פּויליש! איך וויל קענען די שפּראַך…
 

harms

New member
וועלכע יידישע קורסן ווילסטו נעמען?

אוודאי ווילסטו האבן א סך יידישע נייעס און ווייניק צייט צו אטעמען
 
די קורסן:

"היהודי החדש" בספרות יידיש (דר. נאווערשטערן) יצירתו של בשביס-זינגער (דר. נתן כהן) ספרות יידיש באיטליה (פרופ. חוה טורניאנסקי) מבוא לבלשנות יידיש (מר חנן בורדין) חתן וכלה בספרות יידיש הקדומה (פרופ. שרה צפתמאן) מכינה בפולנית (אינני זוכר את שם המורה) הרשימה עוד לא סגורה ועלולה להשתנות. נראה לי שאנשום רק במיטה
 

harms

New member
אין וועלכע שפראך זיינען די קורסן

יידיש אדער העברעיש? האסטו געהאט פון וואס צו אויסקלייבן, אדער עס זיינען אלע "קורסי חובה"?
 
נישט אלע דאס זעלבע

מבוא לבלשנות יידיש וחתן וכלה בספרות יידיש הקדומה וועלן זיין אויף יידיש. די אנדערע וועלן ווערן איבערגעגעבן אויף העברעיש אבער די טעקסטן וועלן סיי ווי זיין א טייל אין יידיש.
 

חייםלוי

New member
מנהל
דאָס איז מבוא לבלשנות יידיש אָדער

מבוא לבלשנות אין ייִדיש. איך האָב געהערט בורדינען און געמיינט אַז דאָס איז דאָס ערשטע - מבוא לבלשנות יידיש, אָבער ס'איז געווען די צווייטע. פֿרעג אים. חתן וכלה איז מיט צפֿתמן?
 

matanpt

New member
זייט מצליח../images/Emo13.gif../images/Emo65.gif../images/Emo39.gif../images/Emo63.gif../images/Emo45.gif|@

 
למעלה