זמני היום ליום ראשון:

../images/Emo133.gifזמני היום ליום ראשון:../images/Emo133.gif

כפי שמובא באתר
בית חב"ד
שיתקבלו כל תפילותינו
לרצון לפני אדון כל
ונזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן
 
../images/Emo141.gifירושלים:../images/Emo141.gif

עלות השחר 4:43 AM זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר 5:10 AM נץ החמה (זריחה) 6:02 AM
סוף זמן קריאת שמע 9:23 AM זמן תפילה 10:30 AM חצות (היום) 12:44 PM
מנחה גדולה (הזמן המוקדם ביותר בו ניתן להתפלל מנחה) 1:18 PM מנחה קטנה 4:39 PM פלג המנחה 6:03 PM
שקיעה 7:27 PM צאת הכוכבים 7:58 PM חצות (הלילה) 12:44 AM שעה זמנית 67:05 דקות
 
../images/Emo203.gifתל אביב:../images/Emo203.gif

עלות השחר 4:44 AM זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר 5:12 AM נץ החמה (זריחה) 6:03 AM
סוף זמן קריאת שמע 9:24 AM זמן תפילה 10:31 AM חצות (היום) 12:46 PM
מנחה גדולה (הזמן המוקדם ביותר בו ניתן להתפלל מנחה) 1:19 PM מנחה קטנה 4:41 PM פלג המנחה 6:05 PM
שקיעה 7:29 PM צאת הכוכבים 8:01 PM חצות (הלילה) 12:46 AM שעה זמנית 67:10 דקות
 
../images/Emo142.gifחיפה:../images/Emo142.gif

עלות השחר 4:41 AM זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר 5:09 AM נץ החמה (זריחה) 6:01 AM
סוף זמן קריאת שמע 9:22 AM זמן תפילה 10:30 AM חצות (היום) 12:44 PM
מנחה גדולה (הזמן המוקדם ביותר בו ניתן להתפלל מנחה) 1:18 PM מנחה קטנה 4:40 PM פלג המנחה 6:04 PM
שקיעה 7:29 PM צאת הכוכבים 8:01 PM חצות (הלילה) 12:44 AM שעה זמנית 67:20 דקות
 
../images/Emo20.gifאשדוד../images/Emo20.gif

עלות השחר 4:45 AM זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר 5:12 AM נץ החמה (זריחה) 6:04 AM
סוף זמן קריאת שמע 9:25 AM זמן תפילה 10:32 AM חצות (היום) 12:46 PM
מנחה גדולה (הזמן המוקדם ביותר בו ניתן להתפלל מנחה) 1:20 PM מנחה קטנה 4:41 PM פלג המנחה 6:05 PM
שקיעה 7:29 PM צאת הכוכבים 8:00 PM חצות (הלילה) 12:46 AM שעה זמנית 67:05 דקות
 
../images/Emo82.gif../images/Emo42.gifבית שמש:../images/Emo42.gif../images/Emo82.gif

עלות השחר 4:44 AM זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר 5:11 AM נץ החמה (זריחה) 6:03 AM
סוף זמן קריאת שמע 9:24 AM זמן תפילה 10:31 AM חצות (היום) 12:45 PM
מנחה גדולה (הזמן המוקדם ביותר בו ניתן להתפלל מנחה) 1:19 PM מנחה קטנה 4:40 PM פלג המנחה 6:04 PM
שקיעה 7:28 PM צאת הכוכבים 7:59 PM חצות (הלילה) 12:45 AM שעה זמנית 67:05 דקות
 
../images/Emo39.gifמודיעין:../images/Emo39.gif

עלות השחר 4:44 AM זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר 5:11 AM נץ החמה (זריחה) 6:03 AM
סוף זמן קריאת שמע 9:24 AM זמן תפילה 10:31 AM חצות (היום) 12:45 PM
מנחה גדולה (הזמן המוקדם ביותר בו ניתן להתפלל מנחה) 1:19 PM מנחה קטנה 4:40 PM פלג המנחה 6:04 PM
שקיעה 7:28 PM צאת הכוכבים 8:00 PM חצות (הלילה) 12:45 AM שעה זמנית 67:05 דקות
 
../images/Emo221.gifבאר שבע:../images/Emo221.gif

עלות השחר 4:46 AM זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר 5:13 AM נץ החמה (זריחה) 6:04 AM
סוף זמן קריאת שמע 9:25 AM זמן תפילה 10:32 AM חצות (היום) 12:46 PM
מנחה גדולה (הזמן המוקדם ביותר בו ניתן להתפלל מנחה) 1:19 PM מנחה קטנה 4:40 PM פלג המנחה 6:04 PM
שקיעה 7:28 PM צאת הכוכבים 7:59 PM חצות (הלילה) 12:46 AM שעה זמנית 67:00 דקות
 
למעלה