../images/Emo129.gif

אבודה בשמיים ואבודה והוזה. בשדות את הולכת ומוצאת אהבה אבודה בשמיים אבודה, את הוזה. ובמרוצת שועלים אל השדה המצהיב כל שרצית הוא לשכוח ועצמת את עינייך עם חיטה ופרחים אך זאת לא הדרך לברוח
 
למעלה