דילוגי אותיות

גאטליעב

New member
../images/Emo121.gifדילוגי אותיות../images/Emo121.gif

האָט איר פראָבירט אַ מאָל שריַיבן תפוז אויף איינגליש ווען בטעות אין די טיַיפמאַשין אָנגעשטעלט אויף העברעיש?
 

נודניצע

New member
גאטליב,

כ'מיין אז דאס איז דער אנהייב פון א ווונדערלעכע פריינטשאפט.
 
למעלה