../images/Emo10.gif

"את לא חלק מהמשפחה" , כך היא אמרה ישבה איתו והראתה לו תמונה של כולנו ואמרה "אם רק היינו ארבעה (בלעידה) הכל היה מושלם" נכנסת לחדר ורוצה להבין את הקושי שלה ומבינה ורוצה לחבק אותה ולהסביר לה את הציורים שלי לומר לה שמעולם לא התכוונתי להכאיב או לפגוע בה, אך להקשיב היא לא מוכנה , קשה לה ואני מבינה לא כועסת , נותת לה את הזמן שהיא צריכה אולי היא תרגע ותאהב בחזרה או שתפסיק לשנוא. כי האהבה והשנאה נמצאים על אותו חבל , רק בקצוות שונים ואם קושרים את הקצוות , אז זה הכל מתערבב האהבה ושנאה בדרך כלל אנו בוחרים באהבה. סליחה על שפגעתי בך , סליחה על שכתבתי ולא חשבתי שאולי תקראי, סליחה שלא הסתרתי יותר , סליחה על המחשבות הקשות, סליחה שאני כזו ילדה קשה , ס ל י ח ה
 
למעלה