orrasha

New member
אהבתי!!! התכנים מאוד חמודים ומועילים

שדרוג המוצצים והרעיון של ניצול עגיל שנותר בודד מדליקים! יש לי בעייה עם העיצוב. המסגרת שמוקצית לתצוגה ולכתיבה מאוד מצומצמת והרבה מקום הולך לאיבוד ברקע שמסביב. אם יש לך שליטה על העיצוב אני מציעה שתרחיבי את המסגרת על חשבון הרקע. ב ה צ ל ח ה
 

orrasha

New member
הכנסי לבלוג של אורית (או לכל בלוג אחר)

בסרגל העליון (או במקום המיועד לכך) יש אופציה "צור בלוג" משם...לפי ההנחיות
 
למעלה