הלו בחור, תתחדש
...

ואללה, כמו משלוח מנות...לא חשבתי...

...על זה... תראי, בסופו של דבר...זה כספו... אני רק השגתי לו במחיר הנחה...
 
למעלה