פינת המאמר 35

פינת המאמר 35


מספר פרסומים בנושא אלקטרוסטטיקה וכוח מגנטי:

סיכום יפה של אוניברסיטת אוקספורד בנושא האלקטרוסטטיקה, כולל הסברים ודוגמאות עם הסברים וציורים:
http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780198518785/ch15.pdf
סיכום נוסף בנושא, מתרכז בעיקר בחוק גאוס:
http://www.phy.iitb.ac.in/~dkg/PH-102/gauss.pdf

מצגת על חישוב כוחות מגנטיים:
http://iit.edu/arc/workshops/pdfs/Magnetic_Field.pdf
מצגת נוספת על נושא המגנטיות, כוללת דוגמאות מצוירות ומוסברות:
http://www.phy-astr.gsu.edu/hsu/LCh22.pdf
 
למעלה