ועל זה נאמר ע"י ממשלי המשלים של העולם ה"תרבותי"

למעלה