מסילת הבשור בגוגל

מצב
הנושא נעול.
מסילת הבשור בגוגל


מסילת הבשור בגוגל

באיחור עצום של יותר מחודש (הגויים הבטלנים של גוגל שוברים את השיאים של עצמם
) עלה קובץ העדכון האחרון של הלוויין, וכולל תמונות מישראל נכונות לדצמבר 13'!!

אחד המקומות שעודכנו הינו איזור אופקים, כולל קטע משמעותי של מסילת הבשור הנבנית בימים אלה.

אז הנה מסע ממעוף ה...לוויין, אני מקווה שבועז יוכל להוסיף פרשנות לגבי המקומות הספציפיים.

נתחיל מגבול התמונה החדשה, ניתן להבחין בהבדל בין הצד השמאלי לצד הימני של התמונה. החדש משמאל כמובן.
 
2

מסילת הבשור בגוגל

באיחור עצום של יותר מחודש (הגויים הבטלנים של גוגל שוברים את השיאים של עצמם
) עלה קובץ העדכון האחרון של הלוויין, וכולל תמונות מישראל נכונות לדצמבר 13'!!

אחד המקומות שעודכנו הינו איזור אופקים, כולל קטע משמעותי של מסילת הבשור הנבנית בימים אלה.

אז הנה מסע ממעוף ה...לוויין, אני מקווה שבועז יוכל להוסיף פרשנות לגבי המקומות הספציפיים.

נתחיל מגבול התמונה החדשה, ניתן להבחין בהבדל בין הצד השמאלי לצד הימני של התמונה. החדש משמאל כמובן.
2
סוללת קו הבשור.
 
3

מסילת הבשור בגוגל

באיחור עצום של יותר מחודש (הגויים הבטלנים של גוגל שוברים את השיאים של עצמם
) עלה קובץ העדכון האחרון של הלוויין, וכולל תמונות מישראל נכונות לדצמבר 13'!!

אחד המקומות שעודכנו הינו איזור אופקים, כולל קטע משמעותי של מסילת הבשור הנבנית בימים אלה.

אז הנה מסע ממעוף ה...לוויין, אני מקווה שבועז יוכל להוסיף פרשנות לגבי המקומות הספציפיים.

נתחיל מגבול התמונה החדשה, ניתן להבחין בהבדל בין הצד השמאלי לצד הימני של התמונה. החדש משמאל כמובן.
3
גשרון ליד טרבין.
 
4

מסילת הבשור בגוגל

באיחור עצום של יותר מחודש (הגויים הבטלנים של גוגל שוברים את השיאים של עצמם
) עלה קובץ העדכון האחרון של הלוויין, וכולל תמונות מישראל נכונות לדצמבר 13'!!

אחד המקומות שעודכנו הינו איזור אופקים, כולל קטע משמעותי של מסילת הבשור הנבנית בימים אלה.

אז הנה מסע ממעוף ה...לוויין, אני מקווה שבועז יוכל להוסיף פרשנות לגבי המקומות הספציפיים.

נתחיל מגבול התמונה החדשה, ניתן להבחין בהבדל בין הצד השמאלי לצד הימני של התמונה. החדש משמאל כמובן.
4
הסוללה ליד כפר בדואי מה"פזורה".
 
5

מסילת הבשור בגוגל

באיחור עצום של יותר מחודש (הגויים הבטלנים של גוגל שוברים את השיאים של עצמם
) עלה קובץ העדכון האחרון של הלוויין, וכולל תמונות מישראל נכונות לדצמבר 13'!!

אחד המקומות שעודכנו הינו איזור אופקים, כולל קטע משמעותי של מסילת הבשור הנבנית בימים אלה.

אז הנה מסע ממעוף ה...לוויין, אני מקווה שבועז יוכל להוסיף פרשנות לגבי המקומות הספציפיים.

נתחיל מגבול התמונה החדשה, ניתן להבחין בהבדל בין הצד השמאלי לצד הימני של התמונה. החדש משמאל כמובן.
5
המפגש עם כביש 25. בועז, האם הגשר כבר בנוי? משמאל למטה גשר מעל נחל (כנראה נחל פטיש הקרציה שלא עוזב את הקו...)
 

בועז ל

New member
אכן בנוי. התמונה שהעלית מתארת את מצבו של

5
המפגש עם כביש 25. בועז, האם הגשר כבר בנוי? משמאל למטה גשר מעל נחל (כנראה נחל פטיש הקרציה שלא עוזב את הקו...)
אכן בנוי. התמונה שהעלית מתארת את מצבו של
הגשר עם ניצבים אך לפני הנחת הקורות עליו. בצד שמאל של התמונה ניתן להבחין ב"גשר המקפים" A-2-1.
 
6

מסילת הבשור בגוגל

באיחור עצום של יותר מחודש (הגויים הבטלנים של גוגל שוברים את השיאים של עצמם
) עלה קובץ העדכון האחרון של הלוויין, וכולל תמונות מישראל נכונות לדצמבר 13'!!

אחד המקומות שעודכנו הינו איזור אופקים, כולל קטע משמעותי של מסילת הבשור הנבנית בימים אלה.

אז הנה מסע ממעוף ה...לוויין, אני מקווה שבועז יוכל להוסיף פרשנות לגבי המקומות הספציפיים.

נתחיל מגבול התמונה החדשה, ניתן להבחין בהבדל בין הצד השמאלי לצד הימני של התמונה. החדש משמאל כמובן.
6
זום על הגשר של "נחל נודניק"
 
7

מסילת הבשור בגוגל

באיחור עצום של יותר מחודש (הגויים הבטלנים של גוגל שוברים את השיאים של עצמם
) עלה קובץ העדכון האחרון של הלוויין, וכולל תמונות מישראל נכונות לדצמבר 13'!!

אחד המקומות שעודכנו הינו איזור אופקים, כולל קטע משמעותי של מסילת הבשור הנבנית בימים אלה.

אז הנה מסע ממעוף ה...לוויין, אני מקווה שבועז יוכל להוסיף פרשנות לגבי המקומות הספציפיים.

נתחיל מגבול התמונה החדשה, ניתן להבחין בהבדל בין הצד השמאלי לצד הימני של התמונה. החדש משמאל כמובן.
7
"נחל נודניק", הפעם בלי גשר...
 
8

מסילת הבשור בגוגל

באיחור עצום של יותר מחודש (הגויים הבטלנים של גוגל שוברים את השיאים של עצמם
) עלה קובץ העדכון האחרון של הלוויין, וכולל תמונות מישראל נכונות לדצמבר 13'!!

אחד המקומות שעודכנו הינו איזור אופקים, כולל קטע משמעותי של מסילת הבשור הנבנית בימים אלה.

אז הנה מסע ממעוף ה...לוויין, אני מקווה שבועז יוכל להוסיף פרשנות לגבי המקומות הספציפיים.

נתחיל מגבול התמונה החדשה, ניתן להבחין בהבדל בין הצד השמאלי לצד הימני של התמונה. החדש משמאל כמובן.
8
עוד גשר מעל "נחל נודניק"...
 
9

מסילת הבשור בגוגל

באיחור עצום של יותר מחודש (הגויים הבטלנים של גוגל שוברים את השיאים של עצמם
) עלה קובץ העדכון האחרון של הלוויין, וכולל תמונות מישראל נכונות לדצמבר 13'!!

אחד המקומות שעודכנו הינו איזור אופקים, כולל קטע משמעותי של מסילת הבשור הנבנית בימים אלה.

אז הנה מסע ממעוף ה...לוויין, אני מקווה שבועז יוכל להוסיף פרשנות לגבי המקומות הספציפיים.

נתחיל מגבול התמונה החדשה, ניתן להבחין בהבדל בין הצד השמאלי לצד הימני של התמונה. החדש משמאל כמובן.
9
הפעם לשם שינוי מפגש עם יובל של "נחל נודניק", ניתן לראות בבירור את ניצבי הגשר העתידי.
 
10

מסילת הבשור בגוגל

באיחור עצום של יותר מחודש (הגויים הבטלנים של גוגל שוברים את השיאים של עצמם
) עלה קובץ העדכון האחרון של הלוויין, וכולל תמונות מישראל נכונות לדצמבר 13'!!

אחד המקומות שעודכנו הינו איזור אופקים, כולל קטע משמעותי של מסילת הבשור הנבנית בימים אלה.

אז הנה מסע ממעוף ה...לוויין, אני מקווה שבועז יוכל להוסיף פרשנות לגבי המקומות הספציפיים.

נתחיל מגבול התמונה החדשה, ניתן להבחין בהבדל בין הצד השמאלי לצד הימני של התמונה. החדש משמאל כמובן.
10
הכנה למעבר חקלאי?
 
11

מסילת הבשור בגוגל

באיחור עצום של יותר מחודש (הגויים הבטלנים של גוגל שוברים את השיאים של עצמם
) עלה קובץ העדכון האחרון של הלוויין, וכולל תמונות מישראל נכונות לדצמבר 13'!!

אחד המקומות שעודכנו הינו איזור אופקים, כולל קטע משמעותי של מסילת הבשור הנבנית בימים אלה.

אז הנה מסע ממעוף ה...לוויין, אני מקווה שבועז יוכל להוסיף פרשנות לגבי המקומות הספציפיים.

נתחיל מגבול התמונה החדשה, ניתן להבחין בהבדל בין הצד השמאלי לצד הימני של התמונה. החדש משמאל כמובן.
11
המסילה "מתמוססת" בתוך אפיק "נחל נודניק"....
 
12 אחרונה

מסילת הבשור בגוגל

באיחור עצום של יותר מחודש (הגויים הבטלנים של גוגל שוברים את השיאים של עצמם
) עלה קובץ העדכון האחרון של הלוויין, וכולל תמונות מישראל נכונות לדצמבר 13'!!

אחד המקומות שעודכנו הינו איזור אופקים, כולל קטע משמעותי של מסילת הבשור הנבנית בימים אלה.

אז הנה מסע ממעוף ה...לוויין, אני מקווה שבועז יוכל להוסיף פרשנות לגבי המקומות הספציפיים.

נתחיל מגבול התמונה החדשה, ניתן להבחין בהבדל בין הצד השמאלי לצד הימני של התמונה. החדש משמאל כמובן.
12 אחרונה
"נוסעים נכבדים שלום, התחנה הבאה: אופקים. נא לא לשכוח תיקים וציוד אישי ברכבת. נוכל להחזיר את האבידה רק בשנת 2015. תודה והמשך נסיעה נעימה."
 

בועז ל

New member
לא הרבה השתנה באתר מאז.

12 אחרונה
"נוסעים נכבדים שלום, התחנה הבאה: אופקים. נא לא לשכוח תיקים וציוד אישי ברכבת. נוכל להחזיר את האבידה רק בשנת 2015. תודה והמשך נסיעה נעימה."
לא הרבה השתנה באתר מאז.
אנ מקווה שהשר כץ, שמודע לעיכובים ביצוען של תחנות נתיבות ואופקים, ניצל את ביקורו האחרון באופקים ם כדי להניע את הפרויקט ואת ראשי הערים.
 
בונוסים: הופעת בכורה עולמית למחלף גולני!

מסילת הבשור בגוגל

באיחור עצום של יותר מחודש (הגויים הבטלנים של גוגל שוברים את השיאים של עצמם
) עלה קובץ העדכון האחרון של הלוויין, וכולל תמונות מישראל נכונות לדצמבר 13'!!

אחד המקומות שעודכנו הינו איזור אופקים, כולל קטע משמעותי של מסילת הבשור הנבנית בימים אלה.

אז הנה מסע ממעוף ה...לוויין, אני מקווה שבועז יוכל להוסיף פרשנות לגבי המקומות הספציפיים.

נתחיל מגבול התמונה החדשה, ניתן להבחין בהבדל בין הצד השמאלי לצד הימני של התמונה. החדש משמאל כמובן.
בונוסים: הופעת בכורה עולמית למחלף גולני!
והיינו כחולמים...
 
בונוס 2

מסילת הבשור בגוגל

באיחור עצום של יותר מחודש (הגויים הבטלנים של גוגל שוברים את השיאים של עצמם
) עלה קובץ העדכון האחרון של הלוויין, וכולל תמונות מישראל נכונות לדצמבר 13'!!

אחד המקומות שעודכנו הינו איזור אופקים, כולל קטע משמעותי של מסילת הבשור הנבנית בימים אלה.

אז הנה מסע ממעוף ה...לוויין, אני מקווה שבועז יוכל להוסיף פרשנות לגבי המקומות הספציפיים.

נתחיל מגבול התמונה החדשה, ניתן להבחין בהבדל בין הצד השמאלי לצד הימני של התמונה. החדש משמאל כמובן.
בונוס 2
העבודות על הכפלת כביש 65 בין צומת גולני לצומת נחל עמוד.

והיינו כחולמים 2....
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה