הגוגל בחיפה

מצב
הנושא נעול.
הגוגל בחיפה


הגוגל בחיפה

הגולש "כלב רטוב" (אחד הקולות השפויים האחרונים שנותרו בפורום ת"א ההרוס, וכמסתבר משתתף סמוי בפורום שלנו) העיר תשומת לבי לכך שאחרי העדכונים החשובים לגוש דן ובירת הנצח, גם האיזור המטרופוליני מס' 3 באה"ק קיבל טיפול גוגלי.

נתחיל כמובן עם הפנינה של חיפה, האטרקציה מס' 1 והסיבה ש-30 אלף איש ממשיכים לבוא כל שבוע לראות את הירוקים הגרועים שלי משחקים משהו שנראה כמו כדורגל...


 
2

הגוגל בחיפה

הגולש "כלב רטוב" (אחד הקולות השפויים האחרונים שנותרו בפורום ת"א ההרוס, וכמסתבר משתתף סמוי בפורום שלנו) העיר תשומת לבי לכך שאחרי העדכונים החשובים לגוש דן ובירת הנצח, גם האיזור המטרופוליני מס' 3 באה"ק קיבל טיפול גוגלי.

נתחיל כמובן עם הפנינה של חיפה, האטרקציה מס' 1 והסיבה ש-30 אלף איש ממשיכים לבוא כל שבוע לראות את הירוקים הגרועים שלי משחקים משהו שנראה כמו כדורגל...
2
בית הקברות כפר סמיר, מקום מנוחתו של יקיר הפורום פול קוטרל ז"ל.

 
3

הגוגל בחיפה

הגולש "כלב רטוב" (אחד הקולות השפויים האחרונים שנותרו בפורום ת"א ההרוס, וכמסתבר משתתף סמוי בפורום שלנו) העיר תשומת לבי לכך שאחרי העדכונים החשובים לגוש דן ובירת הנצח, גם האיזור המטרופוליני מס' 3 באה"ק קיבל טיפול גוגלי.

נתחיל כמובן עם הפנינה של חיפה, האטרקציה מס' 1 והסיבה ש-30 אלף איש ממשיכים לבוא כל שבוע לראות את הירוקים הגרועים שלי משחקים משהו שנראה כמו כדורגל...
3
תחנת חוף הכרמל, המחלפים והגישה למנהרות הכרמל.

 
4

הגוגל בחיפה

הגולש "כלב רטוב" (אחד הקולות השפויים האחרונים שנותרו בפורום ת"א ההרוס, וכמסתבר משתתף סמוי בפורום שלנו) העיר תשומת לבי לכך שאחרי העדכונים החשובים לגוש דן ובירת הנצח, גם האיזור המטרופוליני מס' 3 באה"ק קיבל טיפול גוגלי.

נתחיל כמובן עם הפנינה של חיפה, האטרקציה מס' 1 והסיבה ש-30 אלף איש ממשיכים לבוא כל שבוע לראות את הירוקים הגרועים שלי משחקים משהו שנראה כמו כדורגל...
4
הפורטל המערבי, מרכז הקונגרסים והקניון.

 
5

הגוגל בחיפה

הגולש "כלב רטוב" (אחד הקולות השפויים האחרונים שנותרו בפורום ת"א ההרוס, וכמסתבר משתתף סמוי בפורום שלנו) העיר תשומת לבי לכך שאחרי העדכונים החשובים לגוש דן ובירת הנצח, גם האיזור המטרופוליני מס' 3 באה"ק קיבל טיפול גוגלי.

נתחיל כמובן עם הפנינה של חיפה, האטרקציה מס' 1 והסיבה ש-30 אלף איש ממשיכים לבוא כל שבוע לראות את הירוקים הגרועים שלי משחקים משהו שנראה כמו כדורגל...
5
מלון "כיעור הכרמל" וחוף הרחצה.

 
6

הגוגל בחיפה

הגולש "כלב רטוב" (אחד הקולות השפויים האחרונים שנותרו בפורום ת"א ההרוס, וכמסתבר משתתף סמוי בפורום שלנו) העיר תשומת לבי לכך שאחרי העדכונים החשובים לגוש דן ובירת הנצח, גם האיזור המטרופוליני מס' 3 באה"ק קיבל טיפול גוגלי.

נתחיל כמובן עם הפנינה של חיפה, האטרקציה מס' 1 והסיבה ש-30 אלף איש ממשיכים לבוא כל שבוע לראות את הירוקים הגרועים שלי משחקים משהו שנראה כמו כדורגל...
6
בניה חדשה בשכונת רמת הנשיא.

 
7

הגוגל בחיפה

הגולש "כלב רטוב" (אחד הקולות השפויים האחרונים שנותרו בפורום ת"א ההרוס, וכמסתבר משתתף סמוי בפורום שלנו) העיר תשומת לבי לכך שאחרי העדכונים החשובים לגוש דן ובירת הנצח, גם האיזור המטרופוליני מס' 3 באה"ק קיבל טיפול גוגלי.

נתחיל כמובן עם הפנינה של חיפה, האטרקציה מס' 1 והסיבה ש-30 אלף איש ממשיכים לבוא כל שבוע לראות את הירוקים הגרועים שלי משחקים משהו שנראה כמו כדורגל...
7
אצטדיון קרית אליעזר ז"ל, תחנת האוטובוסים המרכזית ז"ל, המגדל המכוער שמעליה, ותחנת חיפה בת גלים תיבל"א.

 
8

הגוגל בחיפה

הגולש "כלב רטוב" (אחד הקולות השפויים האחרונים שנותרו בפורום ת"א ההרוס, וכמסתבר משתתף סמוי בפורום שלנו) העיר תשומת לבי לכך שאחרי העדכונים החשובים לגוש דן ובירת הנצח, גם האיזור המטרופוליני מס' 3 באה"ק קיבל טיפול גוגלי.

נתחיל כמובן עם הפנינה של חיפה, האטרקציה מס' 1 והסיבה ש-30 אלף איש ממשיכים לבוא כל שבוע לראות את הירוקים הגרועים שלי משחקים משהו שנראה כמו כדורגל...
8
בסיס חיל הים.

 
9

הגוגל בחיפה

הגולש "כלב רטוב" (אחד הקולות השפויים האחרונים שנותרו בפורום ת"א ההרוס, וכמסתבר משתתף סמוי בפורום שלנו) העיר תשומת לבי לכך שאחרי העדכונים החשובים לגוש דן ובירת הנצח, גם האיזור המטרופוליני מס' 3 באה"ק קיבל טיפול גוגלי.

נתחיל כמובן עם הפנינה של חיפה, האטרקציה מס' 1 והסיבה ש-30 אלף איש ממשיכים לבוא כל שבוע לראות את הירוקים הגרועים שלי משחקים משהו שנראה כמו כדורגל...
9
הנמל ומגדל המפרש.

 
10

הגוגל בחיפה

הגולש "כלב רטוב" (אחד הקולות השפויים האחרונים שנותרו בפורום ת"א ההרוס, וכמסתבר משתתף סמוי בפורום שלנו) העיר תשומת לבי לכך שאחרי העדכונים החשובים לגוש דן ובירת הנצח, גם האיזור המטרופוליני מס' 3 באה"ק קיבל טיפול גוגלי.

נתחיל כמובן עם הפנינה של חיפה, האטרקציה מס' 1 והסיבה ש-30 אלף איש ממשיכים לבוא כל שבוע לראות את הירוקים הגרועים שלי משחקים משהו שנראה כמו כדורגל...
10
דגון וחיפה מרכז השמונה.

 
12

הגוגל בחיפה

הגולש "כלב רטוב" (אחד הקולות השפויים האחרונים שנותרו בפורום ת"א ההרוס, וכמסתבר משתתף סמוי בפורום שלנו) העיר תשומת לבי לכך שאחרי העדכונים החשובים לגוש דן ובירת הנצח, גם האיזור המטרופוליני מס' 3 באה"ק קיבל טיפול גוגלי.

נתחיל כמובן עם הפנינה של חיפה, האטרקציה מס' 1 והסיבה ש-30 אלף איש ממשיכים לבוא כל שבוע לראות את הירוקים הגרועים שלי משחקים משהו שנראה כמו כדורגל...
12
העבודות לשיקום/הריסת ואדי סאליב.

 
13

הגוגל בחיפה

הגולש "כלב רטוב" (אחד הקולות השפויים האחרונים שנותרו בפורום ת"א ההרוס, וכמסתבר משתתף סמוי בפורום שלנו) העיר תשומת לבי לכך שאחרי העדכונים החשובים לגוש דן ובירת הנצח, גם האיזור המטרופוליני מס' 3 באה"ק קיבל טיפול גוגלי.

נתחיל כמובן עם הפנינה של חיפה, האטרקציה מס' 1 והסיבה ש-30 אלף איש ממשיכים לבוא כל שבוע לראות את הירוקים הגרועים שלי משחקים משהו שנראה כמו כדורגל...
13
מצטער על ההפסקה, הגיע טכנאי להחליף לנו את הראוטר והייתי צריך להפוך את עמדת המחשב....
נמשיך אל הפורטל המרכזי של המנהרות והקניון.

 
14

הגוגל בחיפה

הגולש "כלב רטוב" (אחד הקולות השפויים האחרונים שנותרו בפורום ת"א ההרוס, וכמסתבר משתתף סמוי בפורום שלנו) העיר תשומת לבי לכך שאחרי העדכונים החשובים לגוש דן ובירת הנצח, גם האיזור המטרופוליני מס' 3 באה"ק קיבל טיפול גוגלי.

נתחיל כמובן עם הפנינה של חיפה, האטרקציה מס' 1 והסיבה ש-30 אלף איש ממשיכים לבוא כל שבוע לראות את הירוקים הגרועים שלי משחקים משהו שנראה כמו כדורגל...
14
מהפורטל לעיר התחתית מחבר כביש נחל גיבורים החדש. לפני כ-90 שנה הקימו שם הורי סבי "קיבוץ" (רושמיה) והחזיקו גמלים לתעשיית ההובלות, עד שהחליטו לעזוב ולעבור לשדות פלשת. מה"קיבוץ לא נותר כמובן זכר, לפחות יש כביש...

 

בועז ל

New member
זה מעניין, וילהלם. האם יש ברשותך צילומים כלשהם מאותה תקופה

14
מהפורטל לעיר התחתית מחבר כביש נחל גיבורים החדש. לפני כ-90 שנה הקימו שם הורי סבי "קיבוץ" (רושמיה) והחזיקו גמלים לתעשיית ההובלות, עד שהחליטו לעזוב ולעבור לשדות פלשת. מה"קיבוץ לא נותר כמובן זכר, לפחות יש כביש...
זה מעניין, וילהלם. האם יש ברשותך צילומים כלשהם מאותה תקופה
שמתעדים את עבודת הגמלים?
 
ברשותי לא, לצערי

זה מעניין, וילהלם. האם יש ברשותך צילומים כלשהם מאותה תקופה
שמתעדים את עבודת הגמלים?
ברשותי לא, לצערי
לדוד של אמי (כלומר, בנם הצעיר של אותם חלוצים) יש הרבה תמונות משנות ה-30, כשהם כבר היו בשפלה. לא זכור לי שהוא הראה לי תמונות משנות ה-20 ברושמיה (בסביבה שם לא היו הרבה צלמים...). הסבירו לי שהם היו מובילים חול וזיפזיף מאיזור עתלית לאיזור חיפה לתעשיית הבניין, ומזה התפרנסו. סבי אפילו לימד אותי כשהייתי ילד את הפקודות המיוחדות של נוהגי הגמלים (לא זוכר כלום מלבד העובדה שזה נשמע באמת כמו שפת גמלים...). זמן קצר לאחר שעזבו את רושמיה מכרו את הגמלים ועברו למשק חקלאי יותר קונבנציונלי, גידולי שדה ומטע+כוורות.
 

בועז ל

New member
כמה חבל שאין.

ברשותי לא, לצערי
לדוד של אמי (כלומר, בנם הצעיר של אותם חלוצים) יש הרבה תמונות משנות ה-30, כשהם כבר היו בשפלה. לא זכור לי שהוא הראה לי תמונות משנות ה-20 ברושמיה (בסביבה שם לא היו הרבה צלמים...). הסבירו לי שהם היו מובילים חול וזיפזיף מאיזור עתלית לאיזור חיפה לתעשיית הבניין, ומזה התפרנסו. סבי אפילו לימד אותי כשהייתי ילד את הפקודות המיוחדות של נוהגי הגמלים (לא זוכר כלום מלבד העובדה שזה נשמע באמת כמו שפת גמלים...). זמן קצר לאחר שעזבו את רושמיה מכרו את הגמלים ועברו למשק חקלאי יותר קונבנציונלי, גידולי שדה ומטע+כוורות.
כמה חבל שאין.
בכל אופן, תודה על המידע המשפחתי המעניין. יש במשפחתי המורחבת חוקר גמלים שמן הסתם ימצא עניין במידע הזה.
 
ליתר בטחון בדקתי היום עם הדוד של אמי

זה מעניין, וילהלם. האם יש ברשותך צילומים כלשהם מאותה תקופה
שמתעדים את עבודת הגמלים?
ליתר בטחון בדקתי היום עם הדוד של אמי
כדי שאם במקרה יש לו משהו, אסרוק ואעלה לפורום. אבל הוא אישר את מה שזכרתי, שאין תמונות מהתקופה ההיא. מה שכן, הוא מיקד את המידע שלי: הזיפזיף שימש לבניית... נמל חיפה! הנה הקשר התח"צי!
 

בועז ל

New member


ליתר בטחון בדקתי היום עם הדוד של אמי
כדי שאם במקרה יש לו משהו, אסרוק ואעלה לפורום. אבל הוא אישר את מה שזכרתי, שאין תמונות מהתקופה ההיא. מה שכן, הוא מיקד את המידע שלי: הזיפזיף שימש לבניית... נמל חיפה! הנה הקשר התח"צי!

יאללה, תתחיל לחפור, וילהלם. לך תדע מה אתה עשוי למצוא שם.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה