אירוח בנושא זכויות הקשישים בביטוח הלאומי

קצבת זקנה

ננה שלום,

ראשית, תדעי שאת יכולה לבדוק את זכאותך לקצבת זקנה, במחשבון מיוחד באתר הביטוח הלאומי, בקישור הבא:
[URL]https://www.btl.gov.il/benefits/old_age/Pages/BdikatZacautZikna.aspx[/URL]

באופן כללי, לקצבת זקנה על-פי חוק הביטוח הלאומי זכאי תושב/ת ישראל שהגיע לגיל המזכה בקצבת זקנה, ובלבד שהיה מבוטח פרק זמן כנדרש בחוק, ושולמו בעדו דמי ביטוח כחוק.
הגיל המזכה בקצבת זקנה לאשה (גיל הפרישה) , כיום, הינו גיל 62 ובתנאי שהשלימה תקופת אכשרה (תקופה בה שילמה דמי ביטוח לאומי וצברה ותק לצורך קצבת זקנה).
בשאלתך ציינת שלא עבדת בעשר שנים האחרונות – אם צברת סך של 144 חודשי ביטוח תהיי זכאית לקצבת זקנה (גם אם לא עבדת בעשר שנים האחרונות).
בגיל 62, קצבת הזקנה מושפעת מהכנסות מעבודה ושאינן מעבודה. אם לא תהיי זכאית לקצבת זקנה בגיל הפרישה –גיל 62 (בגלל היעדר תקופת אכשרה / או הכנסות), תהיי זכאית לקצבת זקנה בגיל הזכאות (לנשים שנולדו אחרי מאי 1950 מדובר בגיל 70).
גובה קצבת הזקנה הבסיסי, היום הינו 1,531 ₪ ליחיד (בגיל 80 גובה הקצבה הבסיסי הינו 1,617 ₪). על הסכום הבסיסי יש להוסיף תוספת ותק של 2% לכל שנת עבודה מעל 10 שנות עבודה ועד למקסימום תוספת של 50% למי שעבדה 35 שנים ומעלה. גובה קצבת זקנה עם תוספת ותק מלאה הינו 2,297 ₪.
נשים שעובדות בגיל המותנה (כיום בין גיל 62-70) ולא מקבלות קצבת זקנה כיוון שהכנסותיהן עולות על הסכום המותר יכולות לצבור תוספת דחיית פרישה בסך 5% לשנת עבודה אשר לא שולמה בעדה קצבה.
לידיעתך, מקצבת הזקנה מנוכים דמי ביטוח בריאות (ליחיד – בסך 196 ₪ ולזוג -283 ₪). לנשים נשואות הניכוי מקצבת הזקנה של בן הזוג.

מקוות שענינו לשאלתך. לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכז התמיכה והמידע הארצי 9696* בימי ראשון – חמישי בין השעות 09:00-12:30.
כמו כן ניתן לקבל מידע באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי.

בהצלחה.
 
סיעוד לאחר אירוע מוחי

שחר שלום,

כאשר סבתך נמצאת בשיקום היא אינה זכאית לסיוע של מטפלת מהביטוח הלאומי מכיוון שגמלת הסיעוד ניתנת למי שמתגורר בקהילה ואינה ניתנת למי שנמצא בשיקום / במוסד.
לקראת חזרתה הביתה, ניתן להגיש תביעה לגמלת סיעוד (את הטופס ניתן להוריד מאתר האינטרנט של הביטוח הלאומי).
יש לצרף לטופס התביעה אישורי הכנסה (של שני בני הזוג) כיוון שגמלת הסיעוד מותנית בבדיקת הכנסות מכל מקור שהוא למעט הכנסות מקצבאות לנפגעי רדיפות הנאצים וניצולי שואה אשר אינן נלקחות בחשבון.
סכומי ההכנסה (ברוטו) אשר עד אליהם ניתן להיות זכאים לגמלת סיעוד: ליחיד -14,196, לזוג -21,294 ולזוג ששני בני הזוג זכאים לגמלת סיעוד – 28,392 ש"ח.
באתר הביטוח הלאומי יש מחשבון באמצעותו ניתן לבדוק את הזכאות לקצבת הסיעוד:
[URL]https://www.btl.gov.il/Simulators/SiudCalculators/Pages/ZcautSiudCalc.aspx[/URL]

בנוסף לאישורי הכנסות (של שני בני הזוג) , יש לצרף לטופס התביעה סיכום רפואי ממוחשב / סיכום ממחלקת שיקום ואישורים רפואיים נוספים.
לאחר הגשת התביעה לסיעוד, תגיע לביתה של סבתך, בתיאום עימה, מעריכה מטעם הביטוח הלאומי לביצוע הערכת תלות. המעריכה תקבע מה זכאותה במסגרת גמלת סיעוד.

אם סבתך מעל גיל 90 היא תוכל להיבדק ע"י מעריכה מביטוח לאומי או לבצע הערכה תפקודית ע"י רופא מומחה בגריאטריה.
מכיוון שהטיפול בתביעת הסיעוד כרוך במספר בדיקות, וייתכן שסבתך תזדקק לעזרה מיידית, ניתן לפנות לאחת מחברות הסיעוד במקום מגוריה ולבקש דרכן טרום סיעוד.
רשימת נותני השירותים מופיעה באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי, בקישור הבא:
[URL]https://www.btl.gov.il/Simulators/SiudCalculators/Pages/IturNotneySherutim.aspx[/URL]

אם סבתך ניצולת שואה, ניתן לפנות לקרן לרווחת ניצולי שואה ולבקש מהם 50 שעות סיעוד, הפנייה אל הקרן נעשית באמצעות העו"ס במוסד השיקומי.
אם סבתך תזדקק לעובדת צמודה (עובדת זרה) תוכלו לפנות לרשות האוכלוסין במשרד הפנים ולבקש עבורה היתר העסקת עובדת זרה. ניתן לבקש היתר זמני, על סמך אישורים רפואיים.
מס' הטלפון של רשות ההיתרים הינו 3450* וניתן להוריד את טפסי הבקשה להיתר באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין.
אנו ממליצות לך לפנות ולבדוק מול קופת החולים האם לסבתך יש ביטוח סיעודי פרטי – כיוון שניתן לקבל גם סיעוד פרטי וגם גמלת סיעוד.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכז התמיכה והמידע הארצי 9696* בימי ראשון – חמישי בין השעות 09:00-12:30.
כמו כן ניתן לקבל מידע באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי

איחולי החלמה לסבתך.
 
זכויות בביטוח לאומי לאחר אירוע

חלי שלום,

התשובה שלי מחולקת לשתיים ותלויה בגילו של אביך,
אם האירוע שעבר אביך התרחש לפני גיל 67 ניתן להגיש תביעה לקצבת נכות כללית המשולמת למי שעקב נכותו נקבע שאינו מסוגל לעבוד או יכולתו להשתכר.
בנוסף, אם אביך מוגבל בתפקודו היומיומי ויזדקק לסיוע של אדם אחר ניתן להגיש תביעה לשירותים מיוחדים המשולמת לאדם שלא הגיע לגיל פרישה וזקוק לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום או להשגחה מתמדת.
בנוסף קיימת גם קצבת הניידות הניתנת למי שיש בעיות בגפיים.
אם אכן האירוח קרה לפי לגיל 67 ועדיין לא עברה שנה, אני ממליצה לך לגשת בהקדם לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגורייך.

אם האירוע מוחי התרחש לאחר גיל 67, לא ניתן להגיש תביעה לנכות כללית, שירותים מיוחדים או ניידות, אך הוא יכול להיות זכאי לקצבת הסיעוד.
כאשר אביך נמצא בשיקום הוא אינו זכאי לסיוע של מטפלת מהביטוח הלאומי מכיוון שגמלת הסיעוד ניתנת למי שמתגורר בקהילה ואינה ניתנת למי שנמצא בשיקום / במוסד.
לקראת חזרתו הביתה, ניתן להגיש תביעה לגמלת סיעוד (את הטופס ניתן להוריד מאתר האינטרנט של הביטוח הלאומי).
יש לצרף לטופס התביעה אישורי הכנסה (של שני בני הזוג) כיוון שגמלת הסיעוד מותנית בבדיקת הכנסות מכל מקור שהוא למעט הכנסות מקצבאות לנפגעי רדיפות הנאצים וניצולי שואה אשר אינן נלקחות בחשבון.
סכומי ההכנסה (ברוטו) אשר עד אליהם ניתן להיות זכאים לגמלת סיעוד: ליחיד -14,196, לזוג -21,294 ולזוג ששני בני הזוג זכאים לגמלת סיעוד – 28,392 ש"ח.
באתר הביטוח הלאומי יש מחשבון באמצעותו ניתן לבדוק את הזכאות לקצבת הסיעוד:
[URL]https://www.btl.gov.il/Simulators/SiudCalculators/Pages/ZcautSiudCalc.aspx[/URL]
בנוסף לאישורי הכנסות (של שני בני הזוג) , יש לצרף לטופס התביעה סיכום רפואי ממוחשב / סיכום ממחלקת שיקום ואישורים רפואיים נוספים.
לאחר הגשת התביעה לסיעוד, תגיע לביתו של אביך, בתיאום עימו, מעריכה מטעם הביטוח הלאומי לביצוע הערכת תלות. המעריכה תקבע מה זכאותו במסגרת גמלת סיעוד.
אם אביך מעל גיל 90 הוא יוכל להיבדק ע"י מעריכה מביטוח לאומי או לבצע הערכה תפקודית ע"י רופא מומחה בגריאטריה.
מכיוון שהטיפול בתביעת הסיעוד כרוך במספר בדיקות, וייתכן שאביך יזדקק לעזרה מיידית, ניתן לפנות לאחת מחברות הסיעוד במקום מגוריו ולבקש דרכן טרום סיעוד.
רשימת נותני השירותים מופיעה באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי, בקישור הבא:
[URL]https://www.btl.gov.il/Simulators/SiudCalculators/Pages/IturNotneySherutim.aspx[/URL]

אם אביך ניצול שואה, ניתן לפנות לקרן לרווחת ניצולי שואה ולבקש מהם 50 שעות סיעוד, הפנייה אל הקרן נעשית באמצעות העו"ס במוסד השיקומי.
אם אביך יזדקק לעובדת צמודה (עובדת זרה) תוכלו לפנות לרשות האוכלוסין במשרד הפנים ולבקש עבורה היתר העסקת עובדת זרה. ניתן לבקש היתר זמני, על סמך אישורים רפואיים.
מס' הטלפון של רשות ההיתרים הינו 3450* וניתן להוריד את טפסי הבקשה להיתר באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין.

אנו ממליצות לך לפנות ולבדוק מול קופת החולים האם לאביך יש ביטוח סיעודי פרטי – כיוון שניתן לקבל גם סיעוד פרטי וגם גמלת סיעוד.

הנחה בתרופות – הנחה בתרופות ניתנת למי שמקבל קצבת זקנה עם השלמת הכנסה או למי שמקבל קצבת זקנה עם השלמה לנכות.
בנוסף לקריטריונים אלו ישנן קבוצות הזכאיות להנחה בתרופות בגלל מצב רפואי. יש לפנות לקופת החולים לבדוק זכאות להנחות. כמו כן, מומלץ לפנות לעובדת סוציאלית של קופת חולים כדי לבדוק זכאויות נוספות.
תו חנייה לנכה – ניתן לבדוק מול משרד התחבורה אפשרות קבלת תו חניה לנכה, במידת הצורך.
כסא גלגלים – במידה ואביך יידרש לכסא גלגלים מומלץ לפנות, בשלב ראשון, לעמותה המייעצת בהתאמת כיסאות גלגלים כגון מילב"ת / יד שרה. ניתן לפנות לחברות המשאילות כיסאות גלגלים כגון יד שרה, מגן לחולה ומרכז עזרה למרפא.
במקרים מסויימים ניתן לקבל ממשרד הבריאות סיוע במימון רכישת כסא גלגלים. זאת, כשמדובר בחולים הסובלים מנכות קבועה. השתתפות משרד הבריאות ברכישת הכסא היא בשיעור של 90 אחוזים ממחירו או מהתקרה שנקבעה, תלוי בסוג הכסא. ישנן אוכלוסיות הזכאיות לפטור. לפרטים נוספים ניתן לבדוק באתר האינטרנט של משרד הבריאות או במוקד הטלפוני שלהם שמספרו *5400.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכז התמיכה והמידע הארצי 9696* בימי ראשון – חמישי בין השעות 09:00-12:30, או למוקד הטלפוני של הביטוח הלאומי *6050 בימי ראשון – חמישי בין השעות 08:00-17:00.
כמו כן ניתן לקבל מידע באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי

איחולי החלמה לאביך.
 
השירותים הדיגיטליים של הביטוח הלאומי

חן שלום,

ניתן לבצע דרך אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי מגוון רחב של פעולות.
את יכולה להוריד את טופס הבקשה לקצבת סיעוד ולשלוח אותו בצירוף המסמכים הנלווים באמצעות אתר האינטרנט בקישור הבא (ניתן גם לצלם את המסמכים ולשלוח דרך הסמארטפון):
[URL]https://b2b.btl.gov.il/BTL.ILG.Payments/DocumentsInfo.aspx[/URL]

את יכולה לעקוב אחרי מצב התביעה ולקרוא את המכתבים שהביטוח הלאומי שולח לסבתך באתר האישי של הביטוח הלאומי, לצורך כך תצטרכי שם משתמש וסיסמא אותם ניתן לשחזר או להנפיק באמצעות האתר:
[URL]https://www.btl.gov.il/snifim/Pages/atarIshi.aspx[/URL]

ולפני שאת ממלאת את הטפסים, את יכולה לבדוק את זכאותה לקצבת סיעוד במחשבון הבא:
[URL]https://www.btl.gov.il/Simulators/SiudCalculators/Pages/ZcautSiudCalc.aspx[/URL]

חשוב לציין שהבדיקה הסיעודית מתבצעת על ידי אחות מקצועית שתגיע לביתה של סבתך, סבתך לא נדרשת להגיע לסניף כלל.

תוכלי לקבל ייעוץ אישי במרכז התמיכה והמידע הארצי של הייעוץ לקשיש 9696* בימי ראשון עד חמישי בין השעות 09:00-12:30.
כמו כן ניתן לקבל מידע באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי

בהצלחה.
 
מי מוגדר סיעודי

שלום רב,

הגדרת אדם סיעודי עשויה להיות שונה בין מוסדות שונים לדוגמא במשרד הבריאות (לצורך אשפוז במחלקה סיעודית) ההגדרה הינה שונה מביטוח לאומי לצורך קבלת גמלת סיעוד.
גמלת סיעוד בביטוח הלאומי ניתנת למי שתלוי בזולת במידה רבה בביצוע פעולות יום יום של ניידות בתוך הבית, רחצה, הלבשה, אכילה, טיפול בהפרשות, בדידות וצורך בהשגחה. ההערכת התלות נעשית ע"י מעריכה מטעם הביטוח הלאומי.
לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר הביטוח הלאומי או לפנות למרכז התמיכה והמידע הארצי של ייעוץ לקשיש 9696*
 
קצבת זקנה ונכסים

חני שלום,

לקצבת זקנה יש שני גילאי זכאות, מגיל 62 ועד גיל 70 נבדקות ההכנסות ומגיל 70 מקבלים את הקצבה ללא בדיקה של הכנסות כלל, כלומר להכנסות אין השפעה.
אם אימך נולדה לפני מאי 1950, אז הגיל ממנו ניתן להתחיל לקבל קצבה שונה, תוכלי לבדוק את הגילאים במחשבון הבא:
[URL]https://www.btl.gov.il/benefits/old_age/Pages/RetirementCalculation.aspx[/URL]

במבחן הכנסות שלה (ולא של בן זוג), נבדקות הכנסות מעבודה והכנסות שאינן מעבודה – שכירות והכנסות מריביות. פנסיה אינה נלקחת בחשבון לגבי קצבת זקנה.
אם הכנסתה החודשית משכירות (ליחיד) אינה עולה על 16,182 ₪ לחודש היא עשויה להיות זכאית לקצבת זקנה מלאה. אם יש לה בן זוג והכנסתה החודשית משכירות הינה עד 21,579 ₪ לחודש היא עשויה להיות זכאית לקצבת זקנה מלאה. אם ישנן הכנסות גם מעבודה הסכומים הנ"ל משתנים.
וכמו שרשמתי בהתחלה, בדיקת ההכנסות רלוונטית רק עד גיל 70, אחריו אין בדיקת הכנסות כלל.
תכולי לבדוק אם אימך זכאית לקצבת זקנה בקישור הבא:
[URL]https://www.btl.gov.il/benefits/old_age/Pages/BdikatZacautZikna.aspx[/URL]

לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר האינטרנט של הביטוח הלאומי או להתקשר למרכז התמיכה והמידע הארצי של ייעוץ לקשיש 9696* בימי ראשון עד חמישי בין השעות 09:00-12:30.
כמו כן ניתן לקבל מידע באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי.

בהצלחה.
 
סכום קצבת הזקנה

שלום לך,
ראשית, חשוב לדעת שניתן לבדוק את הזכאות לקצבת זקנה, במחשבון מיוחד באתר הביטוח הלאומי, בקישור הבא:
[URL]https://www.btl.gov.il/benefits/old_age/Pages/BdikatZacautZikna.aspx[/URL]

לקצבת זקנה על-פי חוק הביטוח הלאומי זכאי תושב/ת ישראל שהגיע לגיל המזכה בקצבת זקנה, ובלבד שהיה מבוטח פרק זמן כנדרש בחוק, ושולמו בעדו דמי ביטוח כחוק.
גובה קצבת הזקנה הבסיסי, היום הינו 1,531 ₪ ליחיד (בגיל 80 גובה הקצבה הבסיסי הינו 1,617 ₪). על הסכום הבסיסי יש להוסיף תוספת ותק של 2% לכל שנת עבודה מעל 10 שנות עבודה ועד למקסימום תוספת של 50% למי שעבד/ה 35 שנים ומעלה. גובה קצבת זקנה עם תוספת ותק מלאה הינו 2,297 ₪.
תוספת נוספת לקצבת הזקנה הינה תוספת דחיית פרישה המשולמת למי שעקב הכנסותיו לא שולמה לו קצבת זקנה בגיל המותנה (גברים מגיל 67 – 70 ונשים מגיל 62 ועד לגיל המצויין בטבלת גיל פרישה – נשים שנולדו לאחר מאי 1950 הגיל המוחלט שלהן הינו גיל 70).

גובה קצבת הזקנה אינו מושפע משכר העבודה בשנות העבודה אלא ממניין חודשי הביטוח ומהתוספות שציינו להלן.
כחודשיים לפני הגיעך לגיל המזכה (נשים - 62 , גברים - 67) ישלח לביתך טופס יזום לקצבת זקנה. יש למלא את הטופס ולצרף אליו את האישורים הנדרשים ולהגיש לסניף הביטוח הלאומי במקום מגורייך.

לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר האינטרנט של הביטוח הלאומי או להתקשר למרכז התמיכה והמידע הארצי של ייעוץ לקשיש 9696* בימי ראשון עד חמישי בין השעות 09:00-12:30, או למוקד הטלפוני של הביטוח הלאומי *6050 בימי ראשון – חמישי בין השעות 08:00-17:00.
כמו כן ניתן לקבל מידע באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי
 
עבודה וקבלת קצבת זקנה

ענבר שלום,

ראשית, חשוב לדעת שניתן לבדוק את הזכאות לקצבת זקנה, במחשבון מיוחד באתר הביטוח הלאומי, בקישור הבא:
[URL]https://www.btl.gov.il/benefits/old_age/Pages/BdikatZacautZikna.aspx[/URL]

זכאות לקצבת זקנה לאשה בגיל המותנה (62 ועד לגיל הנקבע עפ"י תאריך לידה – לנשים שנולדו לאחר מאי 1950 התאריך הינו גיל 70) מותנית במבחן הכנסות שלה (ולא של בן זוג).
במבחן הכנסות נבדקות הכנסות מעבודה והכנסות שאינן מעבודה – שכירות והכנסות מריביות. פנסיה אינה נלקחת בחשבון לגבי קצבת זקנה.
מבחן הכנסות למי שיש לו הכנסה מעבודה בלבד:
יחיד שיש לו הכנסה מעבודה עד לסכום של 5,394 ₪ עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה מלאה. מי שהכנסתו מעבודה מעל 5,394 אך אינה עולה על 7,690 עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה חלקית.

מי שהכנסתו מעבודה מעל 7,690 לא יהיה זכאי לקצבת זקנה אך יוכל לצבור תוספת דחיית פרישה אשר תשולם לו כאשר יתחיל לקבל קצבת זקנה (5% לשנה)
מי שיש לו בן זוג (כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי) – והכנסתו מעבודה אינה עולה על סכום של 7,193 ₪ עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה מלאה. מי שהכנסתו מעבודה מעל 7,193 ₪ אך אינה עולה על 10,773 ₪ עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה חלקית. מי שהכנסתו מעבודה מעל 10,773 ש"ח לא יהיה זכאי לקצבת זקנה אך יוכל לצבור תוספת דחיית פרישה אשר תשולם לו כאשר יתחיל לקבל קצבת זקנה (5% לשנה).

כאשר אמך תגיע לגיל המוחלט (גיל זה נקבע בטבלת פרישה לנשים – נשים שנולדו לאחר מאי 1950 הגיל המוחלט שלהן הינו גיל 70) זכאותה לקצבת זקנה לא תושפע מהכנסותיה כלל.

יש לציין שכאשר אמך עובדת (כעצמאית) חלה עליה חובת תשלום דמי ביטוח לאומי וזאת כדי שתהיה מבוטחת, אם חס וחלילה תיפגע במהלך עבודתה.

לפרטים נוספים ניתן להתקשר למרכז התמיכה והמידע הארצי של ייעוץ לקשיש 9696* בימי ראשון עד חמישי בין השעות 09:00-12:30.
כמו כן ניתן לקבל מידע באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי

בהצלחה.
 
חישוב קצבת הזקנה

גוני שלום,

תהליך קביעת הזכאות לקצבת זקנה נעשה ע"י פקיד תביעות מוסמך לקצבת זקנה במוסד לביטוח לאומי.
כחודשיים לפני הגיל המזכה בקצבת זקנה (62 לנשים, 67 לגברים) יישלח לביתך טופס יזום לקצבת זקנה ובו פרטייך כפי שמופיעים בביטוח הלאומי.

יש למלא את הטופס ולהגישו בסניף הביטוח הלאומי. על סמך הנתונים שמסרת תיבדק זכאותך לקצבת זקנה.
פקיד התביעות ישלח אליך אישור על גובה הקצבה אשר אושר לך.

את יכולה לבדוק את זכאותך וסכום הקצבה, כבר עכשיו במחשבון מיוחד באתר הביטוח הלאומי, בקישור הבא:
[URL]https://www.btl.gov.il/benefits/old_age/Pages/BdikatZacautZikna.aspx[/URL]

לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר האינטרנט של הביטוח הלאומי או להתקשר למרכז התמיכה והמידע הארצי של ייעוץ לקשיש 9696* בימי ראשון עד חמישי בין השעות 09:00-12:30, או למוקד הטלפוני של הביטוח הלאומי *6050 בימי ראשון – חמישי בין השעות 08:00-17:00.
 
ביטוח סיעוד

ציון שלום,

הביטוח הלאומי רואה חשיבות רבה בהישארותו של הזקן בביתו, בחיק משפחתו ובתוך הקהילה. לפיכך נותן הביטוח הלאומי גמלת סיעוד למי שהגיע לגיל הפרישה והוא גר בבית, וזקוק לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, להתהלך בבית וכיו"ב), או שהוא זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו.

הביטוח הלאומי הינו רשת מגן לאזרחי ישראל. על תושבי ישראל חלה חובת תשלום דמי ביטוח לאומי ובמסגרת הביטוח הלאומי אדם מבוטח בחוק ביטוח סיעוד (אשר גם בגינו נגבו ממנו דמי ביטוח).

קופות החולים, כמו גם חברות ביטוח פרטיות, מציעות ביטוחים סיעודיים פרטיים כמענה נוסף לצרכים של האדם הסיעודי. ההצטרפות לתוכנית ביטוח כזו, בשונה מביטוח לאומי, הינה וולנטרית ותלויה ברצונו של הלקוח. אם אינו מעוניין אינו חייב לבטח עצמו במסגרת קופת החולים / ביטוח סיעודי פרטי.

ייתכן מצב שאדם, אשר שילם ביטוח לאומי, לא יהיה זכאי לגמלת סיעוד בגלל הכנסותיו (אחד מתנאי הזכאות לגמלת סיעוד הינו מבחן הכנסות) ואילו במסגרת הביטוח הסיעודי הפרטי לא חל עליו מבחן הכנסות.

כאשר אדם מאושפז במחלקה סיעודית / מחלקה לתשושי נפש הוא אינו יכול לקבל גמלת סיעוד מביטוח לאומי שכן אחד מתנאי הזכאות לסיעוד הינו מגורים בקהילה. בביטוח סיעודי פרטי ניתן לקבל פיצוי גם כאשר המבוטח אושפז במחלקה סיעודית.
יש לציין שניתן לקבל גם גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי וגם פיצוי מחברת ביטוח סיעודי פרטי. כלומר, אדם יכול להיות זכאי לגמלת סיעוד מביטוח לאומי וגם לתבוע את חברת הביטוח שלו, וזאת כאשר קרה לו מקרה ביטוחי, ולבקש פיצוי על היותו סיעודי.

ההחלטה של אדם לבטח עצמו בביטוח כזה או אחר הינה החלטה אישית המושפעת מפרמטרים שונים.
לגבי הכנסת האשפוז הסיעודי במסגרת ביטוח בריאות – כרגע עדיין אין חקיקה בנושא. בכל מקרה מדובר על אשפוז סיעודי (אשר ההוצאות בגינו מאוד גבוהות) ואינה קשורה לגמלת הסיעוד מהביטוח הלאומי.

לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר האינטרנט של הביטוח הלאומי או להתקשר למרכז התמיכה והמידע הארצי של ייעוץ לקשיש 9696* בימי ראשון עד חמישי בין השעות 09:00-12:30, או למוקד הטלפוני של הביטוח הלאומי *6050 בימי ראשון – חמישי בין השעות 08:00-17:00

בהצלחה והרבה בריאות.
 
ביטוח סיעודי פרטי

שלום רב,
אנו מבינות ששאלתך מתייחסת לביטוח סיעודי פרטי ולכן יש לבדוק מול חברת הביטוח הפרטית (או באמצעות הביטוחים המשלימים של קופות החולים) אשר בה רכשתם את פוליסת הביטוח הסיעודי.
התשובה עשויה להיות שונה בין חברה לחברה ובין פוליסה לפוליסה.
במסגרת גמלת הסיעוד של הביטוח הלאומי - אשר נקבעת לזכאי עפ"י חוק, אין תקופת המתנה. כאשר אדם מבוטח ועונה על תנאי הזכאות שנקבעו בחוק, הזכאות הינה שבעה ימים ממועד הגשת התביעה.
 
קצבת זקנה

אצל גברים בין הגילאים 67-70 קצבת זקנה מותנית בהכנסות מעבודה ומהכנסות שאינן מעבודה (שכירות + ריבית על השקעות).
אם אין עימך בת זוג או ילד אתה יכול להשתכר מעבודה עד סכום של 5,394 ₪ ולהיות זכאי לקצבת זקנה מלאה.

אם אתה משתכר בין 5,394- 7,690 תוכל לקבל קצבת זקנה חלקית. מעל הסכום הנ"ל לא תוכל לקבל קצבת זקנה בעודך בגיל המותנה אך הנך צובר 5% תוספת דחיית פרישה לשנת עבודה אשר תשולם לך כאשר תתחיל לקבל קצבת זקנה.
אם יש עימך בת זוג או ילד תוכל להשתכר עד 7,193 ₪ ללא פגיעה בקצבת זקנה. אם הכנסתך מעבודה הינה בין 7,194 ל-10,773 ₪ לחודש תוכל לקבל קצבת זקנה חלקית.

מעל הסכום הנ"ל לא תוכל לקבל קצבת זקנה בעודך בגיל המותנה אך הנך צובר 5% תוספת דחיית פרישה לשנת עבודה אשר תשולם לך כאשר תתחיל לקבל קצבת זקנה.

חשוב לדעת שניתן לבדוק את הזכאות לקצבת זקנה, במחשבון מיוחד באתר הביטוח הלאומי, בקישור הבא:
[URL]https://www.btl.gov.il/benefits/old_age/Pages/BdikatZacautZikna.aspx[/URL]

אם תפסיק לעבוד, או ששכרך מעבודה יהיה נמוך ואין לך ולבת זוגך הכנסות נוספות (או הכנסות נמוכות) תוכל לשקול הגשת תביעה להשלמת הכנסה.
לידיעתך, בהשלמת הכנסה, הביטוח הלאומי בודק הכנסות ונכסים של בני זוג מכל מקור שהוא (חשבונות בנק, חסכונות, רכוש והכנסות חודשיות).

לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכז התמיכה והמידע הארצי של ייעוץ לקשיש 9696* בימי ראשון עד חמישי בין השעות 09:00-12:30 או למוקד הטלפוני של הביטוח הלאומי *6050- בימי ראשון עד חמישי בין השעות 08:00-17:00. כמו כן ניתן להיכנס לאתר הביטוח הלאומי באינטרנט.

בהצלחה
 
שיקום

רבקה שלום,

הביטוח הלאומי אינו משתתף בתוכניות שיקום (רפואי ותפקודי) לאחר אירוע מוחי. שיקום כזה הינו באחריות קופות החולים וממומן במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי ולעיתים כרוך בתשלום השתתפות עצמית. יש לפנות לקופת החולים.
שיקום מקצועי ניתן באמצעות מחלקות השיקום במוסד לביטוח לאומי עד גיל הפרישה (כיום: לנשים – 62 ולגברים -67)

עם זאת, לאחר אירוע מוחי עשויה להיות זכאות לקצבת סיעוד הניתנת לקשישים הזקוקים לסיוע בפעולות היום יום הבסיסיות בביתם כמו אכילה, רחצה, ניידות בבית וכדומה..
באתר הביטוח הלאומי יש מחשבון באמצעותו ניתן לבדוק את הזכאות לקצבת הסיעוד:
[URL]https://www.btl.gov.il/Simulators/SiudCalculators/Pages/ZcautSiudCalc.aspx[/URL]

רפואה שלמה
 
סכום קצבת הזקנה

שירן שלום,

סכום קצבאות הזקנה, כמו קצבאות אחרות, נקבע בחקיקה ע"י הכנסת. סכום קצבת הזקנה מושפע מהרכב משפחתי, מוותק ומתוספות ולא מגובה השכר.
אנשים, אשר אין להם הכנסות נוספות, או שהכנסותיהם נמוכות, יכולים לקבל מהביטוח הלאומי תוספת השלמת הכנסה לקצבת הזקנה.
סכום קצבת הזקנה עם תוספת השלמת הכנסה יכול להגיע עד ל4,980 ש"ח לחודש לזוג. אך הוא גם מאפשר קבלת הטבות והנחות במוסדות וארגונים שונים כמו הנחות בחשמל, ארנונה, מים, תרופות וכדומה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכז התמיכה והמידע הארצי 9696* בימי ראשון – חמישי בין השעות 09:00-12:30. או למוקד הטלפוני של הביטוח הלאומי *6050 בימי ראשון עד חמישי בין השעות 08:00-17:00. כמו כן ניתן לקבל מידע באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי.

בהצלחה.
 
קצבת סיעוד בזמן שהייה בבית חולים

שרה שלום,

אם לאמך ישנה זכאות לגמלת סיעוד, היא יכולה להיעזר בשירותי הסיעוד עד 14 יום בהם היא מאושפזת בבית חולים כללי (לא ניתן לקבל את הסיוע בשיקום / באשפוז סיעודי). לאחר שבועיים של אשפוז לא ניתן לקבל שירותי סיעוד מביטוח לאומי.
שירותי הסיעוד ניתנים למאושפזים רק בתנאי שלפני האשפוז היו זכאים לגמלת סיעוד מביטוח לאומי.
בימים אלה הביטוח הלאומי מקדם הצעת חוק בכדי שניתן יהיה לקבל שירותי סיעוד מהביטוח הלאומי בזמן אשפוז למשך חודש ולא רק שבועיים.

איחולי החלמה
 
השירותים הדיגיטליים של הביטוח הלאומי

יוני שלום,

היום ניתן לבצע באמצעות אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי הרבה מאוד פעולות כולל:הגשת תביעות, שליחת מסמכים, פנייה לסניף, מעקב אחר פנייה דרך האתר האישי, צפייה במכתבים שנשלחו אליך וכמובן קבלת מידע. האתר נגיש ומקצועי והינו המקור הטוב, המקצועי והמוסמך ביותר לברור זכויות בנושאי הביטוח הלאומי
 
גיל קבלת קצבת זקנה

נילי שלום,
הגיל המזכה לקצבת זקנה עבור נשים הינו 62 ועבור גברים 67 ובתנאי שממלאים אחר כל תנאי הזכאות שהם: מבוטח, השלמת תקופת אכשרה, עמידה במבחן הכנסות ותשלום דמי ביטוח כחוק.
בגיל המוחלט (70 אצל גברים ואצל נשים עפ"י טבלת גיל פרישה - נשים שנולדו לאחר מאי 1950 הגיל המוחלט שלהם הינו גיל 70) לא מתקיים מבחן הכנסות.
לפרטים נוספים ניתן לבדוק באתר הביטוח הלאומי או לפנות למרכז התמיכה והמידע הארצי של ייעוץ לקשיש 9696* או למוקד הטלפוני של ביטוח לאומי 6050* בימי ראשון עד חמישי בין השעות 08:00-17:00.
 
קבלת קצבה מביטוח לאומי

מירב שלום,
בהחלט פנית למקום הנכון.
אנו מבינות שאמך מקבלת קצבת קיום מביטוח לאומי (קצבת זקנה / קצבת שארים או שתיהן וייתכן שמקבלת גם קצבה אחרת).
בנוסף לקצבת זו ניתן לתבוע גמלת סיעוד מביטוח לאומי. גמלת הסיעוד באה לספק לאדם המוגבל בתפקודו ותלוי בזולת בביצוע פעולות יום יום סיוע של טיפול אישי. הסיוע ניתן, עפי רוב, באמצעות מתן שירותים אך ניתן לקבל גם גמלת סיעוד בכסף בתנאים מסוימים (העסקת מטפל צמוד 6 ימים בשבוע, 12 שעות ביום, עפ"י חוזה חתום ותשלום באמצעות המחאות / העברה בנקאית. המטפל אינו יכול להיות קרוב משפחה של המטופל).
הגשת תביעת סיעוד וקבלת שירותי סיעוד אינה פוגעת בקצבת זקנה / שארים / תלויים.
לצורך קשלת גמלת סיעוד יש למלא טופס תביעה לסיעוד (בל/2600) אשר ניתן להורידו באתר הביטוח הלאומי. יש לצרף לטופס התביעה אישורי הכנסה של שני בני הזוג וסיכום מידע רפואי ממוחשב / סיכום אשפוז מהשלושה חודשים אחרונים.
במידה ותבקשו להעסיק עובדת זרה יש לפנות לקבלת היתר מרשות האוכלוסין במשרד הפנים.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכז התמיכה והמידע הארצי של ייעוץ לקשיש 9696* או למוקד הטלפוני של הביטוח הלאומי 6050*. כמו כן ניתן לקל פרטים באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי.
איחולי בריאות.
 
הי,את יכולה לפנות לכל חברת כח אדם סיעודי.תעזרי ברווחה לקשיש

במקום מגורים של אמא. או עובדת סוציאלית בבית החולים.גם אלי את מוזמנת להתקשר ואעזור לך בשמחה. מרים 0546712311
&nbsp
 
הבהרה - קצבת זקנה

כאשר ענינו לגבי סכומים שהנך יכול להשתכר מעבודה בגיל המותנה אם יש לך בת זו / ילד - הכוונה היא כהגדרתם בחוק הביטוח הלאומי !!!!
 
למעלה