טעות בהגדרה 16 בתרתי של היום

טעות בהגדרה 16 בתרתי של היום

לפותרים את התשבץ מהעיתון

הערה:
בתרתי נפלה טעות ב-16 מאונך.
16. לפני שהגיע הדבר אפשר היה להבין שבסה"כ יש בטוח פחות מ-140 (מ) (4)

בדפוס מופיע יותר במקום פחות
דקל
 
למעלה